Bình Thuận
Đặc biệt 719794
Giải nhất 09684
Giải nhì 89671
Giải ba 37396 85306
Giải tư 63820 44591 84532 17478
49754 55785 08508
Giải năm 2366
Giải sáu 0633 5628 0217
Giải bảy 912
Giải tám 16

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 6, 7
2 0, 8
3 2, 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 4
6 6
7 1, 8
8 4, 5
9 1, 4, 6
Bình Thuận
Đặc biệt 985502
Giải nhất 01465
Giải nhì 82077
Giải ba 41941 24481
Giải tư 50301 77684 04530 79201
07234 01492 82309
Giải năm 4326
Giải sáu 0362 5624 3039
Giải bảy 124
Giải tám 41

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4, 4, 6
3 0, 4, 9
4 1, 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 5
7 7
8 1, 4
9 2
Bình Thuận
Đặc biệt 868692
Giải nhất 778
Giải nhì 92188
Giải ba 3877 19789
Giải tư 99932 97770 1631 58569
82815 15538 50136
Giải năm 5633
Giải sáu 1397 223 368
Giải bảy 495
Giải tám 28

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 3, 8
3 1, 2, 3, 6, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 8, 9
7 0, 7, 8
8 8, 9
9 2, 5, 7