Kiên Giang
Đặc biệt 458973
Giải nhất 64895
Giải nhì 40138
Giải ba 38055 87724
Giải tư 11757 56596 86362 25733
42463 95784 13877
Giải năm 684
Giải sáu 6161 599 2775
Giải bảy 960
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4
3 3, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 5, 7
6 0, 1, 2, 3
7 3, 5, 7
8 4, 4
9 5, 6, 9
Kiên Giang
Đặc biệt 081557
Giải nhất 48441
Giải nhì 23200
Giải ba 17303 11851
Giải tư 15726 40232 42465 60592
70378 73425 50849
Giải năm 7150
Giải sáu 1803 1934 4670
Giải bảy 159
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 6
3 2, 4
4 1, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 7, 9
6 5
7 0, 8
8 -
9 2
Kiên Giang
Đặc biệt 276929
Giải nhất 07907
Giải nhì 36701
Giải ba 13171 29141
Giải tư 54615 09288 05919 64845
58689 52556 55450
Giải năm 7822
Giải sáu 1272 9319 8351
Giải bảy 802
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 9, 9
2 2, 9
3 -
4 1, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 6
6 -
7 1, 2
8 8, 9
9 -