Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 517

410 (6 tháng trước, 08:51 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 517 (CN - 10/11/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 355

473 (6 tháng trước, 08:44 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 355 (T7 - 09/11/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 516

408 (6 tháng trước, 08:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 516 (T6 - 08/11/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 13.1 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 354

388 (6 tháng trước, 09:26 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 354 (T5 - 07/11/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 515

380 (6 tháng trước, 08:58 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 515 (T4 - 06/11/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 25.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 353

389 (6 tháng trước, 08:50 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 353 (T3 - 05/11/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 514

583 (6 tháng trước, 08:37 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 514 (CN - 03/11/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 24.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 352

710 (6 tháng trước, 08:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 352 (T7 - 02/11/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 513

536 (6 tháng trước, 08:37 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 513 (T6 - 01/11/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 23.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 351

417 (6 tháng trước, 08:14 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 351 (T5 - 31/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 512

359 (6 tháng trước, 10:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 512 (T4 - 30/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 350

475 (7 tháng trước, 08:18 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 350 (T3 - 29/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 511

392 (6 tháng trước, 10:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 511 (CN - 27/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 20.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 349

389 (7 tháng trước, 14:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 349 (T7 - 26/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 510

342 (6 tháng trước, 10:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 510 (T6 - 25/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 19.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.