Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 442

5 (8 giờ trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 442 (CN - 19/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 280

7 (8 giờ trước, 08:40 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 280 (T7 - 18/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 441

21 (2 ngày trước, 08:23 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 441 (T6 - 17/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 19.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 279

23 (3 ngày trước, 16:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 279 (T5 - 16/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 440

29 (4 ngày trước, 08:39 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 440 (T4 - 15/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 278

30 (5 ngày trước, 08:20 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 278 (T3 - 14/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 439

29 (1 tuần trước, 09:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 439 (CN - 12/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 17.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 277

39 (1 tuần trước, 09:20 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 277 (T7 - 11/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 438

37 (1 tuần trước, 09:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 438 (T6 - 10/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 276

41 (1 tuần trước, 10:03 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 276 (T5 - 09/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 437

32 (1 tuần trước, 08:49 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 437 (T4 - 08/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 275

48 (1 tuần trước, 09:48 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 275 (T3 - 07/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 436

33 (2 tuần trước, 10:05 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 436 (CN - 05/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 274

56 (2 tuần trước, 09:28 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 274 (T7 - 04/05/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.9 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 435

49 (2 tuần trước, 09:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 435 (T6 - 03/05/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 20.6 tỷ đồng.