Giải mã giấc mơ

Giải mã giấc mơ xổ số đầy đủ và chính xác nhất

Giải mã giấc mơ xổ số sẽ tổng hợp đầy đủ và chính xác nhất thông tin về các giấc mơ liên quan đến xổ số. Giúp bạn tra cứu dễ dàng và nhanh chóng các bộ số tương ứng với những giấc mơ.

Số thứ tự Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 mơ thấy con quạ 25 - 26 - 35
2 mơ thấy con nai 32 - 34
3 mơ thấy bia mộ 05 - 11
4 mơ thấy con ngỗng 08 - 12
5 mơ thấy anh em gặp nhau 01
6 mơ thấy ao hồ sông ngòi 04 - 18 - 38
7 mơ thấy biển cạn 20 - 31
8 mơ thấy bàn cờ 14 - 28 - 30 - 35
9 mơ thấy bàn thờ bị đổ 05 - 25
10 mơ thấy bao diêm 15
11 mơ thấy con nhện 19 - 33
12 mơ thấy bánh mì đen 28 - 35
13 mơ thấy bàn ăn dọn sạch 42 - 45
14 mơ thấy bánh pháo 34
15 mơ thấy bánh ngọt 02 - 32