Kiên Giang
Đặc biệt 815820
Giải nhất 55580
Giải nhì 45522
Giải ba 88225 49414
Giải tư 87764 66080 10631 81458
34044 17448 40415
Giải năm 732
Giải sáu 79 8118 565
Giải bảy 316
Giải tám 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5, 6, 8
2 0, 2, 5
3 1, 2
4 4, 8

Đầu

Đuôi

5 8
6 4, 5
7 6, 9
8 0, 0
9 -
Lâm Đồng
Đặc biệt 472229
Giải nhất 76060
Giải nhì 19017
Giải ba 01707 71610
Giải tư 06334 09311 17090 09336
13625 45583 64051
Giải năm 5542
Giải sáu 3791 2170 3650
Giải bảy 544
Giải tám 77

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 7
2 5, 9
3 4, 6
4 2, 4

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 -
7 0, 7
8 3
9 0, 1
Tiền Giang
Đặc biệt 465176
Giải nhất 58645
Giải nhì 69988
Giải ba 04516 94983
Giải tư 00062 87476 55303 61518
61444 60101 66647
Giải năm 5005
Giải sáu 9025 7517 5378
Giải bảy 575
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7, 8
2 5
3 -
4 4, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 2, 5, 6, 6, 8
8 3, 8
9 -
Bình Phước
Đặc biệt 334053
Giải nhất 33439
Giải nhì 54833
Giải ba 23438 16297
Giải tư 99495 70522 14726 12844
23631 49041 64614
Giải năm 2334
Giải sáu 9098 8095 4000
Giải bảy 983
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 2, 6
3 1, 3, 4, 8, 9
4 1, 4

Đầu

Đuôi

5 3
6 -
7 -
8 3
9 1, 5, 5, 7, 8
Hậu Giang
Đặc biệt 397460
Giải nhất 64694
Giải nhì 82496
Giải ba 83472 72710
Giải tư 86164 21178 27719 40008
52279 10824 93378
Giải năm 6182
Giải sáu 3755 7156 1218
Giải bảy 689
Giải tám 73

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 8, 9
2 4
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 0, 4
7 2, 3, 8, 8, 9
8 2, 9
9 4, 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 463881
Giải nhất 46075
Giải nhì 53797
Giải ba 65147 42954
Giải tư 00461 03817 74431 76215
02661 35423 85009
Giải năm 2759
Giải sáu 4877 6687 0653
Giải bảy 558
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 7
2 3
3 1
4 7

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 8, 9
6 1, 1
7 5, 7
8 1, 7
9 0, 7
Long An
Đặc biệt 619250
Giải nhất 88994
Giải nhì 03358
Giải ba 65955 47521
Giải tư 99552 19622 42754 57309
27504 58546 07953
Giải năm 1429
Giải sáu 0189 9752 4714
Giải bảy 440
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 1, 2, 9
3 -
4 0, 6

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 2, 3, 4, 5, 8
6 -
7 5
8 9
9 4
Bình Dương
Đặc biệt 429157
Giải nhất 78745
Giải nhì 78102
Giải ba 34676 65320
Giải tư 80653 44485 14037 88396
86420 36331 59000
Giải năm 9956
Giải sáu 2157 8408 8395
Giải bảy 233
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 0
3 0, 1, 3, 7
4 5

Đầu

Đuôi

5 3, 6, 7, 7
6 -
7 6
8 5
9 5, 6
Trà Vinh
Đặc biệt 393591
Giải nhất 71831
Giải nhì 44439
Giải ba 58734 94033
Giải tư 58805 68361 28256 42466
30264 66479 94950
Giải năm 2205
Giải sáu 6823 7216 3387
Giải bảy 982
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 3
3 1, 3, 4, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 5, 6
6 1, 4, 6
7 9
8 2, 7
9 1
Vĩnh Long
Đặc biệt 716487
Giải nhất 90733
Giải nhì 78420
Giải ba 69834 24511
Giải tư 16536 34558 70328 92184
55849 03502 65325
Giải năm 1357
Giải sáu 1436 8308 5729
Giải bảy 532
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 0, 5, 8, 9
3 2, 3, 4, 6, 6
4 9

Đầu

Đuôi

5 7, 8
6 -
7 -
8 4, 4, 7
9 -