Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 223

122 (1 tháng trước, 08:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 223 (03/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 383

101 (1 tháng trước, 10:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 383 (02/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 28.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 222

115 (1 tháng trước, 10:55 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 222 (01/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.6 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 382

104 (1 tháng trước, 09:58 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 382 (30/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 26.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 221

103 (1 tháng trước, 09:48 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 221 (29/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 381

88 (1 tháng trước, 09:32 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 381 (28/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 24.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 220

98 (1 tháng trước, 09:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 220 (27/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 380

133 (1 tháng trước, 08:42 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 380 (26/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 23.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 219

171 (1 tháng trước, 16:28 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 219 (25/12/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 379

141 (1 tháng trước, 09:48 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 379 (23/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 21.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 378

150 (1 tháng trước, 09:35 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 378 (21/12/2018) công bố giá trị Jackpot gần 20 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 218

154 (1 tháng trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 218 (22/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 217

159 (1 tháng trước, 11:18 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 217 (20/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 377

133 (2 tháng trước, 08:53 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 377 (19/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 18.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 216

184 (2 tháng trước, 10:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 216 (18/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.