Quảng Bình
Đặc biệt 044515
Giải nhất 07432
Giải nhì 95691
Giải ba 18146 43697
Giải tư 16612 55822 38000 43942
29260 17924 98996
Giải năm 7124
Giải sáu 0551 0565 8912
Giải bảy 945
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 2, 5
2 2, 4, 4
3 2
4 2, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 1
6 0, 5
7 -
8 -
9 1, 6, 7, 7
Quảng Bình
Đặc biệt 759287
Giải nhất 06499
Giải nhì 38900
Giải ba 09997 82376
Giải tư 56047 53229 15031 87046
02995 67245 61722
Giải năm 0335
Giải sáu 5482 6577 2208
Giải bảy 530
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 9
3 0, 1, 5
4 5, 6, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 6, 7
8 2, 7
9 5, 7, 9
Quảng Bình
Đặc biệt 326701
Giải nhất 44245
Giải nhì 66285
Giải ba 22490 45015
Giải tư 30292 24197 17989 06821
21155 50605 77007
Giải năm 8014
Giải sáu 5424 4566 9225
Giải bảy 180
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5
2 1, 4, 5
3 -
4 5

Đầu

Đuôi

5 5
6 6
7 -
8 0, 5, 9
9 0, 1, 2, 7