Cần Thơ
Đặc biệt 822247
Giải nhất 11129
Giải nhì 19440
Giải ba 23581 67300
Giải tư 78510 74249 19683 62143
70875 12368 58422
Giải năm 4984
Giải sáu 0069 3316 2475
Giải bảy 461
Giải tám 46

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 2, 9
3 -
4 0, 3, 6, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 8, 9
7 5, 5
8 1, 3, 4
9 -
Cần Thơ
Đặc biệt 30827
Giải nhất 57142
Giải nhì 13149
Giải ba 10978 71638
Giải tư 69170 75896 43992 40852
7264 55589 98025
Giải năm 5030
Giải sáu 5185 927 3883
Giải bảy 519
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 5, 7, 7
3 0, 8
4 2, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 2
6 4
7 0, 8
8 3, 5, 9
9 2, 6
Cần Thơ
Đặc biệt 167473
Giải nhất 93596
Giải nhì 35737
Giải ba 61182 01711
Giải tư 20745 43337 83306 45019
25140 46648 81118
Giải năm 5498
Giải sáu 7177 9837 3440
Giải bảy 039
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 8, 9
2 -
3 7, 7, 7, 9
4 0, 0, 5, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 3, 5, 7
8 2
9 6, 8