Hậu Giang
Đặc biệt 029975
Giải nhất 68531
Giải nhì 71486
Giải ba 82330 67670
Giải tư 09417 31477 58546 07514
31749 92186 29070
Giải năm 8296
Giải sáu 4246 1273 4671
Giải bảy 101
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 7
2 -
3 0, 1
4 6, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 0, 0, 1, 3, 5, 5, 7
8 6, 6
9 6
Hậu Giang
Đặc biệt 381788
Giải nhất 68967
Giải nhì 56364
Giải ba 85565 55586
Giải tư 13112 08047 78553 31896
80896 97479 25679
Giải năm 9001
Giải sáu 0487 2748 0384
Giải bảy 045
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 -
3 -
4 5, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 3
6 4, 5, 7
7 9, 9
8 4, 6, 7, 8
9 1, 6, 6
Hậu Giang
Đặc biệt 798011
Giải nhất 64399
Giải nhì 52163
Giải ba 01577 30989
Giải tư 00561 26112 21335 59059
43600 87765 89776
Giải năm 5875
Giải sáu 9183 4656 0588
Giải bảy 736
Giải tám 83

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2
2 -
3 5, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 6, 9
6 1, 3, 5
7 5, 6, 7
8 3, 3, 8, 9
9 9