Bạc Liêu
Đặc biệt 236623
Giải nhất 84980
Giải nhì 25465
Giải ba 15683 47117
Giải tư 98779 52800 58102 19591
52644 65198 78448
Giải năm 3184
Giải sáu 2981 2040 3959
Giải bảy 348
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 3
3 -
4 0, 4, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 9, 9
6 5
7 9
8 0, 1, 3, 4
9 1, 8
Bạc Liêu
Đặc biệt 235878
Giải nhất 7514
Giải nhì 49818
Giải ba 53348 2328
Giải tư 77542 18928 44749 4540
97290 49586 57480
Giải năm 7512
Giải sáu 4158 89 4576
Giải bảy 89
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 4, 8
2 8, 8
3 -
4 0, 2, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 8
6 6
7 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 -
Bạc Liêu
Đặc biệt 184754
Giải nhất 73465
Giải nhì 93014
Giải ba 61853 45183
Giải tư 05836 72079 04021 82958
24018 03990 20570
Giải năm 4604
Giải sáu 4883 3264 7953
Giải bảy 716
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 6, 8
2 1
3 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 4, 8
6 4, 5
7 0, 9
8 3, 3
9 -