Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 266

334 (8 tháng trước, 09:03 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 266 (04/04/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 105

444 (7 tháng trước, 09:16 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 105 (03/04/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Tiền trúng xổ số Jackpot, để làm gì?

390 (8 tháng trước, 20:00 )

Khi bạn nghèo, bạn luôn tiêu tiền một cách cẩn thận. Vì vậy bạn sẽ không tưởng tượng được những người trúng xổ số Jackpot làm gì với số tiền không lồ đâu.

Trúng thưởng Vietlott – Lĩnh tiền ở đâu?

931 (8 tháng trước, 20:00 )

Địa điểm lĩnh thưởng là câu hỏi của tất cả những người trúng thưởng vietlot, khi nào thì lĩnh tại điểm bán? khi nào thì đến trung tâm xổ số tự chọn?...

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 265

380 (8 tháng trước, 14:10 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 265 (01/04/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 104

323 (8 tháng trước, 14:01 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 104 (31/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 6.6 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 264

378 (8 tháng trước, 09:35 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 264 (31/03/2018) công bố đã có người trúng độc đắc hơn 47.2 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 103

428 (8 tháng trước, 08:48 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 103 (29/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 7.2 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 263

394 (8 tháng trước, 09:28 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 263 (28/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 41 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 102

398 (8 tháng trước, 09:22 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 102 (27/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 25 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 262

410 (8 tháng trước, 14:15 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 262 (25/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 35 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 101

390 (8 tháng trước, 14:04 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 101 (24/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 261

454 (8 tháng trước, 19:25 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 261 (23/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 100

435 (8 tháng trước, 20:00 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 100 (22/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 260

408 (8 tháng trước, 11:08 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 260 (21/03/2018) công bố giá trị Jackpot gần 25 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.