Trà Vinh
Đặc biệt 234284
Giải nhất 17707
Giải nhì 93440
Giải ba 20154 35708
Giải tư 36305 70160 50818 93192
59392 37026 15359
Giải năm 6234
Giải sáu 6784 1601 7004
Giải bảy 791
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 6
3 4
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 9
6 -
7 1
8 4, 4
9 1, 2, 2
Trà Vinh
Đặc biệt 599354
Giải nhất 06957
Giải nhì 14906
Giải ba 87568 00914
Giải tư 61742 76277 19082 38180
33230 56831 53940
Giải năm 2403
Giải sáu 9497 8244 1393
Giải bảy 542
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 6
3 0, 1
4 0, 2, 2, 4

Đầu

Đuôi

5 4, 7
6 8
7 7
8 0, 2
9 3, 7
Trà Vinh
Đặc biệt 298011
Giải nhất 54375
Giải nhì 40529
Giải ba 35270 24478
Giải tư 44152 53954 39971 76638
40513 13344 78913
Giải năm 7569
Giải sáu 8311 6997 8464
Giải bảy 755
Giải tám 49

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 3, 3
2 9
3 8
4 4, 9

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 5
6 4, 9
7 0, 1, 5, 8
8 -
9 7