Bình Phước
Đặc biệt 564319
Giải nhất 35813
Giải nhì 06457
Giải ba 70524 91177
Giải tư 96430 17810 57765 71454
33190 38080 78705
Giải năm 6474
Giải sáu 6546 1898 7738
Giải bảy 554
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 9
2 4
3 0, 8
4 6

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 4, 7
6 5
7 4, 7
8 -
9 0, 8
Hậu Giang
Đặc biệt 340341
Giải nhất 11717
Giải nhì 80029
Giải ba 29342 73172
Giải tư 64605 76321 71640 03405
09552 78039 95136
Giải năm 0535
Giải sáu 1654 0654 7030
Giải bảy 950
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 1, 9
3 0, 5, 6, 9
4 0, 1, 2

Đầu

Đuôi

5 0, 2, 4, 4, 8
6 -
7 2
8 -
9 -
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 381459
Giải nhất 61292
Giải nhì 56158
Giải ba 779 30753
Giải tư 21743 55440 88890 71438
72818 30760 82063
Giải năm 4792
Giải sáu 9131 6248 5253
Giải bảy 461
Giải tám 49

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 1, 8
4 0, 3, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 8, 9
6 0, 1, 3
7 9
8 -
9 0, 2, 2
Long An
Đặc biệt 204455
Giải nhất 65061
Giải nhì 11252
Giải ba 55309 93666
Giải tư 64388 70051 99469 34162
08204 57364 54349
Giải năm 9748
Giải sáu 5619 6411 8200
Giải bảy 092
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 -
3 -
4 8, 9

Đầu

Đuôi

5 1, 2, 5
6 1, 2, 4, 6, 6, 9
7 -
8 8
9 2
Bình Dương
Đặc biệt 486534
Giải nhất 93723
Giải nhì 24797
Giải ba 97253 41563
Giải tư 23185 85737 14333 10287
72075 29966 67556
Giải năm 4590
Giải sáu 1789 7347 5788
Giải bảy 711
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 3
3 3, 4, 7
4 7

Đầu

Đuôi

5 3, 6
6 3, 6
7 5
8 5, 7, 8, 9
9 0, 7
Trà Vinh
Đặc biệt 563990
Giải nhất 87020
Giải nhì 68660
Giải ba 99143 96921
Giải tư 49624 72189 93117 16610
69345 84666 56913
Giải năm 9472
Giải sáu 5615 6535 6103
Giải bảy 449
Giải tám 19

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 5, 7, 9
2 0, 1, 4
3 5
4 3, 5, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 6
7 2
8 9
9 0
Vĩnh Long
Đặc biệt 687325
Giải nhất 77925
Giải nhì 07210
Giải ba 27959 34137
Giải tư 81385 43239 24376 02430
08708 36887 91882
Giải năm 7244
Giải sáu 6955 9568 5622
Giải bảy 836
Giải tám 21

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 2, 5, 5
3 0, 6, 7, 9
4 4

Đầu

Đuôi

5 5, 9
6 8
7 6
8 2, 5, 7
9 -
An Giang
Đặc biệt 402839
Giải nhất 27973
Giải nhì 45317
Giải ba 25083 70121
Giải tư 48679 88620 52961 75053
04937 57391 80700
Giải năm 1581
Giải sáu 8676 9392 1167
Giải bảy 872
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 0, 1
3 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 1, 7
7 2, 3, 6, 9
8 1, 3
9 1, 2, 7
Bình Thuận
Đặc biệt 103246
Giải nhất 86762
Giải nhì 21840
Giải ba 18787 34325
Giải tư 56066 88723 52167 15443
11693 80897 52945
Giải năm 1443
Giải sáu 2895 7399 796
Giải bảy 475
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 5
3 -
4 0, 3, 3, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 6, 7
7 5
8 7
9 0, 3, 5, 6, 7, 9
Tây Ninh
Đặc biệt 256128
Giải nhất 65135
Giải nhì 03262
Giải ba 48727 51997
Giải tư 24786 80887 95701 52901
87027 94625 71399
Giải năm 1610
Giải sáu 7930 5287 1904
Giải bảy 783
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 7, 7, 8
3 0, 4, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 -
8 3, 6, 7, 7
9 7, 9