Giải nhất 052 683
Giải nhì 506 707 853 226
Giải ba 441 450 569 891 159 877
Giải KK 880 625 515 520 574 086 195 636
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 654 993
Giải nhì 070 378 803 281
Giải ba 715 395 241 720 654 827
Giải KK 734 007 091 849 430 029 301 111
Giải nhất 702 591
Giải nhì 679 636 743 853
Giải ba 551 211 786 668 012 977
Giải KK 398 797 937 877 459 441 004 709

Dò vé số