Giải nhất 341 057
Giải nhì 080 906 124 489
Giải ba 545 439 329 409 466 099
Giải KK 243 270 623 804 616 365 088 813
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 518 309
Giải nhì 511 091 501 487
Giải ba 720 517 339 759 350 634
Giải KK 481 200 149 556 811 866 964 696
Giải nhất 965 868
Giải nhì 278 058 252 647
Giải ba 362 527 147 075 541 001
Giải KK 888 725 825 509 595 844 092 062

Dò vé số