Tin tức

Gói cước 4G VTV News (gói tháng) cập nhật tin tức xổ số

13 (7 giờ trước, 10:45 )

Với gói cước 4G VTV News (gói tháng), bạn sẽ được cập nhật nhanh chóng các thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có xổ số

Gói cước 4G VTV News (gói tuần) cập nhật tin tức xổ số

8 (7 giờ trước, 10:45 )

Khi đăng ký gói 4G VTV News Vinaphone, bạn sẽ được cập nhật nhanh chóng các thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có xổ số

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 231

12 (9 giờ trước, 08:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 231 (22/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 391

25 (1 ngày trước, 17:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 391 (20/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 49.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 230

25 (1 ngày trước, 17:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 230 (19/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 390

22 (1 ngày trước, 17:14 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 390 (18/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 45.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 229

41 (5 ngày trước, 10:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 229 (17/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 389

43 (1 ngày trước, 17:15 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 389 (16/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 41.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 228

54 (1 tuần trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 228 (15/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 77.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 388

50 (1 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 388 (13/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 37.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 227

61 (1 tuần trước, 08:36 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 227 (12/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 387

42 (1 tuần trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 387 (11/01/2019) công bố giá trị Jackpot gần 35.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 226

55 (1 tuần trước, 08:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 226 (10/01/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 386

63 (1 tuần trước, 09:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 386 (09/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 33.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 225

73 (1 tuần trước, 08:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 225 (08/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.