Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 242

338 (8 tháng trước, 16:13 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 242 (04/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 81

436 (8 tháng trước, 15:56 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 81 (03/02/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2. Hai giải jackpot 2 ‘nổ’ trong ngày kỷ niệm thành lập Đảng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 241

257 (8 tháng trước, 15:39 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 241 (02/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 19.2 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 80

342 (8 tháng trước, 15:29 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 80 (01/02) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 78

320 (8 tháng trước, 15:00 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 78 (27/01/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 240

293 (8 tháng trước, 14:47 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 240 (31/01/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16.6 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 79

508 (8 tháng trước, 11:22 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 79 (30/01/2018) công bố Jackpot 1 vượt ngưỡng 300 tỷ, chưa tìm được chủ nhân; có 1 khách hàng ở Tp.HCM trúng jackpot 2 trị giá 10.5 tỷ

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 239

388 (8 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 239 (28/01/2018): Trở về mốc hơn 14 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 238

431 (8 tháng trước, 19:35 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 238 (26/01/2018) công bố đã có người trúng độc đắc 75 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 77

495 (8 tháng trước, 15:23 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 77 (25/01/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 237

408 (8 tháng trước, 15:16 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 237 (24/01/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 67.8 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 76

413 (8 tháng trước, 15:05 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 76 (23/01/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 236

408 (8 tháng trước, 17:18 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 236 (21/01/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 60 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 75

410 (8 tháng trước, 17:11 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 75 (20/01/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 235

466 (9 tháng trước, 18:42 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 235 (19/01/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 53 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot