Trà Vinh
Đặc biệt 198849
Giải nhất 00353
Giải nhì 00890
Giải ba 00460 26994
Giải tư 23093 06555 07715 51364
77107 71452 21264
Giải năm 3771
Giải sáu 5964 8694 8685
Giải bảy 668
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 2
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 5
6 0, 4, 4, 4, 8
7 1
8 5
9 0, 3, 4, 4
Trà Vinh
Đặc biệt 755121
Giải nhất 22255
Giải nhì 17949
Giải ba 14073 59586
Giải tư 63600 40846 45194 28308
54607 92788 11642
Giải năm 8212
Giải sáu 5127 0530 8913
Giải bảy 416
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 6
2 1, 7
3 -
4 2, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 5
6 -
7 3
8 6, 8
9 4
Trà Vinh
Đặc biệt 871027
Giải nhất 66696
Giải nhì 45062
Giải ba 76538 81309
Giải tư 79224 63060 46888 05564
05232 95693 93560
Giải năm 7098
Giải sáu 2583 5077 1682
Giải bảy 941
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4, 7
3 2, 8
4 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 0, 2, 4
7 7, 8
8 2, 3, 8
9 3, 6, 8