Quảng Nam
Đặc biệt 165357
Giải nhất 9762
Giải nhì 93175
Giải ba 8169 94475
Giải tư 58141 75699 60911 40555
56533 26869 51443
Giải năm 2839
Giải sáu 941 3911 648
Giải bảy 543
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1
2 -
3 3, 9
4 1, 1, 3, 3, 8

Đầu

Đuôi

5 5, 7
6 2, 3, 9, 9
7 5, 5
8 -
9 9
Quảng Nam
Đặc biệt 348534
Giải nhất 85709
Giải nhì 39722
Giải ba 52769 10697
Giải tư 32893 27087 72808 48656
84224 14922 33764
Giải năm 8064
Giải sáu 9522 8642 2038
Giải bảy 542
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 2, 2, 4
3 4, 8
4 2, 2, 7

Đầu

Đuôi

5 6
6 4, 4, 9
7 -
8 7
9 3, 7
Quảng Nam
Đặc biệt 410510
Giải nhất 27337
Giải nhì 82489
Giải ba 75609 81643
Giải tư 63906 42654 39562 07019
19993 22219 75746
Giải năm 7155
Giải sáu 6163 5574 9080
Giải bảy 160
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 9, 9
2 -
3 7
4 3, 6

Đầu

Đuôi

5 4, 5
6 0, 2, 3, 7
7 4
8 0, 9
9 3