Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

87 5
42 5
20 5
03 5
02 5
01 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

93 13
98 13
88 13
83 13
78 13
43 13