Tây Ninh
Đặc biệt 476705
Giải nhất 91030
Giải nhì 97189
Giải ba 40714 53259
Giải tư 14274 32545 48822 82768
27250 12756 93946
Giải năm 4823
Giải sáu 4945 1597 3615
Giải bảy 460
Giải tám 94

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5
2 2, 3
3 -
4 5, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 0, 6, 9
6 0, 8
7 4
8 9
9 4, 7
Tây Ninh
Đặc biệt 590147
Giải nhất 10993
Giải nhì 80503
Giải ba 92162 36018
Giải tư 07044 95334 36162 85663
06895 50759 91655
Giải năm 6498
Giải sáu 8884 3052 7592
Giải bảy 583
Giải tám 54

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 4
4 4, 7

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 5, 9
6 2, 2, 3
7 -
8 3, 4
9 2, 3, 5, 8
Tây Ninh
Đặc biệt 134302
Giải nhất 87606
Giải nhì 93283
Giải ba 92331 66891
Giải tư 00969 02855 89632 83603
96766 69650 38313
Giải năm 6166
Giải sáu 1656 9627 6144
Giải bảy 323
Giải tám 74

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 3, 7
3 1, 2
4 4

Đầu

Đuôi

5 0, 5, 6
6 6, 6, 9
7 4
8 3
9 1