Đồng Tháp
Đặc biệt 073408
Giải nhất 70745
Giải nhì 00514
Giải ba 34965 96620
Giải tư 75744 72425 66074 00830
80189 94761 90921
Giải năm 3247
Giải sáu 7739 5236 2389
Giải bảy 541
Giải tám 92

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 0, 1, 5
3 0, 6, 9
4 1, 4, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 5
7 4
8 9, 9
9 2
Đồng Tháp
Đặc biệt 569548
Giải nhất 57613
Giải nhì 23192
Giải ba 70602 71377
Giải tư 34125 20178 14930 01886
24429 12121 11213
Giải năm 9064
Giải sáu 9072 0756 4044
Giải bảy 216
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3, 3, 6
2 1, 5, 9
3 -
4 4, 8

Đầu

Đuôi

5 6
6 4
7 2, 7, 8
8 6
9 2
Đồng Tháp
Đặc biệt 517112
Giải nhất 01068
Giải nhì 03700
Giải ba 24224 63652
Giải tư 04002 15226 23721 34060
16876 67057 92264
Giải năm 1985
Giải sáu 1202 9727 0834
Giải bảy 388
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 1, 4, 6, 7
3 4
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 0, 4, 8
7 6
8 5, 8
9 -