Cà Mau
Đặc biệt 273100
Giải nhất 76899
Giải nhì 66055
Giải ba 66967 64739
Giải tư 24000 44374 67620 07520
46911 25183 72423
Giải năm 0099
Giải sáu 5127 2107 9147
Giải bảy 176
Giải tám 07

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 0, 0, 3, 7
3 9
4 7

Đầu

Đuôi

5 5
6 7
7 4, 6
8 3
9 9, 9
Đồng Tháp
Đặc biệt 141230
Giải nhất 10098
Giải nhì 01224
Giải ba 27168 62843
Giải tư 27557 70702 39497 64686
10671 23098 63792
Giải năm 7214
Giải sáu 5788 4075 0585
Giải bảy 208
Giải tám 03

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 4
3 0
4 3

Đầu

Đuôi

5 7
6 8
7 1, 5
8 5, 6, 8
9 2, 7, 8, 8
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 567054
Giải nhất 60120
Giải nhì 41245
Giải ba 02213 42598
Giải tư 63618 47773 42214 69754
68774 63812 58544
Giải năm 4203
Giải sáu 3646 5529 9653
Giải bảy 643
Giải tám 39

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 4, 8
2 0, 9
3 9
4 3, 4, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 4
6 -
7 3, 4
8 -
9 8
Kiên Giang
Đặc biệt 472488
Giải nhất 61935
Giải nhì 12447
Giải ba 26112 09289
Giải tư 55418 77535 47832 97200
29546 49526 11723
Giải năm 1011
Giải sáu 4946 1408 8885
Giải bảy 447
Giải tám 33

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 8
2 3, 6
3 2, 3, 5, 5
4 6, 6, 7, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 -
8 5, 8, 9
9 -
Lâm Đồng
Đặc biệt 292771
Giải nhất 93089
Giải nhì 11312
Giải ba 92990 13783
Giải tư 53961 94717 29596 71714
37489 48340 73334
Giải năm 1394
Giải sáu 2889 7829 517
Giải bảy 635
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 4, 7, 7
2 9
3 4, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 3
7 1
8 3, 9, 9, 9
9 0, 4, 6
Tiền Giang
Đặc biệt 506839
Giải nhất 25016
Giải nhì 18981
Giải ba 99375 88354
Giải tư 11376 29894 95460 5560
15485 33032 15227
Giải năm 6265
Giải sáu 1792 7043 8168
Giải bảy 632
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 7
3 2, 2, 6, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 4
6 0, 0, 5, 8
7 5, 6
8 1, 5
9 2, 4
Bình Phước
Đặc biệt 113999
Giải nhất 52141
Giải nhì 71828
Giải ba 56294 96441
Giải tư 05387 51624 43885 10108
01398 71614 49785
Giải năm 4330
Giải sáu 7191 3196 3809
Giải bảy 925
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 4, 5, 8
3 -
4 1, 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 6
7 -
8 5, 5, 7
9 1, 4, 6, 8, 9
Hậu Giang
Đặc biệt 866587
Giải nhất 19130
Giải nhì 44074
Giải ba 73091 19667
Giải tư 21432 72943 56595 70478
16228 98205 62802
Giải năm 1599
Giải sáu 8314 9382 3365
Giải bảy 467
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 4
2 8
3 0, 2
4 3

Đầu

Đuôi

5 5
6 5, 7, 7
7 4, 8
8 2, 7
9 1, 5, 9
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 547780
Giải nhất 15077
Giải nhì 87839
Giải ba 94591 58086
Giải tư 34467 36119 56868 12126
29962 52628 20084
Giải năm 2890
Giải sáu 2066 8628 3242
Giải bảy 261
Giải tám 39

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 6, 8, 8
3 9, 9
4 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 2, 6, 7, 8
7 7
8 0, 4, 6
9 0, 1
Long An
Đặc biệt 282213
Giải nhất 24421
Giải nhì 28363
Giải ba 47625 92885
Giải tư 3080 13688 22642 37463
18928 9645 6293
Giải năm 4087
Giải sáu 2336 1139 5745
Giải bảy 863
Giải tám 71

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 1, 5, 8
3 6, 9
4 2, 5, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 3, 3
7 1
8 0, 5, 7, 8
9 3