Bến Tre
Đặc biệt 352620
Giải nhất 71953
Giải nhì 5887
Giải ba 6127 90023
Giải tư 83551 87639 10796 59370
17558 45838 83940
Giải năm 6791
Giải sáu 5685 4037 3256
Giải bảy 291
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 3, 7
3 7, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 6, 8
6 -
7 -
8 5, 7, 7
9 1, 1, 6
Bến Tre
Đặc biệt 706401
Giải nhất 05274
Giải nhì 83233
Giải ba 59124 69237
Giải tư 58077 01384 69911 44516
91607 56091 08041
Giải năm 9089
Giải sáu 4167 8181 8229
Giải bảy 555
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 6
2 4, 9
3 3, 7
4 1

Đầu

Đuôi

5 5
6 7
7 4, 7
8 1, 4, 9
9 1
Bến Tre
Đặc biệt 359219
Giải nhất 20016
Giải nhì 46249
Giải ba 43166 03160
Giải tư 24785 61559 64279 37319
22762 31659 99802
Giải năm 9104
Giải sáu 8592 2974 4286
Giải bảy 655
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 9, 9
2 -
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 5, 9, 9
6 0, 2, 6
7 4, 9
8 2, 5, 6
9 2