Cà Mau
Đặc biệt 099709
Giải nhất 18666
Giải nhì 58239
Giải ba 81624 22161
Giải tư 42045 77305 29396 64452
12321 19712 88622
Giải năm 7376
Giải sáu 4921 1850 3250
Giải bảy 568
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 1, 1, 2, 4, 6
3 9
4 5

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 2
6 1, 6, 8
7 6
8 -
9 6
Đồng Tháp
Đặc biệt 038280
Giải nhất 51153
Giải nhì 78134
Giải ba 80496 18335
Giải tư 28839 76303 82887 79326
10330 01888 81303
Giải năm 8213
Giải sáu 3401 5651 7723
Giải bảy 526
Giải tám 73

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 3, 6, 6
3 0, 4, 5, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 3
6 -
7 3
8 0, 7, 8
9 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 013099
Giải nhất 62464
Giải nhì 53059
Giải ba 83007 69917
Giải tư 80722 29081 66553 87967
26128 22091 50269
Giải năm 2893
Giải sáu 8665 4525 5699
Giải bảy 766
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 2, 5, 8
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 4, 5, 6, 7, 9
7 -
8 1
9 1, 3, 7, 9, 9
Kiên Giang
Đặc biệt 458973
Giải nhất 64895
Giải nhì 40138
Giải ba 38055 87724
Giải tư 11757 56596 86362 25733
42463 95784 13877
Giải năm 684
Giải sáu 6161 599 2775
Giải bảy 960
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4
3 3, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 5, 7
6 0, 1, 2, 3
7 3, 5, 7
8 4, 4
9 5, 6, 9
Lâm Đồng
Đặc biệt 852526
Giải nhất 29506
Giải nhì 37231
Giải ba 05541 60340
Giải tư 39455 51441 82103 85618
68555 83251 17276
Giải năm 6718
Giải sáu 2788 2527 1867
Giải bảy 654
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 8, 8
2 6, 7
3 1
4 0, 1, 1, 3

Đầu

Đuôi

5 1, 4, 5, 5
6 7
7 6
8 8
9 -
Tiền Giang
Đặc biệt 945466
Giải nhất 06761
Giải nhì 82278
Giải ba 36805 72561
Giải tư 86062 13052 36820 55883
28200 15606 97257
Giải năm 6873
Giải sáu 0330 2243 1904
Giải bảy 233
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 0, 3
4 3

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 1, 1, 2, 6
7 3, 8
8 3
9 1
Bình Phước
Đặc biệt 644700
Giải nhất 21702
Giải nhì 37951
Giải ba 00502 85716
Giải tư 24774 43838 34408 25729
21516 67654 22133
Giải năm 7379
Giải sáu 5367 6220 5469
Giải bảy 312
Giải tám 35

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 6, 6
2 0, 9
3 3, 5, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 4
6 7, 9
7 4, 9
8 -
9 -
Hậu Giang
Đặc biệt 029975
Giải nhất 68531
Giải nhì 71486
Giải ba 82330 67670
Giải tư 09417 31477 58546 07514
31749 92186 29070
Giải năm 8296
Giải sáu 4246 1273 4671
Giải bảy 101
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 7
2 -
3 0, 1
4 6, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 0, 0, 1, 3, 5, 5, 7
8 6, 6
9 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 62866
Giải nhất 35865
Giải nhì 48761
Giải ba 31943 11748
Giải tư 8594 74625 44415 27544
36963 2071 57395
Giải năm 8610
Giải sáu 8799 8118 3357
Giải bảy 978
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5, 8, 8
2 5
3 -
4 3, 4, 8

Đầu

Đuôi

5 7
6 1, 3, 5, 6
7 1, 8
8 -
9 4, 5, 9
Long An
Đặc biệt 081731
Giải nhất 79551
Giải nhì 65706
Giải ba 77129 19363
Giải tư 92220 18480 01724 34630
07273 91305 87002
Giải năm 3326
Giải sáu 4432 4515 7562
Giải bảy 933
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 0, 4, 6, 9
3 0, 1, 2, 3
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 2, 3, 3
7 3
8 -
9 -