Kiên Giang
Đặc biệt 567405
Giải nhất 26434
Giải nhì 44147
Giải ba 26287 18244
Giải tư 56488 20140 68713 82950
12890 78846 28928
Giải năm 8109
Giải sáu 8138 7286 7675
Giải bảy 389
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 8
3 4, 8
4 0, 4, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 -
7 5
8 6, 7, 8, 9
9 -
Kiên Giang
Đặc biệt 325400
Giải nhất 74340
Giải nhì 99184
Giải ba 35923 86299
Giải tư 80386 88970 92751 05627
66167 84329 43451
Giải năm 9400
Giải sáu 8750 7672 2735
Giải bảy 149
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 7, 9
3 5
4 0, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 1
6 6, 7
7 0, 2
8 4, 6
9 9
Kiên Giang
Đặc biệt 221147
Giải nhất 67246
Giải nhì 24120
Giải ba 66209 17430
Giải tư 14823 39683 34313 33631
45415 10745 13582
Giải năm 6476
Giải sáu 4845 8574 6592
Giải bảy 950
Giải tám 00

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5
2 0, 3
3 0, 1
4 5, 5, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 4, 6
8 2, 3
9 2