Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 230

110 (3 tuần trước, 17:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 230 (19/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 390

84 (3 tuần trước, 17:14 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 390 (18/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 45.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 229

122 (1 tháng trước, 10:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 229 (17/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 389

97 (3 tuần trước, 17:15 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 389 (16/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 41.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Vé trúng Jackpot 1 Power 655 kỳ 228 phát hành tại Bình Dương

98 (1 tháng trước, 15:14 )

Tại KQSMT 228 xổ số Power 655 ngày 15/01/2019, Công ty Vietlott xác định có 01 vé trúng thưởng Jackpot 1 trị giá 77,2 tỷ đồng được phát hành tại Bình Dương

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 228

120 (1 tháng trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 228 (15/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 77.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 388

107 (1 tháng trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 388 (13/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 37.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 227

147 (1 tháng trước, 08:36 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 227 (12/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 387

95 (1 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 387 (11/01/2019) công bố giá trị Jackpot gần 35.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 226

121 (1 tháng trước, 08:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 226 (10/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 386

115 (1 tháng trước, 09:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 386 (09/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 33.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 225

140 (1 tháng trước, 08:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 225 (08/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 385

141 (1 tháng trước, 08:56 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 385 (06/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 31.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 224

157 (1 tháng trước, 16:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 224 (05/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 384

102 (1 tháng trước, 10:35 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 384 (04/01/2019) công bố giá trị Jackpot gần 30 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.