Tây Ninh
Đặc biệt 371926
Giải nhất 94405
Giải nhì 54570
Giải ba 49358 71977
Giải tư 46418 48237 01405 21957
97761 24124 16187
Giải năm 4127
Giải sáu 6573 5126 3235
Giải bảy 513
Giải tám 45

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 8
2 4, 6, 6, 7
3 5, 7
4 5

Đầu

Đuôi

5 7, 8
6 1
7 0, 3, 7
8 7
9 -
Tây Ninh
Đặc biệt 238939
Giải nhất 36292
Giải nhì 59673
Giải ba 1114 79034
Giải tư 16268 69528 32064 31075
89251 43627 86648
Giải năm 5281
Giải sáu 6370 3350 3044
Giải bảy 363
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 7, 8
3 4, 9
4 4, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 3, 4, 8
7 0, 3, 5
8 1
9 0, 2
Tây Ninh
Đặc biệt 603818
Giải nhất 89485
Giải nhì 76132
Giải ba 22822 30797
Giải tư 22800 94542 19334 87907
73971 43915 23519
Giải năm 1602
Giải sáu 5480 4377 7793
Giải bảy 393
Giải tám 85

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8, 9
2 2
3 2, 4
4 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 7
8 0, 5, 5
9 3, 3, 7