Đồng Tháp
Đặc biệt 717877
Giải nhất 75866
Giải nhì 99057
Giải ba 62929 08269
Giải tư 19480 01273 50123 29096
50152 40671 91060
Giải năm 4989
Giải sáu 1392 4085 9942
Giải bảy 802
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 9
3 -
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 0, 6, 9
7 1, 3, 7
8 0, 5, 9
9 2, 6
Đồng Tháp
Đặc biệt 327074
Giải nhất 58893
Giải nhì 5644
Giải ba 66833 31168
Giải tư 36390 98593 66287 15480
95018 90435 46364
Giải năm 8663
Giải sáu 8692 6499 4085
Giải bảy 193
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 3, 5
4 4

Đầu

Đuôi

5 8
6 3, 4, 8
7 4
8 0, 5, 7
9 0, 2, 3, 3, 3, 9
Đồng Tháp
Đặc biệt 669232
Giải nhất 24717
Giải nhì 03347
Giải ba 76024 19054
Giải tư 31243 15469 40058 90103
13116 10397 80995
Giải năm 6035
Giải sáu 9549 0991 8148
Giải bảy 135
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7
2 4
3 2, 5, 5
4 3, 7, 8, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 4, 8
6 9
7 -
8 -
9 1, 5, 7