Bình Phước
Đặc biệt 339924
Giải nhất 49519
Giải nhì 8776
Giải ba 47620 97051
Giải tư 23723 28744 33470 58618
61598 69856 65367
Giải năm 3794
Giải sáu 2346 6781 4581
Giải bảy 525
Giải tám 85

Đầu

Đuôi

0 -
1 8, 9
2 0, 3, 4, 5
3 -
4 4, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 7
7 0, 6
8 1, 1, 5
9 4, 8
Hậu Giang
Đặc biệt 122741
Giải nhất 20389
Giải nhì 72283
Giải ba 37343 55750
Giải tư 09336 18467 75971 97572
66091 00414 03183
Giải năm 6445
Giải sáu 5911 6202 0031
Giải bảy 287
Giải tám 96

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4
2 -
3 1, 6
4 1, 3, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 7
7 1, 2
8 3, 3, 7, 9
9 1, 6
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 287290
Giải nhất 93407
Giải nhì 85984
Giải ba 55053 20256
Giải tư 02543 00821 06933 58773
45648 60251 47121
Giải năm 5429
Giải sáu 8847 9543 3544
Giải bảy 861
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 1, 9
3 3
4 3, 3, 4, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 3, 6, 8
6 1
7 3
8 4
9 0
Long An
Đặc biệt 031091
Giải nhất 36374
Giải nhì 16465
Giải ba 98621 71792
Giải tư 08264 56485 62379 64402
13155 95920 78145
Giải năm 9602
Giải sáu 6460 8746 1676
Giải bảy 842
Giải tám 16

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 0, 1
3 -
4 2, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 5
6 0, 4, 5
7 4, 6, 9
8 5
9 1, 2
Bình Dương
Đặc biệt 054250
Giải nhất 38602
Giải nhì 11118
Giải ba 81486 77284
Giải tư 26298 96227 10585 07981
00218 44264 22715
Giải năm 2827
Giải sáu 9482 7057 9848
Giải bảy 054
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8, 8
2 7, 7
3 -
4 8

Đầu

Đuôi

5 0, 4, 7
6 4
7 -
8 1, 2, 4, 5, 6
9 3, 8
Trà Vinh
Đặc biệt 038801
Giải nhất 33816
Giải nhì 59157
Giải ba 95553 98093
Giải tư 53419 41192 74889 17307
58538 94697 67724
Giải năm 8941
Giải sáu 9884 8517 4080
Giải bảy 311
Giải tám 60

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 6, 7, 9
2 4
3 8
4 1

Đầu

Đuôi

5 3, 7
6 -
7 -
8 0, 4, 9
9 2, 3, 7
Vĩnh Long
Đặc biệt 223090
Giải nhất 63635
Giải nhì 74827
Giải ba 78475 01820
Giải tư 11022 68657 64838 88242
17570 35203 98325
Giải năm 0514
Giải sáu 7636 8751 7797
Giải bảy 560
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 0, 2, 5, 7
3 5, 6, 8
4 2

Đầu

Đuôi

5 1, 7
6 -
7 0, 5
8 7
9 0, 7
An Giang
Đặc biệt 517570
Giải nhất 60312
Giải nhì 35365
Giải ba 37793 96682
Giải tư 04185 21786 35553 00293
35503 01469 75950
Giải năm 6657
Giải sáu 1138 3694 9085
Giải bảy 276
Giải tám 28

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 8
3 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 7
6 5, 9
7 0, 6
8 2, 5, 5, 6
9 3, 3, 4
Bình Thuận
Đặc biệt 738933
Giải nhất 29632
Giải nhì 10756
Giải ba 29700 29813
Giải tư 84808 94310 61935 65437
35742 44721 54742
Giải năm 7445
Giải sáu 4418 3191 6283
Giải bảy 199
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 7, 8
2 1
3 2, 3, 5, 7
4 2, 2, 5

Đầu

Đuôi

5 6
6 -
7 -
8 3
9 1, 9
Tây Ninh
Đặc biệt 827733
Giải nhất 31503
Giải nhì 79115
Giải ba 02586 86411
Giải tư 61237 58967 91649 91324
83626 21901 69768
Giải năm 9155
Giải sáu 0822 8463 7535
Giải bảy 822
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 5
2 2, 2, 4, 6
3 3, 5, 7
4 9

Đầu

Đuôi

5 5
6 3, 7, 8
7 -
8 6
9 -