Quảng Nam
Đặc biệt 459371
Giải nhất 11017
Giải nhì 00989
Giải ba 98562 54798
Giải tư 20203 46419 64351 43285
33691 10382 69239
Giải năm 6212
Giải sáu 6737 4996 7334
Giải bảy 903
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 7, 9
2 -
3 4, 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 2
7 1
8 2, 5, 9
9 1, 6, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 315686
Giải nhất 00572
Giải nhì 57856
Giải ba 87838 92288
Giải tư 59635 46079 63671 89154
58975 07018 91473
Giải năm 0771
Giải sáu 5821 9532 7145
Giải bảy 105
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 1
3 2, 5, 8
4 5

Đầu

Đuôi

5 4, 6, 9
6 -
7 1, 1, 2, 3, 5, 9
8 6, 8
9 -
Quảng Nam
Đặc biệt 459401
Giải nhất 93611
Giải nhì 76172
Giải ba 70248 62865
Giải tư 32752 15415 37442 15553
37285 65487 56871
Giải năm 2099
Giải sáu 8748 0178 7145
Giải bảy 654
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5
2 -
3 -
4 2, 5, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 4
6 5
7 1, 2, 8
8 5, 7
9 9