Gia Lai
Đặc biệt 933374
Giải nhất 61019
Giải nhì 11037
Giải ba 67272 38818
Giải tư 09089 27984 59603 26415
96738 52896 97474
Giải năm 7606
Giải sáu 5453 2222 7462
Giải bảy 006
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8, 9
2 2
3 4, 7, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 2
7 2, 4, 4
8 4, 9
9 6
Gia Lai
Đặc biệt 955686
Giải nhất 88987
Giải nhì 78931
Giải ba 92631 63974
Giải tư 92753 12134 91470 38758
58062 26123 1264
Giải năm 1889
Giải sáu 4858 5844 2473
Giải bảy 281
Giải tám 28

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 8
3 1, 1, 4
4 4

Đầu

Đuôi

5 3, 8, 8
6 2, 4
7 0, 3, 4
8 1, 6, 7, 9
9 -
Gia Lai
Đặc biệt 188377
Giải nhất 80675
Giải nhì 41908
Giải ba 14750 65224
Giải tư 32900 18864 66726 08166
82920 52874 69464
Giải năm 4229
Giải sáu 6432 4419 3447
Giải bảy 518
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 8, 9
2 0, 4, 6, 9
3 2
4 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 4, 6
7 4, 5, 7
8 -
9 -