Hồ Chí Minh
Đặc biệt 890464
Giải nhất 10864
Giải nhì 99523
Giải ba 89025 89279
Giải tư 74902 44218 02895 80558
31378 80607 83433
Giải năm 4172
Giải sáu 8267 1234 8827
Giải bảy 954
Giải tám 69

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 3, 5, 7
3 3, 4
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 8
6 4, 4, 7, 9
7 2, 8, 9
8 -
9 5
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 198160
Giải nhất 50661
Giải nhì 15562
Giải ba 4241 14583
Giải tư 30162 72450 79957 61786
12446 93978 26221
Giải năm 9731
Giải sáu 9959 4681 7574
Giải bảy 679
Giải tám 42

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1
3 1
4 1, 2, 6

Đầu

Đuôi

5 0, 7, 9
6 0, 1, 2, 2
7 4, 8, 9
8 1, 3, 6
9 -
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 739383
Giải nhất 87908
Giải nhì 77907
Giải ba 04694 42930
Giải tư 96421 52738 73646 58446
46715 69734 96451
Giải năm 9790
Giải sáu 7001 5748 2417
Giải bảy 605
Giải tám 32

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 7
2 1
3 0, 2, 4, 8
4 6, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 -
8 3
9 0, 4