Bình Dương
Đặc biệt 731826
Giải nhất 21697
Giải nhì 48084
Giải ba 98084 81386
Giải tư 86596 76951 76080 96697
51575 80725 82965
Giải năm 0603
Giải sáu 8555 5362 3076
Giải bảy 240
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 6
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 5, 8
6 2, 5
7 5, 6
8 0, 4, 4, 6
9 6, 7, 7
Bình Dương
Đặc biệt 370652
Giải nhất 87594
Giải nhì 82064
Giải ba 85532 51281
Giải tư 30973 62629 82780 66874
68901 54255 45303
Giải năm 3857
Giải sáu 2050 5488 0477
Giải bảy 435
Giải tám 29

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 9, 9
3 2, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 5, 7
6 4
7 3, 4, 7
8 0, 1, 8
9 4
Bình Dương
Đặc biệt 478950
Giải nhất 28505
Giải nhì 56755
Giải ba 74431 79288
Giải tư 55461 31152 88286 49960
53061 45318 92163
Giải năm 5895
Giải sáu 5837 9612 7791
Giải bảy 071
Giải tám 40

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 8
2 -
3 1, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 5
6 0, 1, 1, 3
7 1
8 6, 8
9 1, 5