Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 253

525 (9 tháng trước, 19:16 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 253 (04/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 50.3 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 92

579 (9 tháng trước, 10:08 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 92 (03/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 252

489 (9 tháng trước, 08:26 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 252 (02/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 44.2 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 91

466 (9 tháng trước, 11:20 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 91 (01/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 251

391 (9 tháng trước, 13:25 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 251 (28/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 38.7 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 90

495 (9 tháng trước, 11:44 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 90 (27/02) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 250

423 (9 tháng trước, 15:24 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 250 (25/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 31.9 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 89

477 (9 tháng trước, 15:14 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 89 (24/02) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 249

373 (9 tháng trước, 15:00 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 249 (23/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 25.9 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 88

463 (9 tháng trước, 19:42 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 88 (22/02/2018) công bố có 1 người may mắn trúng giải jackpot 2 với giá trị hơn 40.97 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 248

356 (9 tháng trước, 14:35 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 248 (21/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22.7 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 87

406 (9 tháng trước, 10:11 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 87 (20/02) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 247

582 (9 tháng trước, 09:53 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 247 (18/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 19.4 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 86

342 (9 tháng trước, 09:43 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 86 (17/02) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 246

335 (9 tháng trước, 09:55 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 246 (14/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17.1 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot