Kiên Giang
Đặc biệt 305774
Giải nhất 91757
Giải nhì 71384
Giải ba 98720 70294
Giải tư 36136 82225 70544 93882
54870 76221 88005
Giải năm 7123
Giải sáu 5037 2232 7528
Giải bảy 205
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 1, 3, 5, 8
3 2, 6, 7
4 4

Đầu

Đuôi

5 7
6 2
7 0, 4
8 2, 4
9 4
Lâm Đồng
Đặc biệt 202567
Giải nhất 75198
Giải nhì 53850
Giải ba 50331 85113
Giải tư 31783 76972 73936 48276
05132 98663 94582
Giải năm 7593
Giải sáu 7571 2061 5752
Giải bảy 613
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 3
2 -
3 1, 2, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2
6 1, 3, 7
7 1, 2, 6
8 2, 3
9 3, 8
Tiền Giang
Đặc biệt 039590
Giải nhất 99061
Giải nhì 52119
Giải ba 01645 52321
Giải tư 37461 68335 94457 24150
11622 79740 82783
Giải năm 2009
Giải sáu 6954 1468 0809
Giải bảy 085
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 1, 2
3 5
4 0, 5

Đầu

Đuôi

5 0, 4, 7
6 1, 1, 8
7 5
8 3, 5
9 0
Bình Phước
Đặc biệt 753128
Giải nhất 21673
Giải nhì 72333
Giải ba 26505 22063
Giải tư 66776 96302 11672 77584
79044 74659 51105
Giải năm 7334
Giải sáu 9053 4698 3001
Giải bảy 704
Giải tám 25

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 8
3 3, 4
4 4

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 3
7 2, 3, 6
8 4
9 8
Hậu Giang
Đặc biệt 355861
Giải nhất 14666
Giải nhì 87459
Giải ba 67546 14076
Giải tư 38188 49905 79407 96268
87528 37764 96831
Giải năm 4460
Giải sáu 5332 3501 4244
Giải bảy 305
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 8
3 1, 2
4 4, 6

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 1, 2, 4, 6, 8
7 6
8 8
9 -
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 049989
Giải nhất 41334
Giải nhì 11277
Giải ba 73534 64628
Giải tư 70818 22693 87651 93340
12713 25409 57359
Giải năm 6432
Giải sáu 7993 5269 0663
Giải bảy 315
Giải tám 32

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5, 8
2 8
3 2, 2, 4, 4
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 9
6 3, 9
7 7
8 9
9 3, 3
Long An
Đặc biệt 164847
Giải nhất 17730
Giải nhì 93966
Giải ba 20155 13322
Giải tư 24168 74214 94584 34195
85513 92054 50552
Giải năm 2856
Giải sáu 1163 3247 2303
Giải bảy 197
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 4
2 2
3 -
4 7, 7

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 5, 5, 6
6 3, 6, 8
7 -
8 4
9 5, 7
Bình Dương
Đặc biệt 086430
Giải nhất 13018
Giải nhì 68380
Giải ba 38356 54661
Giải tư 49241 49190 30701 22309
93540 50452 24178
Giải năm 3803
Giải sáu 2209 0078 7663
Giải bảy 463
Giải tám 85

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 0
4 0, 1

Đầu

Đuôi

5 2, 6
6 1, 3, 3
7 8, 8
8 0, 5
9 -
Trà Vinh
Đặc biệt 586971
Giải nhất 41353
Giải nhì 60133
Giải ba 09028 76644
Giải tư 60325 27604 31320 97761
47977 79504 16831
Giải năm 2905
Giải sáu 9861 0845 9921
Giải bảy 826
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 1, 5, 6, 8
3 1, 3
4 4, 5

Đầu

Đuôi

5 3
6 1, 1
7 1, 7
8 6
9 -
Vĩnh Long
Đặc biệt 721258
Giải nhất 60866
Giải nhì 60831
Giải ba 50819 30794
Giải tư 76614 15542 27130 92587
97532 07596 83298
Giải năm 0780
Giải sáu 7804 9246 2451
Giải bảy 716
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 6, 9
2 -
3 0, 1, 2
4 2, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 6
7 -
8 0, 7
9 3, 4, 6, 8