Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 345

218 (2 tháng trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 345 (05/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 57 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 184

224 (2 tháng trước, 09:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 184 (04/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 344

224 (2 tháng trước, 08:58 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 344 (03/10/2018) công bố giá trị Jackpot gần 53 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 183

327 (2 tháng trước, 10:45 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 183 (02/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 343

202 (2 tháng trước, 09:35 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 343 (30/09/2018) công bố giá trị Jackpot gần 49 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 182

263 (2 tháng trước, 08:59 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 182 (29/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 342

176 (2 tháng trước, 08:55 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 342 (28/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 44.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 181

256 (2 tháng trước, 11:07 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 181 (27/09/2018) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 341

168 (2 tháng trước, 09:57 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 341 (26/09/2018) công bố giá trị Jackpot gần 41 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 180

373 (2 tháng trước, 10:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 180 (25/09/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng gần 3.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 340

196 (2 tháng trước, 10:48 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 340 (23/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 38.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 179

385 (2 tháng trước, 10:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 179 (22/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 339

221 (2 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 339 (21/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 178

221 (2 tháng trước, 09:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 178 (20/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 338

259 (2 tháng trước, 11:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 338 (19/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 34.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.