Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 258

175 (1 tháng trước, 19:51 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 258 (16/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 19.36 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 97

184 (1 tháng trước, 19:32 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 97 (15/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 257

190 (1 tháng trước, 08:39 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 257 (15/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16.8 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 96

235 (1 tháng trước, 19:35 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 96 (13/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 256

171 (1 tháng trước, 19:19 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 256 (11/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 95

247 (1 tháng trước, 19:42 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 95 (10/03/2018) công bố có 1 người may mắn trúng giải jackpot 2 với giá trị hơn 70 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 255

192 (3 tuần trước, 09:34 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 255 (09/03/2018) công bố đã có người trúng độc đắc hơn 63.7 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 94

147 (1 tháng trước, 09:11 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 94 (08/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 254

172 (1 tháng trước, 16:02 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 254 (07/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 57 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 93

174 (1 tháng trước, 10:10 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 93 (06/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 253

236 (1 tháng trước, 19:16 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 253 (04/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 50.3 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 92

274 (1 tháng trước, 10:08 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 92 (03/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 252

213 (1 tháng trước, 08:26 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 252 (02/03/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 44.2 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 91

231 (1 tháng trước, 11:20 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 91 (01/03/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 251

172 (1 tháng trước, 13:25 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 251 (28/02/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 38.7 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.