Giải nhất 300 111
Giải nhì 913 695 037 059
Giải ba 910 284 112 294 272 887
Giải KK 626 881 025 066 896 263 548 251
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 023 769
Giải nhì 668 327 671 187
Giải ba 851 452 307 068 725 423
Giải KK 462 603 248 667 733 183 342 566
Giải nhất 219 211
Giải nhì 746 004 589 811
Giải ba 377 470 369 036 455 798
Giải KK 684 510 751 093 215 260 545 474

Dò vé số