Vĩnh Long
Đặc biệt 865438
Giải nhất 40295
Giải nhì 66275
Giải ba 32780 89430
Giải tư 29578 33454 74450 75761
98094 14431 25166
Giải năm 9420
Giải sáu 3888 1075 1730
Giải bảy 240
Giải tám 95

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 0, 0, 1, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 4
6 1, 6
7 5, 5, 8
8 0, 8
9 4, 5, 5
Vĩnh Long
Đặc biệt 999202
Giải nhất 27038
Giải nhì 35167
Giải ba 86591 79462
Giải tư 46505 45763 33850 13035
08698 82242 93503
Giải năm 9055
Giải sáu 5993 9374 4284
Giải bảy 116
Giải tám 96

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 -
3 5, 8
4 2

Đầu

Đuôi

5 0, 5
6 2, 3, 7
7 4
8 4
9 1, 3, 6, 8
Vĩnh Long
Đặc biệt 869780
Giải nhất 75768
Giải nhì 18958
Giải ba 74328 50372
Giải tư 23603 62624 25371 18931
89803 37515 87652
Giải năm 8897
Giải sáu 1208 4070 1203
Giải bảy 871
Giải tám 39

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 4, 8
3 1, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 8
6 8
7 0, 1, 1, 2
8 0
9 7