Giải nhất 9349
Giải nhì 4766 5958
Giải ba 0210 1274 0842
Giải khuyến khích 1 349
Giải khuyến khích 2 49
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 4822
Giải nhì 9255 6938
Giải ba 6147 3442 6875
Giải khuyến khích 1 822
Giải khuyến khích 2 22
Giải nhất 4342
Giải nhì 8588 4737
Giải ba 7708 3769 9997
Giải khuyến khích 1 342
Giải khuyến khích 2 42

Dò vé số