Bình Dương
Đặc biệt 695082
Giải nhất 04594
Giải nhì 74512
Giải ba 05174 52391
Giải tư 24809 25061 94352 37426
65496 61382 09445
Giải năm 3551
Giải sáu 5385 7231 1515
Giải bảy 194
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5
2 6
3 1
4 5

Đầu

Đuôi

5 1, 2, 3
6 1
7 4
8 2, 2, 5
9 1, 4, 4, 6
Bình Dương
Đặc biệt 345023
Giải nhất 78796
Giải nhì 99742
Giải ba 3781 80464
Giải tư 60028 97043 62376 51712
23585 52482 52899
Giải năm 1140
Giải sáu 3659 6530 1850
Giải bảy 935
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 2, 3, 8
3 0, 5
4 0, 2, 3

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 4
7 6
8 1, 2, 5
9 6, 9
Bình Dương
Đặc biệt 23311
Giải nhất 39919
Giải nhì 64512
Giải ba 71925 31255
Giải tư 72414 23556 3660 4590
23230 72712 68633
Giải năm 7685
Giải sáu 9248 2529 4163
Giải bảy 887
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 2, 4, 7, 9
2 5, 9
3 0, 3
4 8

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 0, 3
7 -
8 5, 7
9 -