Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 335

131 (1 tháng trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 335 (12/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 29.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 174

201 (1 tháng trước, 09:55 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 174 (11/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 334

162 (1 tháng trước, 10:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 334 (09/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 27.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 173

187 (1 tháng trước, 09:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 173 (08/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 333

129 (1 tháng trước, 15:00 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 333 (07/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 25.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 172

191 (1 tháng trước, 10:25 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 172 (06/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 332

130 (1 tháng trước, 11:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 332 (05/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 24.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 171

197 (1 tháng trước, 09:01 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 171 (04/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 331

143 (1 tháng trước, 10:10 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 331 (02/09/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 22.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 170

187 (1 tháng trước, 10:05 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 170 (01/09/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 330

159 (1 tháng trước, 10:05 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 330 (31/08/2018) công bố giá trị Jackpot gần 20.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 169

199 (1 tháng trước, 11:28 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 169 (30/08/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 329

221 (1 tháng trước, 15:10 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 329 (29/08/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 19.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 168

345 (1 tháng trước, 10:11 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 168 (28/08/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 328

141 (1 tháng trước, 09:15 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 328 (26/08/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 17.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.