Bình Phước
Đặc biệt 599369
Giải nhất 25547
Giải nhì 91450
Giải ba 33674 22136
Giải tư 37323 35425 64523 86044
59654 47698 33445
Giải năm 865
Giải sáu 3737 3730 816
Giải bảy 634
Giải tám 89

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 3, 3, 5
3 0, 4, 6, 7
4 4, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 4
6 5, 9
7 4
8 9
9 8
Hậu Giang
Đặc biệt 861942
Giải nhất 30047
Giải nhì 04245
Giải ba 24814 72117
Giải tư 62620 27877 72664 53428
04004 46712 09436
Giải năm 1759
Giải sáu 9847 9995 1871
Giải bảy 796
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 4, 7
2 0, 8
3 6
4 2, 5, 7, 7

Đầu

Đuôi

5 9
6 4, 4
7 1, 7
8 -
9 5, 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 693159
Giải nhất 29017
Giải nhì 68054
Giải ba 14978 56926
Giải tư 84592 83482 87308 65026
29292 63106 32434
Giải năm 5538
Giải sáu 4353 8723 9661
Giải bảy 828
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 3, 6, 6, 8
3 4, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 9
6 1
7 8
8 2
9 2, 2
Long An
Đặc biệt 002093
Giải nhất 94289
Giải nhì 92069
Giải ba 06025 57739
Giải tư 03178 65433 80987 45255
03722 62909 72456
Giải năm 4917
Giải sáu 0169 6337 5275
Giải bảy 138
Giải tám 27

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 2, 5, 7
3 3, 7, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 9, 9
7 5, 8
8 7, 9
9 3
Bình Dương
Đặc biệt 688313
Giải nhất 73367
Giải nhì 48144
Giải ba 61564 18995
Giải tư 72802 08692 88003 74853
20581 57649 98507
Giải năm 3624
Giải sáu 9694 0041 2590
Giải bảy 205
Giải tám 16

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 6
2 4
3 -
4 1, 4, 9

Đầu

Đuôi

5 3
6 4, 7
7 -
8 1
9 0, 2, 4, 5
Trà Vinh
Đặc biệt 543794
Giải nhất 08243
Giải nhì 48214
Giải ba 52481 67180
Giải tư 02859 28707 26705 87476
31296 20564 69361
Giải năm 5049
Giải sáu 0226 5850 6574
Giải bảy 960
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 6, 6
3 -
4 3, 9

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 0, 1, 4
7 4, 6
8 0, 1
9 4, 6
Vĩnh Long
Đặc biệt 277895
Giải nhất 25911
Giải nhì 10406
Giải ba 81411 34572
Giải tư 82276 68229 41760 08007
69453 85128 80562
Giải năm 8399
Giải sáu 5366 8580 1660
Giải bảy 531
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 7
2 8, 9
3 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 0, 0, 2, 6
7 2, 6
8 -
9 5, 9
An Giang
Đặc biệt 757816
Giải nhất 56991
Giải nhì 77138
Giải ba 49178 69140
Giải tư 87192 53245 40123 10631
60441 23929 65041
Giải năm 9225
Giải sáu 1463 3830 6146
Giải bảy 915
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 6
2 3, 5, 9
3 0, 1, 8
4 0, 1, 1, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 3
7 8
8 -
9 1, 2
Bình Thuận
Đặc biệt 207155
Giải nhất 01196
Giải nhì 95380
Giải ba 74035 04728
Giải tư 75500 82453 73579 80148
84315 56393 72124
Giải năm 5765
Giải sáu 4545 7941 8998
Giải bảy 922
Giải tám 99

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 2, 4, 8
3 5
4 1, 5, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 5
6 5
7 9
8 -
9 3, 6, 8, 9
Tây Ninh
Đặc biệt 263285
Giải nhất 86704
Giải nhì 02857
Giải ba 37302 99287
Giải tư 24293 46559 99712 03529
06113 15606 89134
Giải năm 5481
Giải sáu 3652 9099 6821
Giải bảy 913
Giải tám 60

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 3
2 1, 9
3 4
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 7, 9
6 -
7 -
8 1, 5, 7
9 3, 9