Đắc Lắc
Đặc biệt 411596
Giải nhất 39320
Giải nhì 72689
Giải ba 77727 70379
Giải tư 26772 79938 91092 71770
62361 7319 32614
Giải năm 5894
Giải sáu 1197 4297 886
Giải bảy 489
Giải tám 77

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 9
2 0, 7
3 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 1
7 0, 2, 7, 9
8 6, 9, 9
9 2, 4, 6, 7, 7
Đắc Lắc
Đặc biệt 324424
Giải nhất 61253
Giải nhì 18305
Giải ba 11851 10732
Giải tư 72225 89068 72188 58797
08259 29956 91503
Giải năm 0947
Giải sáu 9156 1364 5373
Giải bảy 248
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4, 5
3 2
4 3, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 6, 6, 9
6 4, 8
7 3
8 8
9 7
Đắc Lắc
Đặc biệt 251683
Giải nhất 32270
Giải nhì 67449
Giải ba 87736 79046
Giải tư 59308 15610 22512 94307
26278 80233 49015
Giải năm 1708
Giải sáu 8998 1159 5150
Giải bảy 595
Giải tám 94

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2, 5
2 -
3 3, 6
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 -
7 0, 8
8 3
9 4, 5, 8