Đắc Lắc
Đặc biệt 990590
Giải nhất 56246
Giải nhì 31948
Giải ba 29145 17682
Giải tư 91102 84207 77488 33978
39794 08917 98843
Giải năm 3793
Giải sáu 1404 0950 3968
Giải bảy 870
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7
2 -
3 -
4 3, 5, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 8
7 0, 8
8 2, 8
9 0, 3, 4
Đắc Lắc
Đặc biệt 072614
Giải nhất 15974
Giải nhì 30998
Giải ba 69131 41463
Giải tư 83997 68053 01970 19140
82769 03256 77991
Giải năm 0670
Giải sáu 0204 4393 2129
Giải bảy 205
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 9
3 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 6
6 3, 9
7 0, 0, 4, 5
8 -
9 1, 3, 7, 8
Đắc Lắc
Đặc biệt 084997
Giải nhất 28116
Giải nhì 71041
Giải ba 37040 02868
Giải tư 23973 09690 87523 70899
96095 43170 88685
Giải năm 9358
Giải sáu 2124 3206 5310
Giải bảy 092
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 3, 4
3 -
4 0, 1

Đầu

Đuôi

5 8
6 8
7 0, 3
8 5
9 0, 2, 5, 7, 9