Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 415

110 (1 tháng trước, 17:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 415 (17/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 253

127 (1 tháng trước, 09:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 253 (16/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 414

107 (1 tháng trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 414 (15/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 252

154 (1 tháng trước, 09:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 252 (14/03/2019) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 413

122 (2 ngày trước, 14:17 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 413 (13/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 251

134 (1 tháng trước, 14:17 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 251 (12/03/2019) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 412

124 (1 tháng trước, 09:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 412 (10/03/2019) công bố đã có người trúng jackpot hơn 24.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 250

155 (1 tháng trước, 09:20 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 250 (09/03/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 411

101 (1 tháng trước, 08:43 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 411 (08/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 23.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 249

162 (1 tháng trước, 09:07 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 249 (07/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 410

162 (1 tháng trước, 08:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 410 (06/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 248

157 (1 tháng trước, 09:26 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 248 (05/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 409

150 (1 tháng trước, 09:45 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 409 (03/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 20 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 247

165 (1 tháng trước, 09:27 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 247 (02/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 408

139 (1 tháng trước, 09:30 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 408 (01/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.