Gia Lai
Đặc biệt 053681
Giải nhất 48624
Giải nhì 11687
Giải ba 43449 03420
Giải tư 56495 30590 23008 98503
11262 15341 39530
Giải năm 2976
Giải sáu 9795 6145 1248
Giải bảy 748
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 4
3 -
4 1, 3, 5, 8, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 6
8 1, 7
9 0, 5, 5
Gia Lai
Đặc biệt 63571
Giải nhất 25015
Giải nhì 33468
Giải ba 39187 53220
Giải tư 14292 97319 92068 67215
85639 86372 18449
Giải năm 4238
Giải sáu 5332 4661 7552
Giải bảy 69
Giải tám 42

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 5, 9
2 -
3 2, 8, 9
4 2, 9

Đầu

Đuôi

5 2
6 1, 8, 8, 9
7 1, 2
8 7
9 2
Gia Lai
Đặc biệt 447315
Giải nhất 30965
Giải nhì 37637
Giải ba 95661 83285
Giải tư 64723 56019 34985 95440
71653 86634 55231
Giải năm 4927
Giải sáu 9684 1310 5685
Giải bảy 519
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5, 9, 9
2 3, 7
3 1, 4, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 1, 2, 5
7 -
8 4, 5, 5, 5
9 -