Đắc Nông
Đặc biệt 172847
Giải nhất 27600
Giải nhì 27608
Giải ba 81024 89120
Giải tư 08798 67792 67787 15206
71723 28062 17450
Giải năm 3958
Giải sáu 4601 6971 6783
Giải bảy 397
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 0, 3, 4
3 -
4 7

Đầu

Đuôi

5 0, 8
6 2
7 1
8 3, 7
9 2, 7, 8
Đắc Nông
Đặc biệt 936776
Giải nhất 72637
Giải nhì 96862
Giải ba 54595 68069
Giải tư 1069 70798 42440 97015
50461 35694 83659
Giải năm 6130
Giải sáu 7811 4981 3234
Giải bảy 139
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5, 7
2 -
3 0, 4, 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 9
6 1, 2, 9, 9
7 6
8 1
9 4, 5, 8
Đắc Nông
Đặc biệt 102430
Giải nhất 59811
Giải nhì 89197
Giải ba 97291 54564
Giải tư 51376 78381 88320 20173
24423 92546 69390
Giải năm 7516
Giải sáu 4165 4090 6946
Giải bảy 439
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 6
2 0, 3
3 0, 6, 9
4 6, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 5
7 3, 6
8 1
9 0, 0, 1, 7