Khánh Hòa
Đặc biệt 999031
Giải nhất 82590
Giải nhì 86315
Giải ba 35449 64924
Giải tư 95686 75213 68539 92212
913 79840 31392
Giải năm 6861
Giải sáu 1110 9730 6177
Giải bảy 563
Giải tám 42

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2, 3, 3, 5
2 4
3 0, 1, 9
4 0, 2, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 3
7 7
8 6
9 0, 2
Khánh Hòa
Đặc biệt 855795
Giải nhất 99749
Giải nhì 14380
Giải ba 67335 66179
Giải tư 31172 63860 61465 61390
62358 89411 02210
Giải năm 8976
Giải sáu 5692 9900 9598
Giải bảy 337
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1
2 -
3 5, 7
4 9

Đầu

Đuôi

5 8
6 0, 5
7 2, 6, 9
8 -
9 0, 1, 2, 5, 8
Khánh Hòa
Đặc biệt 472774
Giải nhất 84548
Giải nhì 51301
Giải ba 72170 06327
Giải tư 48544 55763 42753 44507
94235 35994 30821
Giải năm 1473
Giải sáu 5481 2586 2052
Giải bảy 039
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 7
3 5, 9
4 4, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 3
6 3
7 0, 3, 4
8 1, 6
9 4