Bình Định
Đặc biệt 369671
Giải nhất 18435
Giải nhì 06286
Giải ba 28981 21143
Giải tư 82639 83309 53813 98308
51705 54635 53215
Giải năm 9070
Giải sáu 8078 2526 0449
Giải bảy 296
Giải tám 04

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5
2 6
3 5, 5, 9
4 3, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 0, 1, 8
8 1, 6
9 6
Bình Định
Đặc biệt 018863
Giải nhất 52767
Giải nhì 05072
Giải ba 08863 33802
Giải tư 50615 97873 73276 97335
84668 40198 46129
Giải năm 1667
Giải sáu 7216 4839 8630
Giải bảy 045
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 6
2 9
3 0, 5, 9
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 3, 7, 7, 8
7 2, 3, 6
8 -
9 8
Bình Định
Đặc biệt 464474
Giải nhất 58977
Giải nhì 40202
Giải ba 54264 86570
Giải tư 60308 59150 19166 56858
89441 67234 80822
Giải năm 9951
Giải sáu 2931 0487 5951
Giải bảy 897
Giải tám 83

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2
3 1, 4
4 1

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 1, 8
6 4, 6
7 0, 4, 7
8 3, 7
9 7