An Giang
Đặc biệt 682341
Giải nhất 01954
Giải nhì 47478
Giải ba 84621 79134
Giải tư 57937 20751 58349 46085
99168 27497 99186
Giải năm 2004
Giải sáu 9097 4960 9378
Giải bảy 337
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1
3 4, 7, 7
4 1, 9

Đầu

Đuôi

5 1, 4
6 0, 8
7 8, 8
8 5, 6
9 7, 7
An Giang
Đặc biệt 893294
Giải nhất 28353
Giải nhì 66226
Giải ba 22855 38398
Giải tư 5640 79948 21824 14483
71873 56091 45672
Giải năm 1356
Giải sáu 9620 8822 9658
Giải bảy 356
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 0, 2, 4, 6
3 -
4 0, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 5, 6, 6, 8
6 -
7 2, 3
8 3
9 1, 4, 8
An Giang
Đặc biệt 362151
Giải nhất 31340
Giải nhì 17371
Giải ba 12148 34056
Giải tư 40555 73554 91653 78139
50607 07009 23969
Giải năm 4833
Giải sáu 2690 5992 1214
Giải bảy 067
Giải tám 65

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 -
3 3, 9
4 0, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 4, 5, 6
6 5, 7, 9
7 1
8 -
9 0, 2