Tây Ninh
Đặc biệt 818548
Giải nhất 51215
Giải nhì 85153
Giải ba 91762 48704
Giải tư 04625 17322 44479 23683
87093 23513 85680
Giải năm 2930
Giải sáu 6075 9947 8232
Giải bảy 165
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 5
2 2, 5
3 0, 2
4 7, 8

Đầu

Đuôi

5 3
6 2, 5
7 5, 9
8 0, 3
9 3
Tây Ninh
Đặc biệt 434743
Giải nhất 55937
Giải nhì 6636
Giải ba 86388 87750
Giải tư 13799 36369 7570 49683
16954 80969 51214
Giải năm 1135
Giải sáu 5191 626 4945
Giải bảy 72
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 8
2 6
3 5, 6, 7
4 3, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 4
6 9, 9
7 0, 2
8 3, 8
9 1, 9
Tây Ninh
Đặc biệt 797741
Giải nhất 02759
Giải nhì 84053
Giải ba 48155 53496
Giải tư 58607 95075 18326 98121
04331 92235 49397
Giải năm 2422
Giải sáu 1611 5281 7564
Giải bảy 509
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 1, 2, 6
3 1, 5
4 1

Đầu

Đuôi

5 3, 5, 9
6 4
7 5
8 1
9 6, 7