Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

87 5
13 5
54 4
38 4
42 4
99 3
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

94 14
93 14
98 14
81 14
78 14
43 14