Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

73 6
82 5
93 4
48 4
08 4
03 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

96 14
34 14
32 14
74 14
81 13
43 13