Đồng Tháp
Đặc biệt 391630
Giải nhất 29928
Giải nhì 82606
Giải ba 14720 33264
Giải tư 22897 64552 06595 93759
42366 53202 29546
Giải năm 0238
Giải sáu 1108 2189 3927
Giải bảy 703
Giải tám 15

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 0, 7, 8
3 0, 8
4 6

Đầu

Đuôi

5 2, 9
6 4, 6
7 -
8 9
9 5, 7
Đồng Tháp
Đặc biệt 936076
Giải nhất 86473
Giải nhì 18922
Giải ba 30227 41015
Giải tư 37352 19847 73440 55315
31242 93904 25892
Giải năm 3478
Giải sáu 5735 5480 0562
Giải bảy 701
Giải tám 51

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 5
2 2, 7
3 5
4 0, 2, 7

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 2
7 3, 6, 8
8 -
9 2
Đồng Tháp
Đặc biệt 848879
Giải nhất 16313
Giải nhì 82613
Giải ba 44886 57692
Giải tư 77863 60643 42862 08694
73817 70607 52784
Giải năm 0908
Giải sáu 4182 3178 2689
Giải bảy 044
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 3, 7, 7
2 -
3 -
4 3, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 3
7 8, 9
8 2, 4, 6, 9
9 2, 4