Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 218

98 (1 tháng trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 218 (22/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 217

106 (1 tháng trước, 11:18 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 217 (20/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 377

86 (1 tháng trước, 08:53 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 377 (19/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 18.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 216

125 (1 tháng trước, 10:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 216 (18/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 376

102 (1 tháng trước, 09:24 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 376 (16/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 215

97 (1 tháng trước, 08:52 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 215 (15/12/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 375

98 (1 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 375 (14/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 15.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 214

95 (1 tháng trước, 13:41 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 214 (13/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 374

108 (1 tháng trước, 08:25 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 374 (12/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 213

137 (1 tháng trước, 08:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 213 (11/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 373

112 (1 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 373 (09/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 212

108 (1 tháng trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 212 (08/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 372

123 (1 tháng trước, 08:55 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 372 (07/12/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 13.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 211

113 (1 tháng trước, 08:18 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 211 (06/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 371

125 (1 tháng trước, 16:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 371 (05/12/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 22.8 tỷ đồng.