Khánh Hòa
Đặc biệt 794935
Giải nhất 51070
Giải nhì 06287
Giải ba 31341 85979
Giải tư 74434 66300 35860 88822
14686 16940 55448
Giải năm 8264
Giải sáu 8055 5235 0491
Giải bảy 500
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2
3 4, 5, 5
4 0, 1, 8

Đầu

Đuôi

5 5
6 0, 4
7 0, 9
8 6, 7, 7
9 1
Khánh Hòa
Đặc biệt 642548
Giải nhất 25613
Giải nhì 25291
Giải ba 41006 55900
Giải tư 34009 56482 78246 19735
41448 57657 23482
Giải năm 7076
Giải sáu 2358 8479 9268
Giải bảy 678
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 -
3 5
4 6, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 7, 8
6 8
7 6, 8, 9
8 1, 2, 2
9 1
Khánh Hòa
Đặc biệt 622249
Giải nhất 24918
Giải nhì 71810
Giải ba 73547 47006
Giải tư 69833 04872 71779 08073
44616 27448 76415
Giải năm 4774
Giải sáu 9659 4260 2593
Giải bảy 815
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 5, 5, 6, 8
2 -
3 3
4 7, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 9
6 -
7 2, 3, 4, 9
8 -
9 3