Đắc Lắc
Đặc biệt 892645
Giải nhất 78812
Giải nhì 23493
Giải ba 72913 60136
Giải tư 09328 16693 74547 09402
84001 31806 77453
Giải năm 2389
Giải sáu 4524 2193 9080
Giải bảy 938
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 8
2 4, 8
3 6, 8
4 5, 7

Đầu

Đuôi

5 3
6 -
7 -
8 0, 9
9 3, 3, 3
Đắc Lắc
Đặc biệt 413480
Giải nhất 82954
Giải nhì 72011
Giải ba 96253 49904
Giải tư 88298 27749 79391 84124
23108 87019 26794
Giải năm 1198
Giải sáu 4325 8965 0579
Giải bảy 902
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 4, 5
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 3, 4
6 5
7 5, 9
8 0
9 1, 4, 8, 8
Đắc Lắc
Đặc biệt 042191
Giải nhất 16220
Giải nhì 72688
Giải ba 88087 38850
Giải tư 62235 31311 88400 41841
58405 75478 54370
Giải năm 0815
Giải sáu 7505 5151 9996
Giải bảy 575
Giải tám 23

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5
2 0, 3
3 5
4 1

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 -
7 0, 5, 8
8 7, 8
9 1, 6