Hồ Chí Minh
Đặc biệt 381459
Giải nhất 61292
Giải nhì 56158
Giải ba 779 30753
Giải tư 21743 55440 88890 71438
72818 30760 82063
Giải năm 4792
Giải sáu 9131 6248 5253
Giải bảy 461
Giải tám 49

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 1, 8
4 0, 3, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 8, 9
6 0, 1, 3
7 9
8 -
9 0, 2, 2
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 116279
Giải nhất 78968
Giải nhì 76194
Giải ba 39941 91457
Giải tư 28232 83445 76834 58268
54468 81462 71041
Giải năm 6683
Giải sáu 8507 0136 6650
Giải bảy 616
Giải tám 35

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 -
3 2, 4, 5, 6
4 1, 1, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 7
6 2, 8, 8, 8
7 9
8 3
9 4
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 479881
Giải nhất 89746
Giải nhì 94773
Giải ba 01437 49859
Giải tư 86000 64613 94321 42402
22400 36509 49781
Giải năm 3645
Giải sáu 6002 0661 6743
Giải bảy 600
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 1
3 7
4 3, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 1
7 3
8 1, 1, 6
9 -