Tây Ninh
Đặc biệt 421040
Giải nhất 65194
Giải nhì 10575
Giải ba 03846 17519
Giải tư 34960 78834 95441 85266
20985 84915 73247
Giải năm 9116
Giải sáu 2516 2358 0710
Giải bảy 023
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5, 6, 6, 9
2 3
3 4
4 0, 1, 6, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 8
6 0, 6
7 5
8 5
9 4
Thống kê lô tô gan Tây Ninh - biên độ 3 ngày
02 18 22 32 33
35 69 72 77 79
96 99
Tây Ninh
Đặc biệt 935598
Giải nhất 66005
Giải nhì 87952
Giải ba 06497 68975
Giải tư 53614 85808 33217 89275
89980 93231 11937
Giải năm 2006
Giải sáu 5288 7909 2375
Giải bảy 474
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 5, 6, 8, 9
1 4, 7
2 -
3 1, 7, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 2
6 -
7 4, 5, 5, 5
8 0, 8
9 7, 8
Tây Ninh
Đặc biệt
Giải nhất 66005
Giải nhì 87952
Giải ba 06497 68975
Giải tư 53614 85808 33217 89275
89980 93231 11937
Giải năm 2006
Giải sáu 5288 7909 2375
Giải bảy 474
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 5, 6, 8, 9
1 4, 7
2 -
3 1, 7, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 2
6 -
7 4, 5, 5, 5
8 0, 8
9 7