Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 182

100 (2 tuần trước, 08:59 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 182 (29/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 342

72 (2 tuần trước, 08:55 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 342 (28/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 44.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 181

115 (2 tuần trước, 11:07 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 181 (27/09/2018) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 341

73 (3 tuần trước, 09:57 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 341 (26/09/2018) công bố giá trị Jackpot gần 41 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 180

164 (2 tuần trước, 10:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 180 (25/09/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng gần 3.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 340

92 (3 tuần trước, 10:48 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 340 (23/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 38.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 179

156 (2 tuần trước, 10:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 179 (22/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 339

106 (3 tuần trước, 09:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 339 (21/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 178

109 (3 tuần trước, 09:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 178 (20/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 338

136 (4 tuần trước, 11:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 338 (19/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 34.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 177

132 (4 tuần trước, 11:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 177 (18/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 337

117 (4 tuần trước, 11:46 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 337 (16/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 33 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 176

160 (1 tháng trước, 13:28 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 176 (15/09/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 336

155 (1 tháng trước, 09:56 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 336 (14/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 31.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 175

154 (1 tháng trước, 09:55 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 175 (13/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.