Giải nhất 0124
Giải nhì 8689 8300
Giải ba 8285 5123 9058
Giải khuyến khích 1 124
Giải khuyến khích 2 24
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 1705
Giải nhì 9507 6047
Giải ba 7730 8010 7863
Giải khuyến khích 1 705
Giải khuyến khích 2 05
Giải nhất 6096
Giải nhì 2127 8059
Giải ba 4015 7402 7177
Giải khuyến khích 1 096
Giải khuyến khích 2 96

Dò vé số