Kiên Giang
Đặc biệt 071568
Giải nhất 41890
Giải nhì 17507
Giải ba 60907 35581
Giải tư 92442 36946 18176 77536
82671 13672 14299
Giải năm 8571
Giải sáu 0291 3851 8775
Giải bảy 905
Giải tám 52

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 6
4 2, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 8
7 1, 1, 2, 5, 6
8 1
9 0, 1, 9
Kiên Giang
Đặc biệt 432355
Giải nhất 39739
Giải nhì 97170
Giải ba 05915 06471
Giải tư 00338 57515 04737 78697
73269 92105 25357
Giải năm 7516
Giải sáu 9506 9529 8280
Giải bảy 106
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 5, 6
2 9
3 7, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 7
6 3, 9
7 0, 1
8 -
9 7
Kiên Giang
Đặc biệt 667902
Giải nhất 73914
Giải nhì 18026
Giải ba 86043 33234
Giải tư 20726 94540 80201 17677
20029 24567 84158
Giải năm 2510
Giải sáu 9551 9033 6818
Giải bảy 691
Giải tám 74

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 8
2 6, 6, 9
3 3, 4
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 7
7 4, 7
8 -
9 1