Giải nhất 381 116
Giải nhì 009 131 406 195
Giải ba 397 387 311 991 122 574
Giải KK 022 191 287 464 559 742 850 613
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 542 854
Giải nhì 533 051 524 662
Giải ba 478 320 704 003 650 046
Giải KK 844 945 126 839 362 939 055 797
Giải nhất 331 824
Giải nhì 393 756 582 355
Giải ba 357 106 583 587 433 602
Giải KK 321 772 870 704 677 409 974 834

Dò vé số