Bến Tre
Đặc biệt 093158
Giải nhất 76666
Giải nhì 77439
Giải ba 93849 55913
Giải tư 60150 29711 57919 14140
89649 62236 24696
Giải năm 2540
Giải sáu 9158 6106 5934
Giải bảy 643
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3, 9
2 -
3 4, 6, 9
4 0, 0, 3, 9, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 8, 8
6 6, 7
7 -
8 -
9 6
Bến Tre
Đặc biệt 85979
Giải nhất 89543
Giải nhì 16156
Giải ba 66098 25068
Giải tư 95223 65352 88839 3260
66564 54782 15587
Giải năm 5132
Giải sáu 1789 5991 9853
Giải bảy 232
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3
3 2, 2, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 6
6 0, 4, 8
7 9
8 2, 7, 9
9 1, 8
Bến Tre
Đặc biệt 051058
Giải nhất 89149
Giải nhì 04035
Giải ba 71700 48944
Giải tư 37216 98839 34044 99565
40233 02227 03310
Giải năm 9597
Giải sáu 7126 4198 0956
Giải bảy 284
Giải tám 00

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 6, 7
3 3, 5, 9
4 4, 4, 9

Đầu

Đuôi

5 6, 8
6 5
7 -
8 4
9 7, 8