Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 376

150 (2 tháng trước, 09:24 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 376 (16/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 215

152 (2 tháng trước, 08:52 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 215 (15/12/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 375

151 (2 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 375 (14/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 15.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 214

140 (2 tháng trước, 13:41 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 214 (13/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 374

161 (2 tháng trước, 08:25 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 374 (12/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 213

200 (2 tháng trước, 08:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 213 (11/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 373

166 (2 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 373 (09/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 212

156 (2 tháng trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 212 (08/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 372

184 (2 tháng trước, 08:55 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 372 (07/12/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 13.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 211

169 (2 tháng trước, 08:18 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 211 (06/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 371

181 (2 tháng trước, 16:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 371 (05/12/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 22.8 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 210

180 (2 tháng trước, 08:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 210 (04/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 370

197 (2 tháng trước, 09:25 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 370 (02/12/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 21.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 209

189 (2 tháng trước, 09:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 209 (01/12/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 369

191 (2 tháng trước, 09:10 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 369 (30/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 19.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.