Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 493

10 (18 giờ trước, 09:12 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 493 (CN - 15/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 89.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 331

12 (18 giờ trước, 09:08 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 331 (T7 - 14/09/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 492

11 (18 giờ trước, 08:43 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 492 (T6 - 13/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 84 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 330

31 (3 ngày trước, 10:39 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 330 (T5 - 12/09/2019) công bố tiếp tục có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.1 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 491

23 (4 ngày trước, 08:14 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 491 (T4 - 11/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 78.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 329

34 (5 ngày trước, 08:36 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 329 (T3 - 10/09/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 490

27 (1 tuần trước, 08:25 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 490 (CN - 08/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 73.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 328

38 (1 tuần trước, 08:12 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 328 (T7 - 07/09/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 489

38 (1 tuần trước, 08:42 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 489 (T6 - 06/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 69.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 327

39 (1 tuần trước, 08:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 327 (T5 - 05/09/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 488

47 (1 tuần trước, 08:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 488 (T4 - 04/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 65.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 326

62 (1 tuần trước, 09:01 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 326 (T3 - 03/09/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 487

64 (1 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 487 (CN - 01/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 61.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 325

73 (1 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 325 (T7 - 31/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 486

70 (1 tuần trước, 09:02 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 486 (T6 - 30/08/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 57.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.