Hồ Chí Minh
Đặc biệt 530867
Giải nhất 64334
Giải nhì 44094
Giải ba 67668 37079
Giải tư 31805 07248 09330 31810
17625 87604 00636
Giải năm 9636
Giải sáu 1053 8385 8394
Giải bảy 703
Giải tám 52

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 0, 4, 6, 6
4 8

Đầu

Đuôi

5 2, 3
6 7, 8
7 9
8 5
9 4, 4
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 434220
Giải nhất 06689
Giải nhì 98717
Giải ba 29603 79273
Giải tư 85716 42572 81345 68896
90568 79573 36209
Giải năm 2550
Giải sáu 6600 7018 6461
Giải bảy 741
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7, 8
2 0
3 4
4 1, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 8
7 2, 3, 3
8 9
9 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 836164
Giải nhất 34872
Giải nhì 90365
Giải ba 26506 03162
Giải tư 61886 46696 22855 23147
66499 05117 03827
Giải năm 9362
Giải sáu 6417 1892 0482
Giải bảy 641
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 7
2 7
3 -
4 1, 7

Đầu

Đuôi

5 5
6 2, 2, 4, 5
7 2
8 2, 6
9 0, 2, 6, 9