Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 361

37 (1 ngày trước, 13:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 361 (11/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 43.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 200

44 (2 ngày trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 200 (10/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 360

59 (1 ngày trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 360 (09/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 39.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 199

66 (4 ngày trước, 09:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 199 (08/11/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 5.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 359

35 (4 ngày trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 359 (07/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 36.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 198

77 (6 ngày trước, 08:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 198 (06/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 358

68 (1 tuần trước, 10:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 358 (04/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 32.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 197

76 (1 tuần trước, 10:34 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 197 (03/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 357

78 (1 tuần trước, 09:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 357 (02/11/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 196

92 (1 tuần trước, 09:15 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 196 (01/11/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 356

94 (1 tuần trước, 09:01 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 356 (31/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 26.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 195

95 (1 tuần trước, 10:17 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 195 (30/10/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 355

89 (2 tuần trước, 09:44 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 355 (28/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 23.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 194

106 (2 tuần trước, 09:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 194 (27/10/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 1 với giá trị giải thưởng hơn 96.7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 354

110 (2 tuần trước, 10:13 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 354 (26/10/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.