Bình Thuận
Đặc biệt 628023
Giải nhất 00133
Giải nhì 37911
Giải ba 12565 10944
Giải tư 62762 65271 53134 97419
00808 14562 59242
Giải năm 6982
Giải sáu 0316 5522 3411
Giải bảy 745
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 6, 9
2 2, 3
3 3, 4
4 2, 4, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 2, 5
7 1
8 2, 4
9 -
Bình Thuận
Đặc biệt 428713
Giải nhất 16108
Giải nhì 44501
Giải ba 60862 19735
Giải tư 27691 92459 12164 48576
65041 69494 85127
Giải năm 2946
Giải sáu 4644 6563 2967
Giải bảy 160
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 7
3 5
4 1, 4, 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 2, 3, 4, 7
7 6
8 -
9 1, 4
Bình Thuận
Đặc biệt 088050
Giải nhất 68000
Giải nhì 89994
Giải ba 53782 55408
Giải tư 01499 84986 72890 07677
78876 16527 60956
Giải năm 9682
Giải sáu 0175 4975 0085
Giải bảy 083
Giải tám 65

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 7
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 6
6 5
7 5, 5, 6, 7
8 2, 2, 3, 5, 6
9 0, 4, 9