Tin tức

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 126

12 (19 giờ trước, 09:50 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 126 (22/05/2018) công bố có 1 người may mắn trúng giải jackpot 2 với giá trị hơn 3.6 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 286

45 (2 ngày trước, 09:37 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 286 (20/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 125

43 (2 ngày trước, 09:26 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 125 (19/05/2018) công bố có khách hàng trúng Jackpot hơn 42 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 285

51 (4 ngày trước, 08:30 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 285 (18/05/2018) công bố giá trị Jackpot gần 16 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 124

68 (5 ngày trước, 08:54 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 124 (17/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 284

95 (6 ngày trước, 09:36 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 284 (16/05/2018) công bố giá trị Jackpot gần 14 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 123

85 (1 tuần trước, 09:58 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 123 (15/05/2018) công bố có 1 người may mắn trúng giải jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 283

73 (1 tuần trước, 10:07 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 283 (13/05/2018) công bố đã có người trúng độc đắc gần 25 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 122

56 (1 tuần trước, 09:58 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 122 (12/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 282

79 (1 tuần trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 282 (11/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 121

86 (1 tuần trước, 09:26 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 121 (10/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 281

110 (1 tuần trước, 09:17 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 281 (09/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 20 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 120

87 (2 tuần trước, 10:20 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 120 (08/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 280

101 (2 tuần trước, 10:50 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 280 (06/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 18 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 119

111 (2 tuần trước, 10:36 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 119 (05/05/2018) công bố có khách hàng trúng Jackpot hơn 300 tỷ đồng