Quảng Nam
Đặc biệt 341844
Giải nhất 84403
Giải nhì 10396
Giải ba 04809 31945
Giải tư 75127 72070 36779 42441
04475 96998 16375
Giải năm 2798
Giải sáu 4700 1355 4620
Giải bảy 322
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 2, 7
3 4
4 1, 4, 5

Đầu

Đuôi

5 5
6 -
7 0, 5, 5, 9
8 -
9 6, 8, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 456628
Giải nhất 07288
Giải nhì 39375
Giải ba 34092 78042
Giải tư 18795 82448 21071 52453
82436 62176 93684
Giải năm 2024
Giải sáu 5216 0196 4863
Giải bảy 198
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 4, 8
3 6
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 3
6 3
7 1, 5, 6
8 4, 8
9 2, 5, 6, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 343453
Giải nhất 17267
Giải nhì 66777
Giải ba 02576 84145
Giải tư 44080 60929 56834 30929
22145 05139 18591
Giải năm 4820
Giải sáu 5985 7218 8580
Giải bảy 627
Giải tám 07

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 0, 7, 9, 9
3 4, 9
4 5, 5

Đầu

Đuôi

5 3
6 7
7 6, 7
8 0, 0, 5
9 1