Giải nhất 3166
Giải nhì 1015 7394
Giải ba 8974 0307 9801
Giải khuyến khích 1 166
Giải khuyến khích 2 66
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 4172
Giải nhì 3711 1881
Giải ba 5854 4547 7318
Giải khuyến khích 1 172
Giải khuyến khích 2 72
Giải nhất 3969
Giải nhì 1671 2921
Giải ba 0299 8550 1768
Giải khuyến khích 1 969
Giải khuyến khích 2 69

Dò vé số