Đà Nẵng
Đặc biệt 495709
Giải nhất 90409
Giải nhì 61209
Giải ba 86041 66886
Giải tư 15913 57136 03306 87433
39888 07694 69448
Giải năm 2275
Giải sáu 4702 9751 7269
Giải bảy 348
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 -
3 3, 6
4 1, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 9
7 5
8 6, 8
9 4
Đà Nẵng
Đặc biệt 475522
Giải nhất 47414
Giải nhì 10772
Giải ba 47715 96299
Giải tư 66685 97423 95494 45713
04301 01260 36659
Giải năm 0963
Giải sáu 3099 6268 7244
Giải bảy 949
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 4, 5
2 2, 3
3 -
4 4, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 3, 8
7 2
8 5
9 4, 9, 9
Đà Nẵng
Đặc biệt 327305
Giải nhất 50235
Giải nhì 82320
Giải ba 06345 48915
Giải tư 74794 23823 93164 33405
30123 05843 71369
Giải năm 9862
Giải sáu 5512 4286 3401
Giải bảy 945
Giải tám 19

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5, 9
2 0, 3, 3
3 5
4 3, 5, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 4, 9
7 -
8 6
9 4