Khánh Hòa
Đặc biệt 048372
Giải nhất 46260
Giải nhì 12641
Giải ba 53371 83935
Giải tư 66893 81863 70253 02359
13759 31973 09708
Giải năm 1331
Giải sáu 7333 3704 5382
Giải bảy 148
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 -
3 1, 3, 5
4 1, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 9, 9
6 0, 3
7 1, 2, 3
8 2
9 3
Khánh Hòa
Đặc biệt 856476
Giải nhất 53271
Giải nhì 20953
Giải ba 14722 16989
Giải tư 43372 65453 23596 82719
55772 27912 53996
Giải năm 2711
Giải sáu 3657 1962 3199
Giải bảy 498
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 2, 9
2 2
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 7
6 2
7 1, 2, 2, 6
8 9
9 6, 6, 8, 9
Khánh Hòa
Đặc biệt 724248
Giải nhất 74934
Giải nhì 11168
Giải ba 77633 83456
Giải tư 50208 75099 90196 23962
00420 36249 24823
Giải năm 2346
Giải sáu 1632 0505 6074
Giải bảy 674
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 3
3 0, 2, 3, 4
4 6, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 6
6 2, 8
7 4, 4
8 -
9 6, 9