Quảng Bình
Đặc biệt 446988
Giải nhất 26053
Giải nhì 17482
Giải ba 84956 60208
Giải tư 02489 17930 01892 67505
35136 67239 98245
Giải năm 0650
Giải sáu 1199 3184 7368
Giải bảy 988
Giải tám 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 0, 6, 9
4 5

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 6
6 8
7 6
8 2, 4, 8, 8, 9
9 2, 9
Quảng Bình
Đặc biệt 086923
Giải nhất 98302
Giải nhì 19914
Giải ba 98543 43087
Giải tư 94709 83969 48173 68988
09614 74166 90088
Giải năm 5719
Giải sáu 6404 5261 0484
Giải bảy 079
Giải tám 25

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 4, 9
2 3, 5
3 -
4 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 6, 9
7 3, 9
8 4, 7, 8, 8
9 -
Quảng Bình
Đặc biệt 656884
Giải nhất 61226
Giải nhì 85766
Giải ba 62956 62396
Giải tư 35012 62410 07343 62647
23332 10749 23379
Giải năm 7491
Giải sáu 3611 2088 1803
Giải bảy 754
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 2
2 6
3 2
4 3, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 4, 6, 6
6 6
7 9
8 4, 8
9 1, 6