Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 446

60 (2 tuần trước, 08:36 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 446 (T4 - 29/05/2019) công bố giá trị Jackpot gần 27 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 284

70 (2 tuần trước, 09:03 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 284 (28/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 445

62 (2 tuần trước, 09:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 445 (CN - 26/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 25.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 283

68 (2 tuần trước, 08:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 283 (T7 - 25/05/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 444

56 (3 tuần trước, 08:09 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 444 (T6 - 24/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 24.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 282

86 (3 tuần trước, 13:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 282 (T5 - 23/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 443

60 (3 tuần trước, 08:46 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 443 (T4 - 22/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 22.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 281

75 (3 tuần trước, 08:59 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 281 (T3 - 21/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 442

68 (3 tuần trước, 09:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 442 (CN - 19/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 280

84 (3 tuần trước, 08:40 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 280 (T7 - 18/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 441

79 (4 tuần trước, 08:23 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 441 (T6 - 17/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 19.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 279

98 (1 tháng trước, 16:19 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 279 (T5 - 16/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 440

91 (1 tháng trước, 08:39 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 440 (T4 - 15/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 278

126 (1 tháng trước, 08:20 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 278 (T3 - 14/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 439

90 (1 tháng trước, 09:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 439 (CN - 12/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 17.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.