Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 417

4 (2 giờ trước, 08:41 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 417 (22/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 255

16 (1 ngày trước, 08:45 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 255 (21/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 416

15 (2 ngày trước, 08:47 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 416 (20/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 16.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 254

46 (3 ngày trước, 09:29 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 254 (19/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 415

33 (4 ngày trước, 17:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 415 (17/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 253

37 (5 ngày trước, 09:57 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 253 (16/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 414

42 (1 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 414 (15/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 252

61 (1 tuần trước, 09:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 252 (14/03/2019) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 413

47 (1 tuần trước, 11:40 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 413 (13/03/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 13 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 251

62 (1 tuần trước, 14:17 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 251 (12/03/2019) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.2 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 412

58 (1 tuần trước, 09:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 412 (10/03/2019) công bố đã có người trúng jackpot hơn 24.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 250

86 (1 tuần trước, 09:20 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 250 (09/03/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 411

50 (1 tuần trước, 08:43 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 411 (08/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 23.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 249

89 (2 tuần trước, 09:07 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 249 (07/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 410

88 (2 tuần trước, 08:50 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 410 (06/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.