Long An
Đặc biệt 764384
Giải nhất 41273
Giải nhì 41234
Giải ba 13659 48770
Giải tư 22485 18554 48584 27438
55776 63706 47850
Giải năm 3064
Giải sáu 7125 6481 6068
Giải bảy 393
Giải tám 52

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 4, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 4, 9
6 4, 8
7 0, 3, 6
8 1, 4, 4, 5
9 3
Long An
Đặc biệt 479236
Giải nhất 90770
Giải nhì 27476
Giải ba 1451 28941
Giải tư 34010 45497 98812 95932
98988 31990 79987
Giải năm 7042
Giải sáu 1713 3528 8326
Giải bảy 713
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2, 3, 3
2 6, 8
3 2, 6
4 1, 2

Đầu

Đuôi

5 1
6 7
7 0, 6
8 7, 8
9 0, 7
Long An
Đặc biệt 211259
Giải nhất 33517
Giải nhì 19469
Giải ba 92799 79520
Giải tư 6162 36330 78754 19361
33084 32135 42355
Giải năm 8233
Giải sáu 2778 3576 9478
Giải bảy 518
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 8
2 -
3 0, 3, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 5, 9
6 1, 2, 9
7 6, 8, 8
8 4
9 9