Bình Dương
Đặc biệt 11453
Giải nhất 17510
Giải nhì 90623
Giải ba 56542 38819
Giải tư 1643 63788 57366 68448
58052 42957 36628
Giải năm 860
Giải sáu 3329 3296 5421
Giải bảy 873
Giải tám 60

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 9
2 1, 3, 8, 9
3 -
4 2, 3, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 7
6 0, 0, 6
7 3
8 8
9 6
Bình Dương
Đặc biệt 959197
Giải nhất 47245
Giải nhì 88590
Giải ba 42610 77265
Giải tư 03011 01849 05433 79352
88309 89268 81075
Giải năm 4462
Giải sáu 6261 1077 9179
Giải bảy 023
Giải tám 61

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1
2 3
3 3
4 5, 9

Đầu

Đuôi

5 2
6 1, 1, 2, 5, 8
7 5, 7, 9
8 -
9 0, 7
Bình Dương
Đặc biệt 594682
Giải nhất 19993
Giải nhì 22185
Giải ba 22670 39119
Giải tư 03698 00178 18305 64394
95708 25299 91030
Giải năm 8681
Giải sáu 3554 1742 8111
Giải bảy 504
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 -
3 0, 7
4 2

Đầu

Đuôi

5 4
6 -
7 0, 8
8 1, 2, 5
9 3, 4, 8, 9