Bình Định
Đặc biệt 510546
Giải nhất 92360
Giải nhì 53388
Giải ba 77059 07175
Giải tư 50661 24242 50205 36890
48160 78739 06940
Giải năm 4688
Giải sáu 6412 0943 1825
Giải bảy 239
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 5
3 9, 9
4 0, 2, 3, 3, 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 0, 1
7 5
8 8, 8
9 -
Bình Định
Đặc biệt 581114
Giải nhất 29773
Giải nhì 72449
Giải ba 10559 30050
Giải tư 47360 76537 23984 38801
55545 65427 28736
Giải năm 8975
Giải sáu 5104 2278 0546
Giải bảy 434
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 7
3 4, 6, 7, 7
4 5, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 -
7 3, 5, 8
8 4
9 -
Bình Định
Đặc biệt 808960
Giải nhất 75488
Giải nhì 84007
Giải ba 88760 41449
Giải tư 10268 03554 95191 61425
23865 63882 00692
Giải năm 3375
Giải sáu 3753 8809 0891
Giải bảy 805
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 3, 4
6 0, 0, 5, 6, 8
7 5
8 2, 8
9 1, 1, 2