Đồng Tháp
Đặc biệt 038280
Giải nhất 51153
Giải nhì 78134
Giải ba 80496 18335
Giải tư 28839 76303 82887 79326
10330 01888 81303
Giải năm 8213
Giải sáu 3401 5651 7723
Giải bảy 526
Giải tám 73

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 3, 6, 6
3 0, 4, 5, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 3
6 -
7 3
8 0, 7, 8
9 6
Đồng Tháp
Đặc biệt 717709
Giải nhất 67939
Giải nhì 09430
Giải ba 35351 86655
Giải tư 01020 03570 26360 88822
16172 87750 19471
Giải năm 6557
Giải sáu 0737 2753 5154
Giải bảy 305
Giải tám 27

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 2, 7
3 0, 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 3, 4, 5, 7
6 -
7 0, 1, 2
8 -
9 -
Đồng Tháp
Đặc biệt 994908
Giải nhất 16051
Giải nhì 94017
Giải ba 85786 71995
Giải tư 05319 54813 86450 68298
08204 78213 08603
Giải năm 3862
Giải sáu 7871 6382 8065
Giải bảy 601
Giải tám 40

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 3, 7, 9
2 -
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 2, 5
7 1
8 2, 6
9 5, 8