Quảng Nam
Đặc biệt 626720
Giải nhất 62920
Giải nhì 18612
Giải ba 97968 21307
Giải tư 40275 07164 47940 95287
44209 15384 51698
Giải năm 9870
Giải sáu 9229 9989 5060
Giải bảy 960
Giải tám 27

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 0, 0, 7, 9
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 0, 4, 8
7 0, 5
8 4, 7, 9
9 8
Quảng Nam
Đặc biệt 244221
Giải nhất 34583
Giải nhì 55339
Giải ba 01817 86758
Giải tư 89914 41258 92463 34671
53623 12202 44445
Giải năm 8671
Giải sáu 5430 8009 9950
Giải bảy 744
Giải tám 68

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 7
2 1, 3
3 0, 9
4 4, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 8, 8
6 3, 8
7 1, 1
8 3
9 -
Quảng Nam
Đặc biệt 539593
Giải nhất 17101
Giải nhì 81479
Giải ba 60516 29793
Giải tư 25647 71519 51294 28558
51686 80385 50672
Giải năm 0582
Giải sáu 8256 9541 4155
Giải bảy 446
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 9
2 -
3 -
4 1, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 5, 6, 8
6 -
7 2, 9
8 2, 5, 6
9 3, 3, 4, 7