Giải nhất 881 531
Giải nhì 099 211 277 489
Giải ba 748 529 608 472 716 962
Giải KK 841 567 000 520 518 761 471 153
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 725 389
Giải nhì 542 810 993 537
Giải ba 022 270 734 050 499 608
Giải KK 221 219 224 646 367 967 239 019
Giải nhất 760 809
Giải nhì 789 436 295 569
Giải ba 570 380 896 379 971 780
Giải KK 330 148 814 153 751 757 208 856

Dò vé số