Khánh Hòa
Đặc biệt 111256
Giải nhất 87156
Giải nhì 85217
Giải ba 62784 74470
Giải tư 40059 60645 68530 87162
20874 54374 57043
Giải năm 8393
Giải sáu 4263 1019 7847
Giải bảy 555
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 7, 9
2 -
3 -
4 3, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 5, 6, 6, 9
6 2, 3
7 0, 4, 4
8 4
9 3
Khánh Hòa
Đặc biệt 277709
Giải nhất 06612
Giải nhì 16385
Giải ba 09757 58734
Giải tư 91212 11339 04618 65481
42276 43425 18312
Giải năm 1257
Giải sáu 6427 2249 3792
Giải bảy 014
Giải tám 46

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 2, 2, 4, 8
2 5, 7
3 4, 9
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 7, 7
6 -
7 6
8 1, 5
9 2
Khánh Hòa
Đặc biệt 114979
Giải nhất 01825
Giải nhì 12591
Giải ba 40594 02471
Giải tư 34415 84878 99022 82241
00360 26564 28528
Giải năm 0950
Giải sáu 7143 1659 0365
Giải bảy 701
Giải tám 99

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 2, 5, 8
3 -
4 1, 3

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 0, 4, 5
7 1, 8, 9
8 -
9 1, 4, 9