Quảng Trị
Đặc biệt 172742
Giải nhất 97873
Giải nhì 02119
Giải ba 11610 66234
Giải tư 61804 13593 22981 92617
69655 74344 71732
Giải năm 4261
Giải sáu 5717 0601 3533
Giải bảy 046
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7, 7, 9
2 -
3 2, 3, 4
4 2, 4, 6

Đầu

Đuôi

5 5
6 1
7 3
8 1, 1
9 3
Quảng Trị
Đặc biệt 601279
Giải nhất 42905
Giải nhì 32345
Giải ba 20784 53942
Giải tư 68358 83659 71637 85186
90530 67682 38937
Giải năm 1612
Giải sáu 4177 2476 5331
Giải bảy 228
Giải tám 35

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 8
3 0, 1, 5, 7, 7
4 2, 5

Đầu

Đuôi

5 8, 9
6 -
7 6, 7, 9
8 2, 4, 6
9 -
Quảng Trị
Đặc biệt 730554
Giải nhất 94850
Giải nhì 82951
Giải ba 18523 22046
Giải tư 46166 33657 48827 51271
95029 41997 58610
Giải năm 0817
Giải sáu 8071 8719 4860
Giải bảy 900
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7, 9
2 3, 7, 9
3 -
4 6

Đầu

Đuôi

5 0, 1, 4, 7
6 0, 6
7 1, 1
8 -
9 7