Vĩnh Long
Đặc biệt 301015
Giải nhất 1442
Giải nhì 43856
Giải ba 78122 66033
Giải tư 48196 86992 32189 74835
48294 38033 3936
Giải năm 9277
Giải sáu 6144 2734 9547
Giải bảy 914
Giải tám 60

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5
2 2
3 3, 3, 4, 5, 6
4 2, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 6
6 -
7 7
8 9
9 2, 4, 6
Vĩnh Long
Đặc biệt 211721
Giải nhất 51909
Giải nhì 53418
Giải ba 76881 36603
Giải tư 62469 66327 65591 67026
68986 00085 39643
Giải năm 4411
Giải sáu 7190 5734 5620
Giải bảy 683
Giải tám 16

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 6, 8
2 0, 1, 6, 7
3 4
4 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 9
7 -
8 1, 3, 5, 6
9 0, 1
Vĩnh Long
Đặc biệt 951651
Giải nhất 09304
Giải nhì 31288
Giải ba 18130 00287
Giải tư 56070 40257 96825 58897
33947 98735 41475
Giải năm 0270
Giải sáu 3939 3401 2395
Giải bảy 391
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 0, 5, 9
4 7

Đầu

Đuôi

5 1, 7
6 -
7 0, 0, 5
8 7, 8
9 1, 5, 7