Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 261

102 (2 tuần trước, 09:10 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 261 (T5 - 04/04/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 422

85 (2 tuần trước, 08:40 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 422 (T4 - 03/04/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 26.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 260

110 (2 tuần trước, 08:47 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 260 (T3 - 02/04/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 421

68 (3 tuần trước, 09:34 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 421 (31/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 24.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 259

89 (3 tuần trước, 09:01 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 259 (30/03/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 420

67 (3 tuần trước, 09:31 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 420 (29/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 22.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 258

93 (3 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 258 (28/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 419

80 (3 tuần trước, 08:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 419 (27/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 257

106 (3 tuần trước, 08:52 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 257 (26/03/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 418

91 (4 tuần trước, 09:05 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 418 (24/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 19.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 256

131 (4 tuần trước, 08:47 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 256 (23/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 417

75 (1 tháng trước, 08:41 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 417 (22/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 255

130 (4 tuần trước, 08:46 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 255 (21/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 416

81 (1 tháng trước, 08:47 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 416 (20/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 16.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 254

140 (1 tháng trước, 09:29 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 254 (19/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.