An Giang
Đặc biệt 301299
Giải nhất 75194
Giải nhì 67558
Giải ba 64940 01942
Giải tư 21488 63722 46666 62809
05525 79855 55971
Giải năm 7061
Giải sáu 2237 7863 9036
Giải bảy 916
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 2, 5
3 1, 6, 7
4 0, 2

Đầu

Đuôi

5 5, 8
6 1, 3, 6
7 1
8 8
9 4, 9
An Giang
Đặc biệt 993561
Giải nhất 9866
Giải nhì 46785
Giải ba 67933 11627
Giải tư 46259 33714 10985 51424
79684 2185 64821
Giải năm 9889
Giải sáu 6614 7982 1560
Giải bảy 392
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 4
2 1, 4, 7
3 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 1, 6
7 8
8 2, 4, 5, 5, 5, 9
9 2
An Giang
Đặc biệt 278929
Giải nhất 39502
Giải nhì 88549
Giải ba 54105 68703
Giải tư 05605 27679 28662 27923
17015 13564 84333
Giải năm 4181
Giải sáu 9279 3198 3312
Giải bảy 912
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 2, 5
2 3, 9
3 3, 6
4 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 4
7 9, 9
8 1
9 8