Giải nhất 023 769
Giải nhì 668 327 671 187
Giải ba 851 452 307 068 725 423
Giải KK 462 603 248 667 733 183 342 566
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 219 211
Giải nhì 746 004 589 811
Giải ba 377 470 369 036 455 798
Giải KK 684 510 751 093 215 260 545 474
Giải nhất 725 013
Giải nhì 148 553 664 376
Giải ba 922 866 259 353 436 918
Giải KK 190 024 899 289 110 721 881 174

Dò vé số