Hậu Giang
Đặc biệt 551906
Giải nhất 37194
Giải nhì 83416
Giải ba 92498 00127
Giải tư 20703 93758 17088 87600
75977 80640 24426
Giải năm 1284
Giải sáu 9326 4674 0543
Giải bảy 510
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 6, 6, 7
3 -
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 5, 8
6 -
7 4, 7
8 4, 8
9 4, 8
Hậu Giang
Đặc biệt 895911
Giải nhất 58740
Giải nhì 74789
Giải ba 39601 76063
Giải tư 45463 32330 11339 66957
56498 33358 53790
Giải năm 3529
Giải sáu 1093 4706 2868
Giải bảy 055
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 9
3 0, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 7, 8
6 3, 3, 7, 8
7 -
8 9
9 0, 3, 8
Hậu Giang
Đặc biệt 306692
Giải nhất 14195
Giải nhì 46472
Giải ba 77929 58236
Giải tư 68720 51092 17741 80752
94361 41005 30834
Giải năm 3543
Giải sáu 5191 7096 7974
Giải bảy 263
Giải tám 57

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 9
3 4, 6
4 1, 3

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 1, 3
7 2, 4
8 -
9 1, 2, 2, 5, 6