Khánh Hòa
Đặc biệt 058945
Giải nhất 58927
Giải nhì 61831
Giải ba 86561 90161
Giải tư 31020 98112 85129 32669
18009 83615 90819
Giải năm 6435
Giải sáu 8561 6565 7028
Giải bảy 876
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5, 9
2 0, 7, 8, 9
3 1, 5
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 1, 1, 5, 9
7 6
8 2
9 -
Khánh Hòa
Đặc biệt 766453
Giải nhất 03511
Giải nhì 90890
Giải ba 29303 98496
Giải tư 23082 67607 87335 47161
34425 17856 91840
Giải năm 7981
Giải sáu 4244 6546 0422
Giải bảy 845
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 2, 5
3 0, 5
4 0, 4, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 3, 6
6 1
7 -
8 1, 2
9 0, 6
Khánh Hòa
Đặc biệt 600020
Giải nhất 35266
Giải nhì 45887
Giải ba 19921 17712
Giải tư 72077 56995 71649 67042
41312 43559 20806
Giải năm 7596
Giải sáu 5875 7288 5958
Giải bảy 199
Giải tám 68

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 2
2 0, 1
3 -
4 2, 9

Đầu

Đuôi

5 8, 9
6 6, 8
7 5, 7
8 7, 8
9 5, 6, 9