Lâm Đồng
Đặc biệt 456470
Giải nhất 25623
Giải nhì 18640
Giải ba 17512 79192
Giải tư 32563 18191 99154 22290
84765 31243 91027
Giải năm 2661
Giải sáu 1175 4317 1153
Giải bảy 435
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 7
2 3, 7
3 5
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 3, 4
6 1, 3, 5
7 0, 5, 5
8 -
9 0, 1, 2
Lâm Đồng
Đặc biệt 663294
Giải nhất 31706
Giải nhì 98064
Giải ba 67410 40679
Giải tư 29683 05814 02813 05389
31985 55178 35471
Giải năm 4643
Giải sáu 7090 7469 3932
Giải bảy 846
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 4, 8
2 -
3 2
4 3, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 9
7 1, 8, 9
8 3, 5, 9
9 0, 4
Lâm Đồng
Đặc biệt 244281
Giải nhất 24446
Giải nhì 26407
Giải ba 73794 84337
Giải tư 31451 99927 56316 32374
81774 14620 17494
Giải năm 0008
Giải sáu 7470 7693 1785
Giải bảy 378
Giải tám 07

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 0, 7
3 7
4 6

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 0, 4, 4, 8
8 1, 5
9 3, 4, 4