Quảng Trị
Đặc biệt 962501
Giải nhất 49079
Giải nhì 94792
Giải ba 32962 02936
Giải tư 32246 18444 54659 26911
26879 41530 66799
Giải năm 5276
Giải sáu 2656 2796 1553
Giải bảy 028
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 8
3 0, 6
4 4, 6

Đầu

Đuôi

5 3, 6, 9
6 2
7 6, 9, 9
8 2
9 2, 6, 9
Quảng Trị
Đặc biệt 608343
Giải nhất 49363
Giải nhì 80144
Giải ba 96738 38614
Giải tư 82415 66555 52186 91253
86153 70381 77454
Giải năm 2865
Giải sáu 4061 2721 561
Giải bảy 276
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 5
2 1
3 8
4 3, 4

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 4, 5
6 1, 1, 3, 5
7 6
8 1, 6
9 -
Quảng Trị
Đặc biệt 435258
Giải nhất 1857
Giải nhì 58460
Giải ba 19322 67970
Giải tư 72515 22555 92722 70917
98124 75643 62976
Giải năm 221
Giải sáu 5589 1385 1756
Giải bảy 364
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 7
2 1, 2, 2, 4
3 -
4 3

Đầu

Đuôi

5 5, 6, 7, 8
6 0, 4
7 0, 6
8 4, 5, 9
9 -