Tin tức

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 248

82 (2 tuần trước, 09:26 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 248 (05/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 409

77 (2 tuần trước, 09:45 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 409 (03/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 20 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 247

93 (2 tuần trước, 09:27 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 247 (02/03/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 408

82 (3 tuần trước, 09:30 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 408 (01/03/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 246

74 (2 tuần trước, 09:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 246 (28/02/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.6 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 407

82 (3 tuần trước, 08:28 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 407 (27/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 16.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 245

92 (3 tuần trước, 13:50 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 245 (26/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 406

90 (3 tuần trước, 09:12 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 406 (24/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 244

94 (3 tuần trước, 09:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 244 (23/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 405

83 (4 tuần trước, 08:27 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 405 (22/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 242

88 (4 tuần trước, 08:12 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 242 (19/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 404

100 (4 tuần trước, 08:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 404 (20/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 243

116 (4 tuần trước, 09:04 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 243 (21/02/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 6.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 403

100 (4 tuần trước, 08:29 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 403 (17/02/2019) công bố giá trị Jackpot gần 22 tỷ đồng, có 1 khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 241

106 (1 tháng trước, 08:29 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 241 (16/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.