Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

03 7
73 5
93 4
56 4
32 4
80 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

90 12
81 12
78 12
66 12
64 12
30 12