Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

94 6
71 5
58 5
04 5
97 4
81 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

93 13
98 13
88 13
87 13
83 13
78 13