Quảng Nam
Đặc biệt 171310
Giải nhất 39903
Giải nhì 36478
Giải ba 26822 36032
Giải tư 67895 33930 11427 15708
72064 32943 05761
Giải năm 6888
Giải sáu 4362 1870 4608
Giải bảy 654
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 0
2 2, 7
3 0, 2
4 3

Đầu

Đuôi

5 3, 4
6 1, 2, 4
7 0, 8
8 8
9 5
Quảng Nam
Đặc biệt 266651
Giải nhất 05993
Giải nhì 01438
Giải ba 24438 08919
Giải tư 16858 15314 39098 79122
20386 84196 20176
Giải năm 1552
Giải sáu 1555 2808 9287
Giải bảy 531
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 9
2 2
3 1, 8, 8
4 7

Đầu

Đuôi

5 1, 2, 5, 8
6 -
7 6
8 6, 7
9 3, 6, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 332369
Giải nhất 90320
Giải nhì 44718
Giải ba 08514 20384
Giải tư 13663 77969 23846 09568
05605 25982 16054
Giải năm 6510
Giải sáu 0696 9912 0206
Giải bảy 766
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2, 4, 8
2 -
3 7
4 6

Đầu

Đuôi

5 4
6 3, 6, 8, 9, 9
7 -
8 2, 4
9 6