Long An
Đặc biệt 081731
Giải nhất 79551
Giải nhì 65706
Giải ba 77129 19363
Giải tư 92220 18480 01724 34630
07273 91305 87002
Giải năm 3326
Giải sáu 4432 4515 7562
Giải bảy 933
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 0, 4, 6, 9
3 0, 1, 2, 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 2, 3, 3
7 3
8 -
9 -
Long An
Đặc biệt 775274
Giải nhất 66243
Giải nhì 44764
Giải ba 66434 74013
Giải tư 12692 78404 39164 91227
73698 84165 78078
Giải năm 1229
Giải sáu 6434 3243 8233
Giải bảy 245
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 7, 9
3 3, 4, 4
4 3, 3, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 4, 5
7 4, 8
8 6
9 2, 8
Long An
Đặc biệt 619465
Giải nhất 13798
Giải nhì 90016
Giải ba 88515 00027
Giải tư 59606 39370 86862 23763
46329 06122 47366
Giải năm 6775
Giải sáu 0448 0273 9130
Giải bảy 484
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5, 6
2 2, 7, 9
3 -
4 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 3, 5, 6
7 0, 3, 5
8 4
9 8