Trà Vinh
Đặc biệt 604968
Giải nhất 84568
Giải nhì 57852
Giải ba 74512 04620
Giải tư 24163 78905 54332 21964
48627 07076 82861
Giải năm 6650
Giải sáu 0073 0078 4391
Giải bảy 816
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 6
2 0, 7
3 2
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2
6 1, 2, 3, 4, 8, 8
7 3, 6, 8
8 -
9 1
Trà Vinh
Đặc biệt 526440
Giải nhất 53122
Giải nhì 2358
Giải ba 79480 31310
Giải tư 28925 98449 98193 62878
19560 74562 69753
Giải năm 8265
Giải sáu 661 3946 4060
Giải bảy 470
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 5
3 -
4 0, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 8
6 0, 0, 1, 2, 5
7 0, 8
8 -
9 3
Trà Vinh
Đặc biệt 634573
Giải nhất 81512
Giải nhì 23778
Giải ba 58323 54218
Giải tư 12221 27284 19772 05216
07177 82539 99306
Giải năm 5733
Giải sáu 6451 6430 4063
Giải bảy 771
Giải tám 20

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 6, 8
2 0, 1, 3
3 0, 3, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 3
7 1, 2, 3, 7, 8
8 4
9 -