Trúng thưởng Vietlott – Lĩnh tiền ở đâu?

111 (3 tuần trước, 20:00 )

Địa điểm lĩnh thưởng là câu hỏi của tất cả những người trúng thưởng vietlot, khi nào thì lĩnh tại điểm bán? khi nào thì đến trung tâm xổ số tự chọn?...

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 265

117 (3 tuần trước, 14:10 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 265 (01/04/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 104

109 (3 tuần trước, 14:01 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 104 (31/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 6.6 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 264

142 (3 tuần trước, 09:35 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 264 (31/03/2018) công bố đã có người trúng độc đắc hơn 47.2 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 103

155 (3 tuần trước, 08:48 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 103 (29/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 7.2 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 263

137 (3 tuần trước, 09:28 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 263 (28/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 41 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 102

130 (3 tuần trước, 09:22 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 102 (27/03/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 25 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 262

161 (1 tháng trước, 14:15 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 262 (25/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 35 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 101

151 (1 tháng trước, 14:04 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 101 (24/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 261

154 (1 tháng trước, 19:25 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 261 (23/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 100

136 (1 tháng trước, 20:00 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 100 (22/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 260

156 (1 tháng trước, 11:08 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 260 (21/03/2018) công bố giá trị Jackpot gần 25 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 99

170 (1 tháng trước, 10:58 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 99 (22/03/2018) công bố có 2 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là hơn 37 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 259

149 (1 tháng trước, 11:43 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 259 (18/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 98

162 (1 tháng trước, 11:37 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 98 (17/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.