Quảng Bình
Đặc biệt 981107
Giải nhất 34108
Giải nhì 17832
Giải ba 97286 97852
Giải tư 47101 03196 34374 60007
16340 92778 77436
Giải năm 8093
Giải sáu 8853 1453 9601
Giải bảy 753
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 2, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 3, 3
6 -
7 4, 8
8 6
9 3, 6
Quảng Bình
Đặc biệt 23111
Giải nhất 39754
Giải nhì 20744
Giải ba 21745 66081
Giải tư 28127 66242 16811 96697
85125 42660 86844
Giải năm 3019
Giải sáu 1262 2020 5943
Giải bảy 667
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 9
2 0, 5, 7
3 -
4 2, 3, 4, 4, 5

Đầu

Đuôi

5 4
6 0, 2, 7
7 8
8 1
9 7
Quảng Bình
Đặc biệt 977597
Giải nhất 27469
Giải nhì 62155
Giải ba 11348 56253
Giải tư 93838 35752 50472 15868
60351 86458 59160
Giải năm 7450
Giải sáu 2111 774 6661
Giải bảy 686
Giải tám 45

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 -
3 8
4 5, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 2, 3, 5, 8
6 0, 1, 8, 9
7 2, 4
8 6
9 7