Khánh Hòa
Đặc biệt 937797
Giải nhất 39860
Giải nhì 69507
Giải ba 40520 65983
Giải tư 15136 63477 52008 78676
29094 50697 00362
Giải năm 3547
Giải sáu 2373 7523 5827
Giải bảy 723
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 3, 3, 7
3 6
4 7

Đầu

Đuôi

5 6
6 0, 2
7 3, 6, 7
8 3
9 4, 7, 7
Khánh Hòa
Đặc biệt 666497
Giải nhất 60262
Giải nhì 38559
Giải ba 20213 17409
Giải tư 82099 89210 92830 19555
53880 50499 90991
Giải năm 4510
Giải sáu 2372 4630 6041
Giải bảy 003
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 0, 3
2 -
3 0, 0
4 1

Đầu

Đuôi

5 5, 5, 9
6 2
7 2
8 -
9 1, 7, 9, 9
Khánh Hòa
Đặc biệt 211171
Giải nhất 40052
Giải nhì 58597
Giải ba 30892 62381
Giải tư 45642 07870 49428 93114
32301 61052 82324
Giải năm 6474
Giải sáu 2551 4407 8511
Giải bảy 055
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4
2 4, 8
3 -
4 2

Đầu

Đuôi

5 1, 2, 2, 5
6 -
7 0, 1, 2, 4
8 1
9 2, 7