An Giang
Đặc biệt 714452
Giải nhất 45738
Giải nhì 04027
Giải ba 26475 26553
Giải tư 30937 10993 60910 54076
10285 34215 84515
Giải năm 8870
Giải sáu 1116 9605 1071
Giải bảy 108
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5, 5, 6
2 7
3 1, 7, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 3
6 -
7 0, 1, 5, 6
8 5
9 3
An Giang
Đặc biệt 95880
Giải nhất 97369
Giải nhì 64221
Giải ba 86323 10247
Giải tư 41550 7332 42127 83335
3865 86576 60622
Giải năm 8956
Giải sáu 6062 644 2822
Giải bảy 771
Giải tám 19

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 1, 2, 2, 3, 7
3 2, 5
4 4, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 6
6 2, 5, 9
7 1, 6
8 0
9 -
An Giang
Đặc biệt 246669
Giải nhất 33508
Giải nhì 23870
Giải ba 47921 48163
Giải tư 91035 02763 03086 26773
50250 04117 13402
Giải năm 5116
Giải sáu 2284 2179 7857
Giải bảy 430
Giải tám 83

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7
2 1
3 0, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 7
6 3, 3, 9
7 0, 3, 9
8 3, 4, 6
9 -