Quảng Ngãi
Đặc biệt 066025
Giải nhất 97107
Giải nhì 96023
Giải ba 45889 17009
Giải tư 97800 73881 39738 44674
72067 54010 17672
Giải năm 8555
Giải sáu 3721 7433 7712
Giải bảy 638
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2
2 1, 3, 5
3 3, 8, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 7
7 2, 4
8 1, 9
9 -
Quảng Ngãi
Đặc biệt 624586
Giải nhất 28979
Giải nhì 05089
Giải ba 36290 62907
Giải tư 83423 13019 34743 70896
06414 16612 93563
Giải năm 1355
Giải sáu 7069 2279 2340
Giải bảy 400
Giải tám 73

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 4, 9
2 3
3 -
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 5
6 3, 9
7 3, 9, 9
8 6, 9
9 0, 6
Quảng Ngãi
Đặc biệt 187939
Giải nhất 33150
Giải nhì 09743
Giải ba 95510 22564
Giải tư 78868 23512 08210 00952
82416 69600 08130
Giải năm 1337
Giải sáu 9776 0310 0120
Giải bảy 712
Giải tám 54

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 0, 0, 2, 2, 6
2 -
3 0, 7, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 4
6 4, 8
7 6
8 -
9 -