An Giang
Đặc biệt 191473
Giải nhất 69300
Giải nhì 93414
Giải ba 91904 79268
Giải tư 93515 02245 72615 81232
86087 12673 13447
Giải năm 5846
Giải sáu 6791 4709 5064
Giải bảy 231
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5, 5
2 -
3 1, 2
4 5, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 8
7 3, 3, 5
8 7
9 1
An Giang
Đặc biệt 971592
Giải nhất 04364
Giải nhì 68281
Giải ba 62449 82435
Giải tư 10905 53398 50768 54546
25129 72288 93498
Giải năm 7473
Giải sáu 8441 0948 1367
Giải bảy 586
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 9
3 5
4 1, 6, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 7, 8
7 3
8 1, 6, 8
9 2, 8, 8
An Giang
Đặc biệt 002039
Giải nhất 80780
Giải nhì 80791
Giải ba 37372 56318
Giải tư 98101 28938 13819 39916
60230 83986 75894
Giải năm 2502
Giải sáu 7752 7437 7124
Giải bảy 278
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8, 9
2 4
3 0, 6, 7, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 2
6 -
7 2, 8
8 0, 6
9 1, 4