An Giang
Đặc biệt 826694
Giải nhất 49448
Giải nhì 19776
Giải ba 52365 93537
Giải tư 18353 91282 16142 32860
8853 67217 37591
Giải năm 7063
Giải sáu 2742 6546 694
Giải bảy 61
Giải tám 24

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 4
3 7
4 2, 2, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 3
6 0, 1, 3, 5
7 6
8 2
9 1, 4, 4
An Giang
Đặc biệt 855373
Giải nhất 44930
Giải nhì 71737
Giải ba 26221 21319
Giải tư 99481 92893 31405 25745
95881 49216 66346
Giải năm 9819
Giải sáu 5571 4682 2405
Giải bảy 009
Giải tám 85

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 9, 9
2 1
3 0, 7
4 5, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 3
8 1, 1, 2, 5
9 3
An Giang
Đặc biệt 879353
Giải nhất 95753
Giải nhì 76768
Giải ba 41205 31698
Giải tư 40180 58798 83766 84081
58418 94589 71057
Giải năm 5591
Giải sáu 5375 8738 3002
Giải bảy 131
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 1, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 7
6 2, 6, 8
7 5
8 0, 1, 9
9 1, 8, 8