Phú Yên
Đặc biệt 715990
Giải nhất 59328
Giải nhì 90444
Giải ba 91511 21897
Giải tư 5170 19426 91063 69375
54970 80431 67077
Giải năm 2059
Giải sáu 2439 2344 6587
Giải bảy 591
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6, 8
3 1, 9
4 4, 4

Đầu

Đuôi

5 9
6 3
7 0, 0, 5, 7
8 7, 7
9 0, 1, 7
Phú Yên
Đặc biệt 804688
Giải nhất 85085
Giải nhì 96133
Giải ba 67783 60202
Giải tư 16376 69355 61345 27544
59181 96175 68610
Giải năm 6360
Giải sáu 8114 1104 6670
Giải bảy 388
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4
2 -
3 3
4 4, 5

Đầu

Đuôi

5 5
6 -
7 0, 5, 6
8 1, 3, 5, 6, 8, 8
9 -
Phú Yên
Đặc biệt 625200
Giải nhất 86584
Giải nhì 87514
Giải ba 91787 47236
Giải tư 55852 71931 02823 31660
70595 31870 92874
Giải năm 0813
Giải sáu 6875 6379 9092
Giải bảy 162
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 4
2 3
3 1, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 2
6 0, 2
7 0, 1, 4, 5, 9
8 4, 7
9 2, 5