Bình Dương
Đặc biệt 882650
Giải nhất 49605
Giải nhì 54590
Giải ba 29624 99515
Giải tư 82038 33577 78661 36736
94064 05570 48504
Giải năm 3292
Giải sáu 6958 1518 8444
Giải bảy 883
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8
2 4
3 6, 8
4 4

Đầu

Đuôi

5 0, 8
6 1, 4
7 0, 7
8 3
9 0, 1, 2
Bình Dương
Đặc biệt 561317
Giải nhất 43399
Giải nhì 21299
Giải ba 35466 77355
Giải tư 36368 68908 80902 94495
52999 98186 48576
Giải năm 3323
Giải sáu 5419 5156 5438
Giải bảy 290
Giải tám 09

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 9
2 3
3 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 6, 8
7 6
8 6
9 0, 5, 9, 9, 9
Bình Dương
Đặc biệt 161425
Giải nhất 92115
Giải nhì 76936
Giải ba 29600 24248
Giải tư 22656 94341 72075 02528
62250 56169 29641
Giải năm 3894
Giải sáu 9524 9276 5164
Giải bảy 020
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 0, 4, 5, 8
3 6
4 1, 1, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 6, 8
6 4, 9
7 5, 6
8 -
9 4