Đắc Nông
Đặc biệt 333320
Giải nhất 34092
Giải nhì 87501
Giải ba 57630 07389
Giải tư 56230 46567 75199 52349
65554 84061 17036
Giải năm 6086
Giải sáu 4120 4087 5290
Giải bảy 669
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 0
3 0, 0, 6
4 9

Đầu

Đuôi

5 4
6 1, 2, 7, 9
7 -
8 6, 7, 9
9 0, 2, 9
Đắc Nông
Đặc biệt 753586
Giải nhất 73214
Giải nhì 90237
Giải ba 81570 18146
Giải tư 12578 4891 53015 55124
65511 87971 87726
Giải năm 7763
Giải sáu 9139 5911 1291
Giải bảy 697
Giải tám 89

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 4, 5
2 4, 6
3 7, 9
4 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 3
7 0, 1, 8
8 6, 9
9 1, 1, 7
Đắc Nông
Đặc biệt 667930
Giải nhất 71298
Giải nhì 76825
Giải ba 63394 79824
Giải tư 43967 5038 62658 99695
44160 75150 63626
Giải năm 2344
Giải sáu 4821 8874 799
Giải bảy 916
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 1, 2, 4, 5, 6
3 0, 8
4 4

Đầu

Đuôi

5 0, 8
6 0, 7
7 4
8 -
9 4, 5, 8, 9