Bình Dương
Đặc biệt 307872
Giải nhất 82570
Giải nhì 72041
Giải ba 91608 31499
Giải tư 25931 67482 82489 29996
68639 47976 78820
Giải năm 7543
Giải sáu 0418 4738 0992
Giải bảy 684
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 1, 8, 9
4 1, 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 3
7 0, 2, 6
8 2, 4, 9
9 2, 6, 9
Bình Dương
Đặc biệt 866710
Giải nhất 28244
Giải nhì 26685
Giải ba 15805 59576
Giải tư 07255 13105 04003 87556
88935 87578 15601
Giải năm 4163
Giải sáu 4277 4217 2342
Giải bảy 870
Giải tám 38

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7
2 -
3 5, 8
4 2, 4

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 3
7 0, 6, 7, 8
8 5
9 -
Bình Dương
Đặc biệt 845276
Giải nhất 37326
Giải nhì 73302
Giải ba 39191 28652
Giải tư 53633 73233 70624 69998
64625 64294 09688
Giải năm 0809
Giải sáu 5923 6953 4057
Giải bảy 011
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 3, 4, 5, 6
3 3, 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 7
6 7
7 6
8 8
9 1, 4, 8