Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 339

24 (1 ngày trước, 09:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 339 (21/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 178

37 (2 ngày trước, 09:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 178 (20/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 338

52 (3 ngày trước, 11:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 338 (19/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 34.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 177

54 (4 ngày trước, 11:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 177 (18/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 337

64 (3 ngày trước, 11:46 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 337 (16/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 33 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 176

70 (6 ngày trước, 13:28 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 176 (15/09/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 336

89 (1 tuần trước, 09:56 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 336 (14/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 31.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 175

96 (1 tuần trước, 09:55 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 175 (13/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 335

65 (1 tuần trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 335 (12/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 174

127 (1 tuần trước, 09:55 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 174 (11/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 334

100 (1 tuần trước, 10:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 334 (09/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 27.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 173

121 (1 tuần trước, 09:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 173 (08/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 333

79 (2 tuần trước, 15:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 333 (07/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 25.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 172

131 (2 tuần trước, 10:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 172 (06/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 332

74 (2 tuần trước, 11:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 332 (05/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 24.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.