Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 307

99 (1 tháng trước, 14:51 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 307 (08/07/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 13.3 tỷ, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 146

138 (1 tháng trước, 14:54 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 146 (07/07/2018) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng gần 4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 306

140 (1 tháng trước, 10:30 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 306 (6/7/2018) công bố đã có người trúng jackpot hơn 19 tỷ

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 145

113 (1 tháng trước, 11:53 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 145 (05/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 305

75 (1 tháng trước, 10:28 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 305 (4/7/2018) công bố giá trị Jackpot gần 18 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 144

169 (1 tháng trước, 15:46 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 144 (03/07/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 304

109 (1 tháng trước, 11:04 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 304 (1/7/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 16 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 143

110 (1 tháng trước, 10:36 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 143 (30/06/2018) công bố bộ số trúng thưởng, chưa có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 303

80 (1 tháng trước, 10:59 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 303 (29/06/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 14.7 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 142

124 (1 tháng trước, 09:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 142 (28/06/2018) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 302

162 (1 tháng trước, 11:16 )

Ở kỳ quay thưởng xổ số điện toán Mega 645 thứ 302 ngày 27/06/2018, giải Jackpot vẫn chưa có ai trúng, giá trị hiện tại đạt mức hơn 13.5 tỷ

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 141

182 (1 tháng trước, 11:16 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 141 (26/06/2018) công bố có 2 khách hàng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị giải thưởng gần 4 tỷ đồng

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 301

193 (1 tháng trước, 09:59 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 301 (24/06/2018) công bố đã có người trúng độc đắc hơn 45 tỷ

Kết quả Power 655 - Kỳ quay thưởng 140

119 (1 tháng trước, 09:45 )

Kết quả Power 6/55 kỳ 140 (23/06/2018) công bố giá trị Jackpot 1 và 2, chưa có khách hàng may mắn trúng Jackpot

Kết quả xổ số Mega 645 - Kỳ quay thưởng 300

150 (1 tháng trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Mega 645 kỳ 300 (22/06/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 41 tỷ, chưa có khách hàng trúng jackpot.