Trà Vinh
Đặc biệt 253409
Giải nhất 86703
Giải nhì 02424
Giải ba 65405 72235
Giải tư 75299 87924 31161 18211
11633 66642 83919
Giải năm 6095
Giải sáu 0076 6726 1338
Giải bảy 477
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 4, 4, 6
3 3, 5, 8
4 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 1
7 6, 7
8 -
9 5, 9
Trà Vinh
Đặc biệt 230658
Giải nhất 84327
Giải nhì 17385
Giải ba 81776 45771
Giải tư 5456 31676 42652 16936
37248 53883 4655
Giải năm 5544
Giải sáu 9384 76 6360
Giải bảy 554
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 7
3 6
4 4, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 5, 6, 8
6 -
7 1, 6, 6, 6
8 2, 3, 4, 5
9 -
Trà Vinh
Đặc biệt 438648
Giải nhất 83703
Giải nhì 68058
Giải ba 52019 31730
Giải tư 87950 25791 34102 83509
61596 25848 30977
Giải năm 2532
Giải sáu 0879 8677 9861
Giải bảy 885
Giải tám 88

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 -
3 0, 2
4 8, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 8
6 1
7 7, 7, 9
8 5, 8
9 1, 6