Long An
Đặc biệt 196096
Giải nhất 95197
Giải nhì 44575
Giải ba 03364 54465
Giải tư 88404 76235 42977 65157
62294 26125 67643
Giải năm 5471
Giải sáu 6077 6789 5830
Giải bảy 679
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 5
3 0, 5
4 3

Đầu

Đuôi

5 7
6 4, 5
7 1, 5, 7, 7, 9
8 9
9 4, 6, 7
Long An
Đặc biệt 855961
Giải nhất 33485
Giải nhì 82850
Giải ba 18253 38763
Giải tư 26678 87944 73999 12266
22944 28623 63801
Giải năm 6990
Giải sáu 6606 0654 7400
Giải bảy 783
Giải tám 68

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3
3 -
4 4, 4

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 4
6 1, 3, 6, 8
7 8
8 3, 5
9 0, 9
Long An
Đặc biệt 272299
Giải nhất 30316
Giải nhì 47063
Giải ba 46887 23386
Giải tư 14243 78052 44862 09307
86156 04831 79275
Giải năm 8577
Giải sáu 7758 0014 9294
Giải bảy 318
Giải tám 52

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 6, 8
2 -
3 1
4 3

Đầu

Đuôi

5 2, 2, 6, 8
6 2, 3
7 5, 7
8 6, 7
9 4, 9