Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

66 5
25 5
20 5
58 4
52 4
74 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 13
93 13
90 13
81 13
78 13
43 13