Quảng Trị
Đặc biệt 594440
Giải nhất 32919
Giải nhì 77644
Giải ba 47917 56922
Giải tư 69291 91422 29830 84070
10147 13626 15922
Giải năm 7431
Giải sáu 9200 8609 9938
Giải bảy 677
Giải tám 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 9
2 2, 2, 2, 6
3 0, 1, 8
4 0, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 0, 6, 7
8 -
9 1
Quảng Trị
Đặc biệt 724850
Giải nhất 07995
Giải nhì 63115
Giải ba 38776 36101
Giải tư 54617 88593 16298 66857
21397 02732 18194
Giải năm 5676
Giải sáu 5888 1633 8600
Giải bảy 514
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5, 7
2 -
3 2, 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 7
6 -
7 6, 6
8 8
9 3, 3, 4, 5, 7, 8
Quảng Trị
Đặc biệt 657656
Giải nhất 24462
Giải nhì 84240
Giải ba 35848 87195
Giải tư 90361 37381 79707 81298
51969 07320 92519
Giải năm 8147
Giải sáu 4829 7048 5365
Giải bảy 625
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 0, 5, 9
3 -
4 0, 7, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 6
6 1, 2, 5, 6, 9
7 -
8 1
9 5, 8