Đồng Tháp
Đặc biệt 961353
Giải nhất 65434
Giải nhì 96909
Giải ba 86359 11612
Giải tư 34313 37285 88542 93028
69809 20821 58174
Giải năm 1493
Giải sáu 9775 2793 1048
Giải bảy 130
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 1, 8
3 0, 4
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 -
7 4, 5
8 1, 5
9 3, 3
Đồng Tháp
Đặc biệt 638965
Giải nhất 39979
Giải nhì 72521
Giải ba 37822 60546
Giải tư 41201 64828 75019 31980
82906 66788 14116
Giải năm 3967
Giải sáu 4878 3827 0572
Giải bảy 363
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 9
2 1, 2, 7, 8
3 -
4 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 5, 7
7 2, 8, 9
8 0, 8
9 7
Đồng Tháp
Đặc biệt 673391
Giải nhất 27071
Giải nhì 02495
Giải ba 19789 75107
Giải tư 92240 29849 81775 95268
47000 71561 06434
Giải năm 6256
Giải sáu 9742 6733 4039
Giải bảy 998
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 3, 4, 9
4 0, 2, 9

Đầu

Đuôi

5 6
6 1, 7, 8
7 1, 5
8 9
9 1, 5, 8