Phú Yên
Đặc biệt 755052
Giải nhất 93865
Giải nhì 87930
Giải ba 06278 44171
Giải tư 98671 62279 73005 03050
10829 79468 99515
Giải năm 5811
Giải sáu 4734 0987 7341
Giải bảy 731
Giải tám 42

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5
2 9
3 0, 1, 4
4 1, 2

Đầu

Đuôi

5 0, 2
6 5, 8
7 1, 1, 8, 9
8 7
9 -
Phú Yên
Đặc biệt 070681
Giải nhất 74347
Giải nhì 81830
Giải ba 66349 94888
Giải tư 49502 63971 26175 73515
25971 36321 96762
Giải năm 1958
Giải sáu 4305 7614 8905
Giải bảy 787
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5
2 1
3 -
4 7, 9

Đầu

Đuôi

5 8
6 2, 4
7 1, 1, 5
8 1, 7, 8
9 -
Phú Yên
Đặc biệt 347938
Giải nhất 27181
Giải nhì 56422
Giải ba 87016 84376
Giải tư 63405 70985 06058 78411
78076 10246 48663
Giải năm 2729
Giải sáu 8643 8468 5751
Giải bảy 512
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 6
2 2, 9
3 8
4 3, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 3, 8
7 6, 6
8 1, 5, 7
9 -