Đắc Nông
Đặc biệt 755843
Giải nhất 10319
Giải nhì 31521
Giải ba 38166 21290
Giải tư 26799 95652 69189 25326
57084 60786 45618
Giải năm 1974
Giải sáu 7919 2944 2447
Giải bảy 533
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 8, 9, 9
2 1, 6
3 3
4 3, 4, 7, 7

Đầu

Đuôi

5 2
6 6
7 4
8 4, 6, 9
9 0, 9
Đắc Nông
Đặc biệt 392213
Giải nhất 37433
Giải nhì 22485
Giải ba 21389 84672
Giải tư 07552 94362 25878 27072
14638 91406 09579
Giải năm 7298
Giải sáu 6046 6305 2562
Giải bảy 861
Giải tám 65

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 -
3 3, 8
4 6

Đầu

Đuôi

5 2
6 1, 2, 2, 5
7 2, 2, 8, 9
8 5, 9
9 8
Đắc Nông
Đặc biệt 864852
Giải nhất 20783
Giải nhì 55828
Giải ba 93215 82578
Giải tư 28866 13991 46465 10101
15911 36022 80358
Giải năm 3470
Giải sáu 9396 9327 3155
Giải bảy 455
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5
2 2, 7, 8
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 5, 5, 8
6 5, 6
7 0, 5, 8
8 3
9 1, 6