Quảng Ngãi
Đặc biệt 198163
Giải nhất 74418
Giải nhì 85474
Giải ba 02592 06553
Giải tư 64742 65439 81682 89882
61485 63621 96794
Giải năm 6479
Giải sáu 7774 8205 8695
Giải bảy 008
Giải tám 04

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 1
3 9
4 2

Đầu

Đuôi

5 3
6 3
7 4, 4, 9
8 2, 2, 5
9 2, 4, 5
Quảng Ngãi
Đặc biệt 889473
Giải nhất 62870
Giải nhì 25570
Giải ba 89839 41058
Giải tư 78393 40360 34402 63226
61875 34102 17806
Giải năm 0219
Giải sáu 8543 0272 5783
Giải bảy 082
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 6
3 4, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 8
6 -
7 0, 0, 2, 3, 5
8 2, 3
9 3
Quảng Ngãi
Đặc biệt 340007
Giải nhất 70833
Giải nhì 01771
Giải ba 22331 40873
Giải tư 22841 66383 08541 83679
18310 55519 68371
Giải năm 9086
Giải sáu 1632 1050 6698
Giải bảy 487
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7, 9
2 -
3 1, 2, 3
4 1, 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 1, 3, 9
8 3, 6, 7
9 8