Quảng Trị
Đặc biệt 832727
Giải nhất 32980
Giải nhì 26885
Giải ba 30501 43058
Giải tư 86097 87833 98021 43322
97953 20316 73490
Giải năm 8774
Giải sáu 7740 6637 6922
Giải bảy 689
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8
2 1, 2, 2, 7
3 3, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 8
6 -
7 4
8 0, 5, 9
9 0, 7
Quảng Trị
Đặc biệt 997145
Giải nhất 42016
Giải nhì 86141
Giải ba 53840 74706
Giải tư 56144 15931 45032 56636
12766 75341 51915
Giải năm 3095
Giải sáu 1700 7998 5814
Giải bảy 668
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5, 6
2 -
3 1, 1, 2, 6
4 0, 1, 1, 4, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 6, 8
7 -
8 -
9 5, 8
Quảng Trị
Đặc biệt 945066
Giải nhất 03598
Giải nhì 15616
Giải ba 45577 70050
Giải tư 05807 65203 47350 57914
90858 72732 04911
Giải năm 7361
Giải sáu 5832 6905 4678
Giải bảy 839
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 6
2 -
3 1, 2, 2, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 8
6 1, 6
7 7, 8
8 -
9 8