Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

32 10
95 9
77 7
79 5
02 5
99 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

97 14
81 14
43 14
66 14
70 14
71 14