Giải nhất 389 270
Giải nhì 367 391 661 221
Giải ba 285 710 409 469 324 722
Giải KK 841 372 656 168 145 134 911 095
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 734 003
Giải nhì 849 594 325 910
Giải ba 177 497 720 482 399 157
Giải KK 857 873 444 939 695 634 309 210
Giải nhất 493 927
Giải nhì 868 361 213 583
Giải ba 515 427 903 864 789 151
Giải KK 078 370 525 170 854 845 954 091

Dò vé số