Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 208

182 (2 tháng trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 208 (29/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 368

203 (2 tháng trước, 09:01 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 368 (28/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 18.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 207

184 (2 tháng trước, 09:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 207 (27/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 367

201 (2 tháng trước, 09:11 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 367 (25/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 206

211 (2 tháng trước, 08:49 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 206 (24/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 366

211 (2 tháng trước, 11:34 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 366 (23/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 205

225 (2 tháng trước, 09:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 205 (22/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng gần 4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 365

209 (2 tháng trước, 10:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 365 (21/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 204

238 (2 tháng trước, 09:10 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 204 (20/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 364

198 (3 tháng trước, 17:34 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 364 (18/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 203

198 (3 tháng trước, 12:02 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 203 (17/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 363

233 (3 tháng trước, 09:52 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 363 (16/11/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 52.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 202

263 (3 tháng trước, 08:56 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 202 (15/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 362

252 (3 tháng trước, 08:41 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 362 (14/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 48.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 201

262 (3 tháng trước, 16:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 201 (13/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 41.3 tỷ đồng.