Giải nhất 037 159
Giải nhì 407 146 568 539
Giải ba 525 896 240 750 101 600
Giải KK 659 726 237 821 060 827 289 030
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 892 989
Giải nhì 212 240 511 777
Giải ba 880 717 172 149 716 984
Giải KK 255 644 904 450 056 158 624 406
Giải nhất 747 385
Giải nhì 716 586 212 932
Giải ba 842 396 886 376 681 215
Giải KK 732 892 964 742 601 329 532 326

Dò vé số