Kiên Giang
Đặc biệt 599357
Giải nhất 26701
Giải nhì 02051
Giải ba 95891 00634
Giải tư 05725 89951 75431 16346
30266 65522 86927
Giải năm 7185
Giải sáu 4458 5239 3678
Giải bảy 234
Giải tám 40

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 5, 7
3 1, 4, 4, 9
4 0, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 1, 7, 8
6 6
7 8
8 5
9 1
Kiên Giang
Đặc biệt 936681
Giải nhất 68275
Giải nhì 61701
Giải ba 94795 06881
Giải tư 83482 93129 68393 93267
39635 73651 77917
Giải năm 3133
Giải sáu 2819 3761 5448
Giải bảy 943
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 9
2 9
3 1, 3, 5
4 3, 8

Đầu

Đuôi

5 1
6 1, 7
7 5
8 1, 1, 2
9 3, 5
Kiên Giang
Đặc biệt 159732
Giải nhất 48235
Giải nhì 51503
Giải ba 39523 08433
Giải tư 86305 98286 00898 38993
76721 25004 17571
Giải năm 4907
Giải sáu 9537 2447 9085
Giải bảy 756
Giải tám 49

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 3
3 2, 3, 5, 7
4 7, 9

Đầu

Đuôi

5 6
6 -
7 1
8 5, 6
9 3, 8