Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 310

26 (3 ngày trước, 16:25 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 310 (15/07/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.3 tỷ, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 149

33 (3 ngày trước, 16:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 149 (14/07/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 47 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 309

36 (3 ngày trước, 16:26 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 309 (13/7/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 16 tỷ

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 148

54 (6 ngày trước, 10:59 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 148 (12/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 308

34 (1 tuần trước, 10:37 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 308 (11/7/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.8 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 147

86 (1 tuần trước, 09:54 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 147 (10/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 307

60 (1 tuần trước, 14:51 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 307 (08/07/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.3 tỷ, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 146

82 (1 tuần trước, 14:54 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 146 (07/07/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng gần 4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 306

93 (1 tuần trước, 10:30 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 306 (6/7/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 19 tỷ

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 145

62 (1 tuần trước, 11:53 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 145 (05/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 305

53 (1 tuần trước, 10:28 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 305 (4/7/2018) công bố giá trị Jackpot gần 18 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 144

100 (2 tuần trước, 15:46 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 144 (03/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 304

65 (2 tuần trước, 11:04 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 304 (1/7/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 143

73 (2 tuần trước, 10:36 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 143 (30/06/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 303

53 (2 tuần trước, 10:59 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 303 (29/06/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.7 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.