Đắc Nông
Đặc biệt 591802
Giải nhất 46963
Giải nhì 59467
Giải ba 28092 36975
Giải tư 69657 49873 25286 89154
05070 42772 39526
Giải năm 7211
Giải sáu 0888 2953 5777
Giải bảy 398
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 7
6 3, 7
7 0, 2, 3, 5, 7
8 6, 6, 8
9 2, 8
Đắc Nông
Đặc biệt 305242
Giải nhất 45865
Giải nhì 60961
Giải ba 77214 33087
Giải tư 85890 38755 4133 89356
87556 86234 71622
Giải năm 5192
Giải sáu 2653 3230 6258
Giải bảy 759
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 2
3 0, 3, 4
4 2

Đầu

Đuôi

5 3, 5, 6, 6, 8, 9
6 1, 5
7 5
8 7
9 0, 2
Đắc Nông
Đặc biệt 21075
Giải nhất 5135
Giải nhì 77893
Giải ba 20062 31926
Giải tư 85726 22562 40391 35227
5976 1231 47576
Giải năm 6455
Giải sáu 5698 1734 9538
Giải bảy 257
Giải tám 33

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 6, 6, 7
3 1, 3, 4, 5, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 7
6 2, 2
7 5, 6, 6
8 -
9 1, 3, 8