Giải nhất 5496
Giải nhì 8953 5890
Giải ba 8797 6075 1016
Giải khuyến khích 1 496
Giải khuyến khích 2 96
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 6.500.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 3.000.000
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 1.000.000
Giải Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 0226
Giải nhì 5437 7903
Giải ba 9653 3200 6437
Giải khuyến khích 1 226
Giải khuyến khích 2 26
Giải nhất 9491
Giải nhì 3496 0053
Giải ba 8900 3090 5583
Giải khuyến khích 1 491
Giải khuyến khích 2 91

Dò vé số