Hồ Chí Minh
Đặc biệt 999119
Giải nhất 42940
Giải nhì 10362
Giải ba 09909 36859
Giải tư 92514 04642 07702 46708
75338 56047 82232
Giải năm 2803
Giải sáu 0597 6360 1844
Giải bảy 876
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 9
2 -
3 2, 8
4 0, 2, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 2
7 6
8 -
9 7
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 987031
Giải nhất 28233
Giải nhì 01354
Giải ba 73904 86177
Giải tư 51034 60206 75309 12685
41195 61587 96496
Giải năm 3035
Giải sáu 7265 9881 4683
Giải bảy 657
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 1, 3, 4, 4, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 7
6 5
7 7
8 1, 3, 5, 7
9 5, 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 860245
Giải nhất 31766
Giải nhì 58340
Giải ba 74031 77648
Giải tư 08116 17283 27418 91206
73602 32273 69900
Giải năm 6652
Giải sáu 7265 5907 4892
Giải bảy 068
Giải tám 38

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8
2 -
3 1, 8
4 0, 5, 8

Đầu

Đuôi

5 2
6 5, 6, 8
7 3
8 3
9 2