Giải nhất 590 940
Giải nhì 310 465 464 365
Giải ba 060 195 193 950 031 860
Giải KK 353 944 294 566 301 753 846 455
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 696 874
Giải nhì 597 138 626 310
Giải ba 637 916 982 406 906 927
Giải KK 147 792 550 460 146 421 722 844
Giải nhất 472 733
Giải nhì 100 242 907 163
Giải ba 205 720 102 179 347 227
Giải KK 675 382 215 150 521 672 470 655

Dò vé số