Đắc Lắc
Đặc biệt 860986
Giải nhất 75302
Giải nhì 51902
Giải ba 23848 32971
Giải tư 92655 68670 26327 42358
05443 19561 11756
Giải năm 1426
Giải sáu 8962 4983 9160
Giải bảy 393
Giải tám 51

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 6, 7
3 -
4 3, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 5, 6, 8
6 0, 1, 2
7 0, 1
8 3, 6
9 3
Đắc Lắc
Đặc biệt 358884
Giải nhất 27165
Giải nhì 80875
Giải ba 81069 71592
Giải tư 07761 58620 11470 30884
26426 78009 08516
Giải năm 6132
Giải sáu 9733 4637 4610
Giải bảy 164
Giải tám 99

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 0, 6
3 2, 3, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 4, 5, 9
7 0, 5
8 4, 4
9 2, 9
Đắc Lắc
Đặc biệt 531872
Giải nhất 03084
Giải nhì 28644
Giải ba 15417 88109
Giải tư 64595 01737 60418 86602
34517 11012 21281
Giải năm 1118
Giải sáu 9929 8170 4719
Giải bảy 488
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 7, 7, 8, 8, 9
2 9
3 7
4 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 0, 2
8 1, 4, 8
9 5