Quảng Nam
Đặc biệt 272554
Giải nhất 76790
Giải nhì 06779
Giải ba 89705 01685
Giải tư 43876 37855 03777 19559
67487 21221 66576
Giải năm 9294
Giải sáu 3242 2174 2455
Giải bảy 827
Giải tám 92

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 7
3 -
4 2

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 5, 9
6 -
7 4, 6, 6, 7, 9
8 5, 7
9 0, 2, 4
Quảng Nam
Đặc biệt 852766
Giải nhất 51226
Giải nhì 19717
Giải ba 22579 97353
Giải tư 47533 27819 02502 22994
30435 36321 21970
Giải năm 2658
Giải sáu 0968 8065 9686
Giải bảy 164
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 9
2 1, 6
3 3, 5
4 3

Đầu

Đuôi

5 3, 8
6 4, 5, 6, 8
7 0, 9
8 6
9 4
Quảng Nam
Đặc biệt 420260
Giải nhất 51335
Giải nhì 30499
Giải ba 80483 51588
Giải tư 96160 30310 29053 50484
69446 83655 24323
Giải năm 7659
Giải sáu 7515 9688 1086
Giải bảy 970
Giải tám 96

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5
2 3
3 5
4 6

Đầu

Đuôi

5 3, 5, 9
6 0, 0
7 -
8 3, 4, 6, 8, 8
9 6, 9