Trà Vinh
Đặc biệt 942180
Giải nhất 13474
Giải nhì 43013
Giải ba 16839 68278
Giải tư 61766 24189 92594 95973
98527 71050 47250
Giải năm 7421
Giải sáu 4472 1429 7212
Giải bảy 664
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 1, 7, 9
3 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 0
6 4, 6
7 2, 2, 3, 4, 8
8 0, 9
9 4
Trà Vinh
Đặc biệt 096230
Giải nhất 09396
Giải nhì 40899
Giải ba 49841 81347
Giải tư 92153 38986 11654 22504
69161 53631 51427
Giải năm 3907
Giải sáu 6595 0240 0272
Giải bảy 590
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 7
3 0, 1
4 0, 1, 7

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 6
6 1
7 2
8 6
9 0, 5, 6, 9
Trà Vinh
Đặc biệt 490201
Giải nhất 76308
Giải nhì 35335
Giải ba 62906 71008
Giải tư 91611 30139 11174 31867
03465 63431 76497
Giải năm 9840
Giải sáu 8719 3091 8296
Giải bảy 460
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 -
3 1, 5, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 5, 7
7 4, 8
8 -
9 1, 6, 7