Kiên Giang
Đặc biệt 872768
Giải nhất 50880
Giải nhì 57601
Giải ba 79702 47656
Giải tư 75290 81365 04409 11241
07066 93679 43621
Giải năm 4073
Giải sáu 6678 8805 8672
Giải bảy 406
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1
3 -
4 1

Đầu

Đuôi

5 6
6 5, 6, 8
7 2, 3, 8, 8, 9
8 -
9 -
Lâm Đồng
Đặc biệt 989729
Giải nhất 00641
Giải nhì 52752
Giải ba 98989 47923
Giải tư 77988 37077 27530 01788
49117 67817 05057
Giải năm 7637
Giải sáu 1258 3974 4823
Giải bảy 400
Giải tám 00

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 7
2 3, 3, 9
3 0, 7
4 1

Đầu

Đuôi

5 2, 7, 8
6 -
7 4, 7
8 8, 8, 9
9 -
Tiền Giang
Đặc biệt 855462
Giải nhất 98963
Giải nhì 66250
Giải ba 38762 36362
Giải tư 43140 74030 50880 40371
21280 11036 50840
Giải năm 9636
Giải sáu 3627 3344 9238
Giải bảy 374
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 7
3 0, 6, 6, 8
4 0, 0, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 2, 2, 3
7 1, 4, 5
8 0, 0
9 -
Bình Phước
Đặc biệt 414986
Giải nhất 42713
Giải nhì 94827
Giải ba 20722 30420
Giải tư 52929 51176 00741 79034
87483 62345 99413
Giải năm 6416
Giải sáu 8400 6489 1360
Giải bảy 530
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 3, 6
2 0, 2, 7, 9
3 0, 4
4 1, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 6
8 2, 3, 6, 9
9 -
Hậu Giang
Đặc biệt 066068
Giải nhất 56608
Giải nhì 73409
Giải ba 94981 93547
Giải tư 80364 67220 35675 63963
43896 33166 58036
Giải năm 3757
Giải sáu 8698 6889 9986
Giải bảy 868
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 6
4 7, 8

Đầu

Đuôi

5 7
6 3, 4, 6, 8, 8
7 5
8 1, 6, 9
9 6, 8
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 920923
Giải nhất 53352
Giải nhì 70911
Giải ba 53656 61024
Giải tư 34436 26103 35442 47519
41804 00700 36775
Giải năm 7394
Giải sáu 2343 2517 2034
Giải bảy 997
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 7, 9
2 3, 4
3 4, 6
4 2, 3

Đầu

Đuôi

5 2, 5, 6
6 -
7 5
8 -
9 4, 7
Long An
Đặc biệt 353471
Giải nhất 34235
Giải nhì 00400
Giải ba 85791 12969
Giải tư 60575 34577 81314 44948
85766 01118 46090
Giải năm 0342
Giải sáu 4513 8685 9943
Giải bảy 707
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 4, 8
2 -
3 5
4 2, 3, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 6, 9
7 1, 5, 7
8 5
9 0, 1
Bình Dương
Đặc biệt 353726
Giải nhất 86278
Giải nhì 82940
Giải ba 13251 31378
Giải tư 82730 08400 98760 81463
47155 73325 89481
Giải năm 3348
Giải sáu 0573 2414 4014
Giải bảy 197
Giải tám 45

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 4
2 5, 6
3 -
4 0, 5, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 5
6 0, 3
7 3, 8, 8
8 1
9 7
Trà Vinh
Đặc biệt 763628
Giải nhất 28984
Giải nhì 31488
Giải ba 80066 32238
Giải tư 95100 12903 53220 01855
80317 43663 48073
Giải năm 7234
Giải sáu 9881 3145 1038
Giải bảy 782
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 0, 8
3 4, 8, 8
4 5

Đầu

Đuôi

5 5
6 3, 6
7 3
8 1, 2, 4, 8
9 -
Vĩnh Long
Đặc biệt 450684
Giải nhất 87403
Giải nhì 82615
Giải ba 45153 12737
Giải tư 30756 13228 71531 11385
71282 96750 35534
Giải năm 0926
Giải sáu 1296 7907 9093
Giải bảy 786
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 6, 8
3 1, 4, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 6
6 -
7 -
8 2, 4, 5, 6
9 3, 6