Vũng Tàu
Đặc biệt 223365
Giải nhất 93161
Giải nhì 02465
Giải ba 33287 39787
Giải tư 97715 70201 56399 35010
41338 54488 28620
Giải năm 6890
Giải sáu 3555 5345 2705
Giải bảy 264
Giải tám 40

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5
2 -
3 8
4 0, 5

Đầu

Đuôi

5 5
6 1, 4, 5, 5
7 -
8 7, 7, 8
9 0, 9
Vũng Tàu
Đặc biệt 670173
Giải nhất 79186
Giải nhì 14735
Giải ba 23312 43877
Giải tư 51086 19911 52608 26087
54436 49441 27511
Giải năm 4518
Giải sáu 1381 2182 4409
Giải bảy 054
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 2, 8
2 -
3 5, 6
4 1

Đầu

Đuôi

5 4
6 -
7 3, 7
8 1, 2, 6, 6, 7
9 -
Vũng Tàu
Đặc biệt 214153
Giải nhất 90466
Giải nhì 71659
Giải ba 37163 29315
Giải tư 8032 21278 81479 60771
99193 65910 28290
Giải năm 6164
Giải sáu 9183 1114 4441
Giải bảy 188
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 5
2 -
3 2
4 1

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 3, 4, 4, 6
7 1, 8, 9
8 3, 8
9 0, 3