Cà Mau
Đặc biệt 917904
Giải nhất 87839
Giải nhì 97767
Giải ba 71978 03502
Giải tư 90500 58971 69613 46061
05424 48493 64102
Giải năm 7943
Giải sáu 5790 1965 7391
Giải bảy 311
Giải tám 20

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3
2 0, 4
3 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 5, 7
7 1, 8
8 -
9 0, 1, 3
Cà Mau
Đặc biệt 646100
Giải nhất 44590
Giải nhì 92658
Giải ba 48750 90340
Giải tư 53625 11834 89187 73106
82632 77394 22807
Giải năm 1314
Giải sáu 0893 0233 2545
Giải bảy 561
Giải tám 70

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 5
3 2, 3, 4
4 0, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 8
6 1
7 -
8 7
9 0, 3, 4
Cà Mau
Đặc biệt 206236
Giải nhất 06136
Giải nhì 76302
Giải ba 72100 96508
Giải tư 53330 66571 16295 03634
80229 42826 17374
Giải năm 5031
Giải sáu 7496 8998 5894
Giải bảy 183
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 6, 9
3 0, 1, 4, 6, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 4
8 3
9 4, 5, 6, 8