An Giang
Đặc biệt 918800
Giải nhất 61899
Giải nhì 26523
Giải ba 52127 52991
Giải tư 15210 59600 37528 94612
13150 10647 35175
Giải năm 1708
Giải sáu 2453 7696 5159
Giải bảy 382
Giải tám 73

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2
2 3, 7, 8
3 -
4 7

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 9
6 -
7 3, 5
8 2
9 1, 6, 9
An Giang
Đặc biệt 351215
Giải nhất 78689
Giải nhì 38374
Giải ba 28624 99843
Giải tư 2551 58886 67680 13515
11885 82516 6026
Giải năm 4290
Giải sáu 458 5329 6816
Giải bảy 59
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 5, 6, 6
2 4, 6, 9
3 -
4 3

Đầu

Đuôi

5 1, 8, 8, 9
6 -
7 4
8 0, 5, 6, 9
9 -
An Giang
Đặc biệt 041393
Giải nhất 19428
Giải nhì 45590
Giải ba 52209 33356
Giải tư 78480 28374 82998 27332
25608 03976 60376
Giải năm 7169
Giải sáu 9416 3251 9769
Giải bảy 669
Giải tám 61

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 8
3 2
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 1, 9, 9, 9
7 4, 6, 6
8 -
9 0, 3, 8