Quảng Bình
Đặc biệt 123631
Giải nhất 17552
Giải nhì 33884
Giải ba 77492 30141
Giải tư 67864 15799 49115 83541
67255 570 39932
Giải năm 327
Giải sáu 1966 5755 3679
Giải bảy 871
Giải tám 50

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 7
3 1, 2
4 1, 1

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 5, 5
6 4, 6
7 0, 1, 9
8 4
9 2, 9
Quảng Bình
Đặc biệt 844730
Giải nhất 85124
Giải nhì 26977
Giải ba 81890 27519
Giải tư 40397 00272 80605 66251
55289 95365 17238
Giải năm 8660
Giải sáu 3387 8097 9901
Giải bảy 942
Giải tám 54

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 4
3 0, 8
4 2

Đầu

Đuôi

5 1, 4
6 0, 5
7 2, 7
8 7, 9
9 0, 7, 7
Quảng Bình
Đặc biệt 938961
Giải nhất 45787
Giải nhì 02191
Giải ba 67182 53262
Giải tư 27506 30207 77469 26951
32570 89538 16759
Giải năm 6206
Giải sáu 0331 6379 1519
Giải bảy 723
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 3
3 1, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 9
6 1, 2, 2, 9
7 0, 9
8 2, 7
9 1