Đà Nẵng
Đặc biệt 926228
Giải nhất 29935
Giải nhì 46220
Giải ba 27364 06103
Giải tư 79153 55583 96434 27086
39781 33064 22808
Giải năm 0379
Giải sáu 6174 0736 3729
Giải bảy 415
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5
2 0, 8, 9
3 4, 5, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 4, 4
7 4, 9
8 1, 3, 6
9 -
Đà Nẵng
Đặc biệt 665791
Giải nhất 56266
Giải nhì 25600
Giải ba 91362 91899
Giải tư 88110 61364 69024 26216
29019 15954 72173
Giải năm 0352
Giải sáu 7255 4267 9294
Giải bảy 122
Giải tám 44

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6, 9
2 2, 4
3 -
4 4

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 5
6 2, 4, 6, 7
7 3
8 -
9 1, 4, 9
Đà Nẵng
Đặc biệt 148691
Giải nhất 13850
Giải nhì 30857
Giải ba 79217 30416
Giải tư 66936 78267 7754 52818
65136 68870 63219
Giải năm 441
Giải sáu 2850 2470 9199
Giải bảy 313
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 6, 7, 8, 9
2 -
3 6, 6
4 1

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 4, 7
6 7
7 0, 0
8 4
9 1, 9