Giải nhất 998 144
Giải nhì 457 984 859 226
Giải ba 960 458 486 022 654 138
Giải KK 807 206 854 164 478 681 573 358
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 867 468
Giải nhì 058 839 975 104
Giải ba 084 432 359 396 777 646
Giải KK 227 839 293 582 080 553 281 429
Giải nhất 341 057
Giải nhì 080 906 124 489
Giải ba 545 439 329 409 466 099
Giải KK 243 270 623 804 616 365 088 813

Dò vé số