Khánh Hòa
Đặc biệt 934400
Giải nhất 59088
Giải nhì 48034
Giải ba 33335 89360
Giải tư 62036 57749 29141 70924
18168 14565 32234
Giải năm 8140
Giải sáu 0953 8956 6277
Giải bảy 703
Giải tám 51

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4
3 4, 4, 5, 6
4 0, 1, 9

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 6
6 0, 5, 8
7 7
8 8
9 -
Khánh Hòa
Đặc biệt 316267
Giải nhất 72397
Giải nhì 44789
Giải ba 68519 98865
Giải tư 79825 61233 83213 34474
52687 77509 10689
Giải năm 0407
Giải sáu 0903 2813 0668
Giải bảy 304
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 3, 9
2 5
3 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 9
6 5, 7, 8
7 4
8 7, 9, 9
9 7
Khánh Hòa
Đặc biệt 773421
Giải nhất 69227
Giải nhì 8383
Giải ba 6037 94183
Giải tư 26248 98789 38084 16036
65898 28826 71449
Giải năm 264
Giải sáu 5749 3943 6891
Giải bảy 666
Giải tám 35

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 6, 7
3 5, 6, 7
4 3, 8, 9, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 6
7 -
8 3, 3, 4, 9
9 1, 8