Đặc biệt 07873
Giải nhất 59472
Giải nhì 89795 29700
Giải ba 65810 85183 80242
49512 96035 55050
Giải tư 1677 4321 6545 8887
Giải năm 0872 4060 4191
7732 9562 9499
Giải sáu 145 221 165
Giải bảy 50 95 97 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2
2 1, 1
3 2, 5
4 2, 5, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 0
6 0, 2, 5
7 2, 2, 3, 6, 7
8 3, 7
9 1, 5, 5, 7, 9
Thống kê lô tô về nhiều nháy Miền Bắc - biên độ 2 ngày
03 81 60
Thống kê lô tô xiên Miền Bắc - biên độ 2 ngày
00-12
Thống kê lô tô bạch thủ Miền Bắc
18 81
Thống kê lô tô gan Miền Bắc - biên độ 2 ngày
01 05 15 22 30
33 37 39 51 56
61 81 89 96
Đặc biệt 68546
Giải nhất 02071
Giải nhì 91775 71254
Giải ba 03608 83154 95409
27068 66806 88990
Giải tư 0934 4449 1586 5011
Giải năm 3774 0512 5726
6913 1017 7769
Giải sáu 825 367 700
Giải bảy 14 69 98 18

Đầu

Đuôi

0 0, 6, 8, 9
1 1, 2, 3, 4, 7, 8
2 5, 6
3 4
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 4, 4
6 7, 8, 9, 9
7 1, 4, 5
8 6
9 0, 8
Đặc biệt 58601
Giải nhất 01065
Giải nhì 77469 39108
Giải ba 41696 30033 16039
02751 65330 24921
Giải tư 0681 3372 3812 0506
Giải năm 8605 6956 2015
2097 6372 5389
Giải sáu 106 461 410
Giải bảy 83 22 37 15

Đầu

Đuôi

0 1, 5, 6, 6, 8
1 0, 2, 5, 5
2 1, 2
3 0, 3, 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 1, 5, 9
7 2, 2
8 1, 3, 9
9 6, 7