An Giang
Đặc biệt 084980
Giải nhất 50322
Giải nhì 88809
Giải ba 79530 19926
Giải tư 89034 68010 78808 84925
86261 98306 36993
Giải năm 7345
Giải sáu 1819 5995 8995
Giải bảy 876
Giải tám 74

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 9
2 2, 5, 6
3 0, 4
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 1
7 4, 6
8 0
9 3, 5, 5
An Giang
Đặc biệt 850482
Giải nhất 78980
Giải nhì 82208
Giải ba 39233 02925
Giải tư 23998 05181 27171 34825
74504 70581 92932
Giải năm 1278
Giải sáu 4042 0101 7592
Giải bảy 302
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 5
3 2, 3
4 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 1, 8
8 0, 1, 1, 2
9 2, 8
An Giang
Đặc biệt 253156
Giải nhất 42496
Giải nhì 74599
Giải ba 40702 57290
Giải tư 00823 96504 07031 98045
29971 96617 68138
Giải năm 3284
Giải sáu 8033 6936 5751
Giải bảy 348
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 3
3 1, 3, 6, 8
4 5, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 -
7 1
8 4, 6
9 0, 6, 9