Quảng Ngãi
Đặc biệt 471441
Giải nhất 04063
Giải nhì 34832
Giải ba 32124 01599
Giải tư 05103 78612 17487 16955
75965 72987 60182
Giải năm 8636
Giải sáu 3496 3086 5272
Giải bảy 803
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 4
3 2, 6
4 1

Đầu

Đuôi

5 5
6 3, 5
7 2
8 2, 6, 7, 7
9 3, 6, 9
Quảng Ngãi
Đặc biệt 089088
Giải nhất 47130
Giải nhì 00851
Giải ba 41482 46083
Giải tư 39412 59815 74940 41228
78995 96547 06691
Giải năm 4033
Giải sáu 3212 5128 1633
Giải bảy 806
Giải tám 38

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 2, 5
2 8, 8
3 0, 3, 3, 8
4 0, 7

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 -
8 2, 3, 8
9 1, 5
Quảng Ngãi
Đặc biệt 345331
Giải nhất 32209
Giải nhì 49014
Giải ba 82366 24521
Giải tư 65720 75416 41851 30719
35343 29634 21474
Giải năm 3440
Giải sáu 8810 8288 3674
Giải bảy 060
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 4, 6, 9
2 0, 1
3 1, 4
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 1
6 0, 6
7 4, 4
8 8
9 -