Hồ Chí Minh
Đặc biệt 091893
Giải nhất 46276
Giải nhì 19903
Giải ba 07337 13844
Giải tư 45451 30421 46035 42070
99425 21384 86408
Giải năm 5806
Giải sáu 6937 8673 8229
Giải bảy 037
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 2, 5, 9
3 5, 7, 7, 7
4 4

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 0, 3, 6
8 4
9 3
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 098140
Giải nhất 10726
Giải nhì 74584
Giải ba 25102 50976
Giải tư 34251 98011 29598 69447
92649 43257 34770
Giải năm 2551
Giải sáu 7885 4775 8155
Giải bảy 065
Giải tám 45

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6
3 -
4 0, 5, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 1, 1, 5, 7
6 5
7 0, 5, 6
8 4, 5
9 8
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 202575
Giải nhất 59181
Giải nhì 19975
Giải ba 41057 75925
Giải tư 44647 02377 70854 31565
94872 97949 20460
Giải năm 9824
Giải sáu 5522 2690 8907
Giải bảy 831
Giải tám 79

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 4, 5
3 1
4 7, 9

Đầu

Đuôi

5 4, 7
6 0, 5
7 2, 5, 5, 7, 9
8 1
9 -