Đắc Lắc
Đặc biệt 475403
Giải nhất 19395
Giải nhì 13462
Giải ba 51692 63643
Giải tư 96268 45519 57008 90441
00755 67929 40650
Giải năm 9828
Giải sáu 7810 8601 8077
Giải bảy 835
Giải tám 27

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 9
2 7, 8, 9
3 5
4 1, 3

Đầu

Đuôi

5 0, 5
6 2, 8
7 7
8 -
9 2, 5
Đắc Lắc
Đặc biệt 793599
Giải nhất 63053
Giải nhì 11951
Giải ba 98162 67946
Giải tư 25515 20426 36366 28041
72335 49267 15626
Giải năm 5165
Giải sáu 3254 3843 4061
Giải bảy 512
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5
2 6, 6
3 5
4 1, 3, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 4
6 1, 2, 2, 5, 6, 7
7 -
8 -
9 9
Đắc Lắc
Đặc biệt 231795
Giải nhất 47649
Giải nhì 68391
Giải ba 76131 17697
Giải tư 48955 92076 25163 39412
28089 25300 45356
Giải năm 9898
Giải sáu 9859 4230 6588
Giải bảy 498
Giải tám 94

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 -
3 0, 1
4 9

Đầu

Đuôi

5 5, 6, 9
6 3
7 6
8 8, 9
9 1, 4, 5, 7, 8, 8