Quảng Bình
Đặc biệt 095667
Giải nhất 11332
Giải nhì 09251
Giải ba 68072 76968
Giải tư 42682 71825 90676 41816
92907 04064 92746
Giải năm 9986
Giải sáu 5552 7599 7561
Giải bảy 715
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5, 6
2 5
3 2
4 6

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 1, 4, 7, 8
7 2, 6
8 2, 6
9 9
Quảng Bình
Đặc biệt 513859
Giải nhất 30530
Giải nhì 82125
Giải ba 50570 52390
Giải tư 47217 08773 53235 84021
29698 14190 20447
Giải năm 7208
Giải sáu 2162 3353 5741
Giải bảy 306
Giải tám 85

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 1, 5
3 0, 5
4 1, 7

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 2
7 0, 3
8 5
9 0, 0, 8
Quảng Bình
Đặc biệt 613146
Giải nhất 22375
Giải nhì 46557
Giải ba 35261 98861
Giải tư 48046 88633 43637 71868
88261 7032 71532
Giải năm 381
Giải sáu 4941 6347 9737
Giải bảy 940
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 2, 2, 3, 7, 7
4 0, 1, 6, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 7
6 1, 1, 1, 8
7 5
8 1, 4
9 -