Giải nhất 434 762
Giải nhì 115 357 207 522
Giải ba 768 521 301 401 209 453
Giải KK 774 613 156 588 411 792 282 789
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 419 002
Giải nhì 010 680 596 776
Giải ba 209 348 036 646 913 958
Giải KK 399 362 190 260 766 811 351 379
Giải nhất 467 523
Giải nhì 437 348 706 817
Giải ba 243 071 797 721 776 751
Giải KK 462 911 585 173 359 023 524 084

Dò vé số