Tin tức

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 123

156 (1 tháng trước, 09:58 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 123 (15/05/2018) công bố có 1 người may mắn trúng giải jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 283

131 (1 tháng trước, 10:07 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 283 (13/05/2018) công bố đã có người trúng độc đắc gần 25 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 122

115 (1 tháng trước, 09:58 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 122 (12/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 282

127 (1 tháng trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 282 (11/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 121

130 (1 tháng trước, 09:26 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 121 (10/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 281

158 (1 tháng trước, 09:17 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 281 (09/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 20 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 120

128 (1 tháng trước, 10:20 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 120 (08/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 280

141 (1 tháng trước, 10:50 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 280 (06/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 18 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 119

181 (1 tháng trước, 10:36 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 119 (05/05/2018) công bố có khách hàng trúng Jackpot hơn 300 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 279

110 (1 tháng trước, 10:19 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 279 (04/05/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 118

173 (1 tháng trước, 09:14 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 118 (03/05/2018) công bố có 1 người trúng giải jackpot 2 với tổng giá trị cộng dồn từ jackpot 1 là gần 37 tỷ.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 278

148 (1 tháng trước, 08:28 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 278 (02/05/2018) công bố giá trị Jackpot gần 14 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 117

135 (1 tháng trước, 10:00 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 117 (01/05/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 277

101 (1 tháng trước, 10:07 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 277 (29/04/2018) công bố đã có người trúng độc đắc hơn 43 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 116

125 (1 tháng trước, 09:44 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 116 (28/04/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot.