Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 363

173 (2 tháng trước, 09:52 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 363 (16/11/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 52.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 202

209 (2 tháng trước, 08:56 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 202 (15/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 362

200 (2 tháng trước, 08:41 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 362 (14/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 48.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 201

210 (2 tháng trước, 16:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 201 (13/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 41.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 361

197 (2 tháng trước, 13:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 361 (11/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 43.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 200

208 (2 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 200 (10/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 360

186 (2 tháng trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 360 (09/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 39.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 199

258 (2 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 199 (08/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 359

185 (2 tháng trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 359 (07/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 198

231 (2 tháng trước, 08:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 198 (06/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 358

178 (2 tháng trước, 10:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 358 (04/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 32.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 197

234 (2 tháng trước, 10:34 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 197 (03/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 357

195 (2 tháng trước, 09:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 357 (02/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 196

219 (2 tháng trước, 09:15 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 196 (01/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 356

234 (2 tháng trước, 09:01 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 356 (31/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 26.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.