Giải nhất 902 079
Giải nhì 351 190 309 499
Giải ba 451 426 079 339 396 623
Giải KK 909 357 022 712 470 876 460 429
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 797 579
Giải nhì 650 608 334 431
Giải ba 825 487 616 533 057 015
Giải KK 257 521 626 189 573 334 765 754
Giải nhất 962 091
Giải nhì 876 603 138 321
Giải ba 509 413 834 790 130 029
Giải KK 689 499 333 194 262 208 589 296

Dò vé số