An Giang
Đặc biệt 364736
Giải nhất 40988
Giải nhì 56734
Giải ba 05720 76955
Giải tư 11700 72224 03463 52403
40453 83008 71816
Giải năm 9468
Giải sáu 9192 6072 9069
Giải bảy 723
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 0, 3, 4
3 4, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 5
6 3, 4, 8, 9
7 2
8 8
9 2
An Giang
Đặc biệt 517418
Giải nhất 68169
Giải nhì 59411
Giải ba 92924 15109
Giải tư 78519 89810 49788 12842
83762 44795 54039
Giải năm 9783
Giải sáu 6683 6689 4658
Giải bảy 263
Giải tám 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 8, 9
2 4
3 9
4 2

Đầu

Đuôi

5 8
6 2, 3, 9
7 6
8 3, 3, 8, 9
9 5
An Giang
Đặc biệt 779579
Giải nhất 28092
Giải nhì 74810
Giải ba 67133 33403
Giải tư 79046 10859 70502 85022
40168 72138 12606
Giải năm 2784
Giải sáu 6074 9329 9103
Giải bảy 136
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 9
3 3, 6, 8
4 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 8
7 1, 4, 9
8 4
9 2