Giải nhất 939 719
Giải nhì 317 371 492 267
Giải ba 857 910 867 856 392 892
Giải KK 204 539 792 303 484 209 557 063
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 872 096
Giải nhì 731 646 111 222
Giải ba 025 587 407 161 558 268
Giải KK 079 179 918 485 306 860 210 551
Giải nhất 380 919
Giải nhì 263 039 556 562
Giải ba 810 287 123 368 771 450
Giải KK 622 721 830 987 237 536 350 546

Dò vé số