Cà Mau
Đặc biệt 448311
Giải nhất 23411
Giải nhì 58943
Giải ba 73264 50951
Giải tư 10243 89639 43276 24945
64387 59653 84130
Giải năm 7487
Giải sáu 9086 9978 8539
Giải bảy 575
Giải tám 51

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1
2 -
3 0, 9, 9
4 3, 3, 5

Đầu

Đuôi

5 1, 1, 3
6 4
7 5, 6, 8
8 6, 7, 7
9 -
Đồng Tháp
Đặc biệt 961353
Giải nhất 65434
Giải nhì 96909
Giải ba 86359 11612
Giải tư 34313 37285 88542 93028
69809 20821 58174
Giải năm 1493
Giải sáu 9775 2793 1048
Giải bảy 130
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 1, 8
3 0, 4
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 9
6 -
7 4, 5
8 1, 5
9 3, 3
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 999119
Giải nhất 42940
Giải nhì 10362
Giải ba 09909 36859
Giải tư 92514 04642 07702 46708
75338 56047 82232
Giải năm 2803
Giải sáu 0597 6360 1844
Giải bảy 876
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 9
2 -
3 2, 8
4 0, 2, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 9
6 0, 2
7 6
8 -
9 7
Kiên Giang
Đặc biệt 071568
Giải nhất 41890
Giải nhì 17507
Giải ba 60907 35581
Giải tư 92442 36946 18176 77536
82671 13672 14299
Giải năm 8571
Giải sáu 0291 3851 8775
Giải bảy 905
Giải tám 52

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 6
4 2, 6

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 8
7 1, 1, 2, 5, 6
8 1
9 0, 1, 9
Lâm Đồng
Đặc biệt 623273
Giải nhất 75688
Giải nhì 61721
Giải ba 90981 81141
Giải tư 65226 49004 16400 79738
83024 50410 88538
Giải năm 3197
Giải sáu 7607 8142 4562
Giải bảy 388
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 4, 6
3 8, 8
4 1, 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 3
8 1, 8, 8
9 7
Tiền Giang
Đặc biệt 121848
Giải nhất 74681
Giải nhì 12711
Giải ba 47477 41741
Giải tư 31875 66518 52253 12417
78837 00862 23657
Giải năm 4788
Giải sáu 9106 3733 0714
Giải bảy 631
Giải tám 95

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 7, 8
2 -
3 1, 3, 7
4 1, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 7
6 2
7 5, 7
8 1, 8
9 5
Bình Phước
Đặc biệt 954909
Giải nhất 92076
Giải nhì 57433
Giải ba 31767 33036
Giải tư 89319 66505 86830 32142
66429 21909 52492
Giải năm 6428
Giải sáu 7383 0821 7052
Giải bảy 217
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 9
2 1, 8, 9
3 0, 3, 6
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 2
6 7
7 6
8 3
9 2
Hậu Giang
Đặc biệt 551906
Giải nhất 37194
Giải nhì 83416
Giải ba 92498 00127
Giải tư 20703 93758 17088 87600
75977 80640 24426
Giải năm 1284
Giải sáu 9326 4674 0543
Giải bảy 510
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 6, 6, 7
3 -
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 5, 8
6 -
7 4, 7
8 4, 8
9 4, 8
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 987031
Giải nhất 28233
Giải nhì 01354
Giải ba 73904 86177
Giải tư 51034 60206 75309 12685
41195 61587 96496
Giải năm 3035
Giải sáu 7265 9881 4683
Giải bảy 657
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 1, 3, 4, 4, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 7
6 5
7 7
8 1, 3, 5, 7
9 5, 6
Long An
Đặc biệt 247259
Giải nhất 70483
Giải nhì 54077
Giải ba 14343 09230
Giải tư 40076 97516 64790 05476
41216 77348 09608
Giải năm 4880
Giải sáu 4399 1773 9897
Giải bảy 647
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 6
2 -
3 -
4 3, 7, 8

Đầu

Đuôi

5 9, 9
6 -
7 3, 6, 6, 7
8 0, 3
9 0, 7, 9