Quảng Ngãi
Đặc biệt 013081
Giải nhất 56200
Giải nhì 46157
Giải ba 02960 57893
Giải tư 34888 30299 21725 46157
21584 72767 14066
Giải năm 9746
Giải sáu 6842 5844 8020
Giải bảy 671
Giải tám 24

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 4, 5
3 -
4 2, 4, 6

Đầu

Đuôi

5 7, 7
6 0, 6, 7
7 1
8 1, 4, 8
9 3, 9
Quảng Ngãi
Đặc biệt 596110
Giải nhất 92147
Giải nhì 86726
Giải ba 15280 97996
Giải tư 96680 36120 78746 50847
68021 2864 66179
Giải năm 8347
Giải sáu 2744 7615 3226
Giải bảy 637
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5
2 0, 1, 6, 6
3 7
4 4, 6, 7, 7, 7

Đầu

Đuôi

5 6
6 4
7 9
8 0, 0
9 6
Quảng Ngãi
Đặc biệt 797584
Giải nhất 99013
Giải nhì 11828
Giải ba 91755 34988
Giải tư 52581 07705 43991 29947
30036 34474 38293
Giải năm 8702
Giải sáu 7924 8245 9705
Giải bảy 124
Giải tám 99

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 4, 4, 8
3 6
4 5, 7

Đầu

Đuôi

5 5
6 -
7 4
8 1, 4, 8
9 1, 3, 9