Giải nhất 7990
Giải nhì 3298 0786
Giải ba 0289 0750 1500
Giải khuyến khích 1 990
Giải khuyến khích 2 90
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 2041
Giải nhì 5774 1402
Giải ba 8665 8217 6416
Giải khuyến khích 1 041
Giải khuyến khích 2 41
Giải nhất 6077
Giải nhì 2324 0797
Giải ba 8734 9002 2239
Giải khuyến khích 1 077
Giải khuyến khích 2 77

Dò vé số