Kiên Giang
Đặc biệt 549950
Giải nhất 57377
Giải nhì 91462
Giải ba 36582 63988
Giải tư 35833 11489 74864 94405
44904 03922 60448
Giải năm 5714
Giải sáu 7396 6284 9798
Giải bảy 236
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 2
3 3, 6
4 8

Đầu

Đuôi

5 0
6 2, 4
7 7
8 2, 4, 8, 9
9 0, 6, 8
Kiên Giang
Đặc biệt 922941
Giải nhất 46507
Giải nhì 39664
Giải ba 06874 17608
Giải tư 67432 42562 97229 62290
19126 24795 39248
Giải năm 5906
Giải sáu 3839 7077 1400
Giải bảy 089
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 6, 9
3 2, 9
4 1, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 4
7 4, 7
8 9
9 0, 5
Kiên Giang
Đặc biệt 077677
Giải nhất 54840
Giải nhì 86193
Giải ba 00125 66389
Giải tư 50034 71996 13376 48943
81988 07630 93405
Giải năm 0175
Giải sáu 0433 9616 1511
Giải bảy 471
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 6
2 5
3 0, 3, 4
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 5, 6, 7
8 8, 9
9 3, 6