Phú Yên
Đặc biệt 280360
Giải nhất 01080
Giải nhì 82693
Giải ba 44878 23620
Giải tư 43604 53052 98377 79434
69897 70787 95942
Giải năm 2151
Giải sáu 1279 0587 6542
Giải bảy 492
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 4
4 2, 2

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 0
7 7, 8, 9
8 0, 7, 7
9 2, 3, 7
Phú Yên
Đặc biệt 682401
Giải nhất 37044
Giải nhì 34655
Giải ba 34962 90279
Giải tư 41641 50264 85469 67682
24491 24785 71268
Giải năm 3457
Giải sáu 6275 6447 5882
Giải bảy 784
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 -
4 1, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 5, 7
6 2, 4, 8, 9
7 1, 5, 9
8 2, 2, 4, 5
9 1
Phú Yên
Đặc biệt 255140
Giải nhất 22013
Giải nhì 00745
Giải ba 78532 73026
Giải tư 91928 23265 23217 24581
98803 34552 95258
Giải năm 4242
Giải sáu 4090 6097 4717
Giải bảy 069
Giải tám 60

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 7, 7
2 6, 8
3 2
4 0, 2, 5

Đầu

Đuôi

5 2, 8
6 0, 5, 9
7 -
8 1
9 0, 7