Bình Phước
Đặc biệt 961761
Giải nhất 71483
Giải nhì 08503
Giải ba 79613 71882
Giải tư 72479 62000 11967 34673
75480 64471 75653
Giải năm 9110
Giải sáu 4640 6162 6955
Giải bảy 763
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3
2 -
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 5
6 1, 2, 3, 7
7 1, 3, 9
8 0, 2, 2, 3
9 -
Hậu Giang
Đặc biệt 284799
Giải nhất 49279
Giải nhì 02832
Giải ba 28797 92100
Giải tư 36066 68883 59616 04692
16735 43288 39018
Giải năm 4101
Giải sáu 1803 0440 4244
Giải bảy 999
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8
2 -
3 2, 5
4 0, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 6
7 1, 9
8 3, 8
9 2, 7, 9, 9
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 015571
Giải nhất 36537
Giải nhì 66134
Giải ba 17334 89952
Giải tư 06563 09805 68271 23722
10807 51453 73025
Giải năm 3033
Giải sáu 7642 9604 1678
Giải bảy 757
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 5
3 3, 4, 4, 7
4 2

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 7
6 3
7 1, 1, 8
8 -
9 3
Long An
Đặc biệt 678289
Giải nhất 33230
Giải nhì 28875
Giải ba 77697 82946
Giải tư 86734 94621 46535 37356
01203 63035 41863
Giải năm 9583
Giải sáu 6869 0597 7676
Giải bảy 829
Giải tám 28

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 8, 9
3 0, 4, 5, 5
4 6

Đầu

Đuôi

5 6
6 3, 9
7 5, 6
8 3, 9
9 7, 7
Bình Dương
Đặc biệt 239059
Giải nhất 43440
Giải nhì 14383
Giải ba 79053 90687
Giải tư 89154 51482 29283 50003
65393 80808 71378
Giải năm 6649
Giải sáu 6043 2699 0496
Giải bảy 657
Giải tám 21

Đầu

Đuôi

0 3, 8
1 -
2 1
3 -
4 0, 3, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 7, 9
6 -
7 8
8 2, 3, 3, 7
9 3, 6, 9
Trà Vinh
Đặc biệt 943050
Giải nhất 62673
Giải nhì 34878
Giải ba 09631 98950
Giải tư 90775 53198 18276 98329
19560 74418 27707
Giải năm 4065
Giải sáu 1054 7254 8096
Giải bảy 438
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 9
3 1, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 4, 4
6 0, 5
7 2, 3, 5, 6, 8
8 -
9 6, 8
Vĩnh Long
Đặc biệt 646735
Giải nhất 28411
Giải nhì 94737
Giải ba 21279 09990
Giải tư 26631 69493 06961 59722
60771 21756 03214
Giải năm 6245
Giải sáu 3086 7582 2760
Giải bảy 284
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 2
1 1, 4
2 2
3 1, 5, 7
4 5

Đầu

Đuôi

5 6
6 0, 1
7 1, 9
8 2, 4, 6
9 0, 3
An Giang
Đặc biệt 500382
Giải nhất 02407
Giải nhì 16805
Giải ba 10380 76434
Giải tư 79248 43555 75450 39588
73268 11056 06131
Giải năm 0613
Giải sáu 9958 1373 3775
Giải bảy 166
Giải tám 92

Đầu

Đuôi

0 5, 7
1 3
2 -
3 1, 4
4 8

Đầu

Đuôi

5 0, 5, 6, 8
6 6, 8
7 3, 5
8 0, 2, 8
9 2
Bình Thuận
Đặc biệt 153860
Giải nhất 31710
Giải nhì 13079
Giải ba 38279 55520
Giải tư 16038 57258 68053 72039
79898 97432 29382
Giải năm 4269
Giải sáu 4528 0335 6520
Giải bảy 534
Giải tám 89

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 0, 8
3 2, 4, 5, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 8
6 0, 9
7 9, 9
8 2, 9
9 8
Tây Ninh
Đặc biệt 497822
Giải nhất 79195
Giải nhì 22476
Giải ba 21371 08044
Giải tư 18164 61208 26975 48840
05709 21946 46629
Giải năm 4435
Giải sáu 9521 3436 6822
Giải bảy 419
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 8, 9
1 9
2 1, 2, 2, 9
3 5, 6
4 0, 4, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 4
7 1, 5, 6
8 -
9 5