Bình Dương
Đặc biệt 760227
Giải nhất 25058
Giải nhì 92087
Giải ba 23206 59636
Giải tư 47574 48064 40135 09338
12036 23024 19799
Giải năm 1716
Giải sáu 9848 3959 2254
Giải bảy 978
Giải tám 57

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 4, 7
3 5, 6, 6, 8
4 8

Đầu

Đuôi

5 4, 7, 8, 9
6 4
7 4, 8
8 7
9 9
Bình Dương
Đặc biệt 781491
Giải nhất 66379
Giải nhì 82557
Giải ba 72046 81137
Giải tư 01279 71629 29808 51224
19540 61772 75171
Giải năm 3306
Giải sáu 1429 8116 4793
Giải bảy 734
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 2, 4, 9, 9
3 4, 7
4 0, 6

Đầu

Đuôi

5 7
6 -
7 1, 2, 9, 9
8 -
9 1, 3
Bình Dương
Đặc biệt 117462
Giải nhất 98436
Giải nhì 23906
Giải ba 93456 83559
Giải tư 88423 20391 44506 12958
76907 73270 63445
Giải năm 4794
Giải sáu 6995 4645 8760
Giải bảy 828
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 8
3 6, 7
4 5, 5

Đầu

Đuôi

5 6, 8, 9
6 0, 2
7 -
8 -
9 1, 4, 5