Đắc Nông
Đặc biệt 431415
Giải nhất 3579
Giải nhì 98067
Giải ba 93815 79693
Giải tư 47311 25373 84112 60566
43885 56588 72999
Giải năm 2647
Giải sáu 8646 9821 4765
Giải bảy 139
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 5, 5
2 1
3 4, 9
4 6, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 5, 6, 7
7 3, 9
8 5, 8
9 3, 9
Đắc Nông
Đặc biệt 150959
Giải nhất 77986
Giải nhì 72933
Giải ba 70904 08186
Giải tư 43161 33079 95842 76461
18318 05789 54424
Giải năm 6065
Giải sáu 1199 2674 4660
Giải bảy 189
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 8
2 4
3 3
4 2

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 1, 1, 5
7 4, 9
8 6, 6, 9, 9
9 9
Đắc Nông
Đặc biệt 758055
Giải nhất 40888
Giải nhì 74090
Giải ba 68749 46936
Giải tư 45810 69872 95489 68310
8328 53970 51588
Giải năm 8091
Giải sáu 5721 8924 6865
Giải bảy 369
Giải tám 25

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 0
2 1, 4, 5, 8
3 6
4 9

Đầu

Đuôi

5 5
6 5, 9
7 0, 2
8 8, 8, 9
9 0, 1