Giải nhất 9015
Giải nhì 5470 1704
Giải ba 0022 1908 1324
Giải khuyến khích 1 015
Giải khuyến khích 2 15
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 8647
Giải nhì 6967 1998
Giải ba 6083 2037 8347
Giải khuyến khích 1 647
Giải khuyến khích 2 47
Giải nhất 6354
Giải nhì 4577 7019
Giải ba 3075 0407 9494
Giải khuyến khích 1 354
Giải khuyến khích 2 54

Dò vé số