Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 360

128 (1 tháng trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 360 (09/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 39.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 199

170 (1 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 199 (08/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 359

126 (1 tháng trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 359 (07/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 198

172 (1 tháng trước, 08:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 198 (06/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 358

121 (1 tháng trước, 10:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 358 (04/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 32.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 197

165 (1 tháng trước, 10:34 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 197 (03/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 357

142 (1 tháng trước, 09:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 357 (02/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 196

157 (1 tháng trước, 09:15 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 196 (01/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 356

161 (1 tháng trước, 09:01 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 356 (31/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 26.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 195

157 (1 tháng trước, 10:17 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 195 (30/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 355

154 (1 tháng trước, 09:44 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 355 (28/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 23.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 194

182 (1 tháng trước, 09:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 194 (27/10/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 96.7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 354

168 (1 tháng trước, 10:13 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 354 (26/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 193

178 (1 tháng trước, 09:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 193 (25/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 353

151 (1 tháng trước, 08:39 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 353 (24/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 20.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.