Quảng Nam
Đặc biệt 965289
Giải nhất 11935
Giải nhì 95170
Giải ba 55851 37604
Giải tư 81088 05871 10439 73760
72255 51150 30968
Giải năm 5779
Giải sáu 7318 6012 6586
Giải bảy 195
Giải tám 29

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 8
2 9
3 5, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 5
6 0, 8
7 0, 1, 9
8 6, 8, 9
9 5
Quảng Nam
Đặc biệt 547226
Giải nhất 41657
Giải nhì 01330
Giải ba 35880 79006
Giải tư 55470 50456 44836 75876
86959 76207 93056
Giải năm 8499
Giải sáu 4746 0178 7356
Giải bảy 386
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 6, 6
3 0, 6
4 6

Đầu

Đuôi

5 6, 6, 6, 7, 9
6 -
7 0, 6, 8
8 0, 6
9 9
Quảng Nam
Đặc biệt 350266
Giải nhất 47616
Giải nhì 95769
Giải ba 77039 26802
Giải tư 18345 36852 52630 58480
61472 54041 34067
Giải năm 5747
Giải sáu 9512 0589 2099
Giải bảy 200
Giải tám 39

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 6
2 -
3 0, 9, 9
4 1, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 2
6 6, 7, 9
7 2
8 0, 9
9 9