Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 192

192 (1 tháng trước, 08:56 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 192 (23/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 352

153 (1 tháng trước, 13:37 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 352 (21/10/2018) công bố giá trị Jackpot gần 19 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 191

171 (1 tháng trước, 11:58 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 191 (20/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 351

144 (1 tháng trước, 11:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 351 (19/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 190

222 (1 tháng trước, 13:32 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 190 (18/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 350

169 (1 tháng trước, 09:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 350 (17/10/2018) công bố giá trị Jackpot gần 16 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 189

223 (1 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 189 (16/10/2018) công bố có 2 khách hàng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị giải thưởng gần 5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 349

181 (2 tháng trước, 09:27 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 349 (14/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 188

226 (2 tháng trước, 09:03 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 188 (13/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 348

203 (2 tháng trước, 09:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 348 (12/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 187

254 (2 tháng trước, 10:50 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 187 (11/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 347

207 (2 tháng trước, 09:11 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 347 (10/10/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 66.6 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 186

208 (2 tháng trước, 10:48 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 186 (09/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 346

206 (2 tháng trước, 09:31 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 346 (07/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 61.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 185

218 (2 tháng trước, 09:27 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 185 (06/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.